ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Συμβουλευτική επαγγελματικής κατάρτισης σε γυναίκες από το ΚΕΘΙ

Περιλαμβάνεται η εργασιακή στήριξη των γυναικών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, προσδιορισμού επαγγελματικών στόχων και αποτελεσματικής διεκδίκησης εργασίας

 29/07/2020 23:35

Θεσσαλονίκη: Συμβουλευτική επαγγελματικής κατάρτισης σε γυναίκες από το ΚΕΘΙ

Δωρεάν υποστήριξη και πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενη γυναίκα το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Στη συμβουλευτική με την οπτική του φύλου περιλαμβάνεται η εργασιακή στήριξη των γυναικών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, προσδιορισμού επαγγελματικών στόχων και αποτελεσματικής διεκδίκησης εργασίας. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανοιχτής πρόσβασης, την οποία μπορούν να ζητήσουν όσες γυναίκες επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες ή/και στήριξη για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, υποστηρικτικών υποδομών, σχετικών προγραμμάτων, αλλά και για θέματα αυτο-απασχόλησης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310 528984, -988. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εντάσσεται στις δομές του Δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δωρεάν υποστήριξη και πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενη γυναίκα το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Στη συμβουλευτική με την οπτική του φύλου περιλαμβάνεται η εργασιακή στήριξη των γυναικών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, προσδιορισμού επαγγελματικών στόχων και αποτελεσματικής διεκδίκησης εργασίας. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανοιχτής πρόσβασης, την οποία μπορούν να ζητήσουν όσες γυναίκες επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες ή/και στήριξη για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, υποστηρικτικών υποδομών, σχετικών προγραμμάτων, αλλά και για θέματα αυτο-απασχόλησης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310 528984, -988. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εντάσσεται στις δομές του Δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία