ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη-ΣΒΕ: Oι αρχές της κυκλικής οικονομίας «μοχλός» ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στις MME βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας

 02/12/2019 20:30

Θεσσαλονίκη-ΣΒΕ: Oι αρχές της κυκλικής οικονομίας «μοχλός» ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στέφανος Μαχτσίρας

H υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας (η κυκλική οικονομία αφορά τη σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι τρόποι χρηματοδότησής τους βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο σε εκδήλωση του ΣΒΕ στο Makedonia palace. Ενώ οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορεί να εφαρμόζονται ήδη σε μεγάλες βιομηχανίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας διστάζουν να συμμετέχουν λόγω έλλειψης κινήτρων και υποστήριξης.

«Η κυκλική οικονομία είναι η μοναδική διαθέσιμη διέξοδος για να αντιστρέψουμε τη ζημιά που έχουμε κάνει στους φυσικούς μας πόρους» σημείωσε ο αναλυτής διεύθυνσης τεκμηρίωσης και μελετών του ΣΒΕ, Κωνσταντίνος Στυλιαράς. Ο αναλυτής του ΣΒΕ έκανε αναφορά στο σχέδιο «Green Deal» που είναι προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνοντας πως η κυκλική οικονομία θα αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» στη στρατηγική της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. «Η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά όσον αφορά δράσεις κυκλικής οικονομίας» σύμφωνα με τον κ. Στυλιαρά που έκανε αναφορά στο ευρωπαϊκό project «Εmbrace» του οποίου βασικός στόχος είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην υιοθέτηση δράσεων που θα συμβαδίζουν με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Ο σκοπός του «Εmbrace» μπορεί να επιτευχθεί με την κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων στις μεθόδους της κυκλικής οικονομίας και την ανάπτυξη ψηφιακής εργαλειοθήκης για την κατάρτιση.

«Θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτικά εργαλεία και κουλτούρα που πρέπει να αναπτυχθεί» αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, υπογράμμισε ο υπεύθυνος δημοσιότητας και πληροφόρησης του ΚΕΠΑ και συντονιστής της εκδήλωσης, Ιωάννης Τσιτσόπουλος. «ΕΣΠΑ, πράσινο ταμείο και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μπορούν να αποτελέσουν βασικές πηγές χρηματοδότησης δράσεων κυκλικής οικονομίας» σύμφωνα με τον κ. Τσιτσόπουλο.

Στις δράσεις του «πράσινου ταμείου» και στον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Χρήστος Βλαχοκώστας, μέλος διοίκησης του «πράσινου ταμείου» με αρμοδιότητα τη Βόρεια Ελλάδα και συντονιστής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης Κορώνειας. «Η μετάβαση σε αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης είναι αναγκαία» είπε ο κ. Βλαχοκώστας. Ο Χρήστος Βλαχοκώστας εκτίμησε ότι η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αναφέροντας ότι βιοοικονομία, βιομάζα, τρόφιμα, λιπάσματα, πλαστικά και επαναχρησιμοποίηση νερού είναι τομείς που θα μπορούσε να υιοθετηθεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Η παροχή οικονομικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δράσεις κυκλικής οικονομίας πρόσθεσε ο κ. Βλαχοκώστας.

«Η Ελλάδα είναι ακόμα πολύ πίσω στην εφαρμογή δράσεων κυκλικής οικονομίας ενώ στην Ευρώπη η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και καιρό» ανέφερε ο διευθυντής τεκμηρίωσης και μελετών ΣΒΕ, Χρ. Γεωργίου. Ο κ. Γεωργίου τόνισε πως θα υπάρξουν κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την υλοποίηση «πράσινων» δράσεων.

Η ημερίδα – σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Embrace» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, και το οποίο αφορά σε δράσεις διάδοσης της εφαρμογής της «κυκλικής οικονομίας» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

sbe2.jpg

Στέφανος Μαχτσίρας

H υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας (η κυκλική οικονομία αφορά τη σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι τρόποι χρηματοδότησής τους βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο σε εκδήλωση του ΣΒΕ στο Makedonia palace. Ενώ οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορεί να εφαρμόζονται ήδη σε μεγάλες βιομηχανίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας διστάζουν να συμμετέχουν λόγω έλλειψης κινήτρων και υποστήριξης.

«Η κυκλική οικονομία είναι η μοναδική διαθέσιμη διέξοδος για να αντιστρέψουμε τη ζημιά που έχουμε κάνει στους φυσικούς μας πόρους» σημείωσε ο αναλυτής διεύθυνσης τεκμηρίωσης και μελετών του ΣΒΕ, Κωνσταντίνος Στυλιαράς. Ο αναλυτής του ΣΒΕ έκανε αναφορά στο σχέδιο «Green Deal» που είναι προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνοντας πως η κυκλική οικονομία θα αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» στη στρατηγική της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. «Η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά όσον αφορά δράσεις κυκλικής οικονομίας» σύμφωνα με τον κ. Στυλιαρά που έκανε αναφορά στο ευρωπαϊκό project «Εmbrace» του οποίου βασικός στόχος είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην υιοθέτηση δράσεων που θα συμβαδίζουν με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Ο σκοπός του «Εmbrace» μπορεί να επιτευχθεί με την κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων στις μεθόδους της κυκλικής οικονομίας και την ανάπτυξη ψηφιακής εργαλειοθήκης για την κατάρτιση.

«Θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτικά εργαλεία και κουλτούρα που πρέπει να αναπτυχθεί» αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, υπογράμμισε ο υπεύθυνος δημοσιότητας και πληροφόρησης του ΚΕΠΑ και συντονιστής της εκδήλωσης, Ιωάννης Τσιτσόπουλος. «ΕΣΠΑ, πράσινο ταμείο και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μπορούν να αποτελέσουν βασικές πηγές χρηματοδότησης δράσεων κυκλικής οικονομίας» σύμφωνα με τον κ. Τσιτσόπουλο.

Στις δράσεις του «πράσινου ταμείου» και στον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Χρήστος Βλαχοκώστας, μέλος διοίκησης του «πράσινου ταμείου» με αρμοδιότητα τη Βόρεια Ελλάδα και συντονιστής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης Κορώνειας. «Η μετάβαση σε αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης είναι αναγκαία» είπε ο κ. Βλαχοκώστας. Ο Χρήστος Βλαχοκώστας εκτίμησε ότι η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αναφέροντας ότι βιοοικονομία, βιομάζα, τρόφιμα, λιπάσματα, πλαστικά και επαναχρησιμοποίηση νερού είναι τομείς που θα μπορούσε να υιοθετηθεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Η παροχή οικονομικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δράσεις κυκλικής οικονομίας πρόσθεσε ο κ. Βλαχοκώστας.

«Η Ελλάδα είναι ακόμα πολύ πίσω στην εφαρμογή δράσεων κυκλικής οικονομίας ενώ στην Ευρώπη η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και καιρό» ανέφερε ο διευθυντής τεκμηρίωσης και μελετών ΣΒΕ, Χρ. Γεωργίου. Ο κ. Γεωργίου τόνισε πως θα υπάρξουν κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την υλοποίηση «πράσινων» δράσεων.

Η ημερίδα – σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Embrace» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, και το οποίο αφορά σε δράσεις διάδοσης της εφαρμογής της «κυκλικής οικονομίας» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

sbe2.jpg

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία