ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη από τις 10.30 μέχρι τις 17.30

 23/11/2022 15:26

Θεσσαλονίκη: Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Άμεση πρόσβαση σε μεγάλη δεξαμενή εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού αποκτούν, μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αποκτήσουν επαφή με τον χώρο της εργασίας και να δοκιμάσουν στην πράξη τις θεωρητικές και επιστημονικές τους γνώσεις. Η εμπειρία των επιχειρήσεων από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και η ανάδειξη των κινήτρων και των τρόπων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα βρεθεί στο επίκεντρο συνεδρίου, που πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ), με τίτλο «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων «Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη» στο ΠΑ.ΜΑΚ, κατά τις ώρες 10.30-17.30. Διεξάγεται δε, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Hi.Ed.WEP), το οποίο υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ. Εισηγητές του συνεδρίου θα είναι πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετέχουν ως φορείς υποδοχής σε προγράμματα πρακτικής άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων.

«Η σημασία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης και των ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που αυτά προσφέρουν βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο των εθνικών, αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτικών» υπογραμμίζουν οι διοργανωτές και προσθέτουν πως «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σύγχρονης αγοράς εργασίας είναι η οικοδόμηση ενός συνεκτικού πλαισίου διασύνδεσης μεταξύ των χώρων της εκπαίδευσης και της εργασίας, με απώτερο στόχο την διασφάλιση αποτελεσματικότερων παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού και ειδικά των ατόμων νεότερης ηλικίας».

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα αναλυθούν σε κάθε συνεδρία της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθες: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων για την αγορά εργασίας: νέες προκλήσεις» (10.30-12.00), «Κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικά επιμελητήρια και πρακτική άσκηση: μια κριτική προσέγγιση» (12.30-14.30) και «Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών: οι Επιχειρήσεις ως Πλαίσιο Αναφοράς» (15.00-17.30). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://hiedwep.uom.gr/ Το συνέδριο θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube._

Άμεση πρόσβαση σε μεγάλη δεξαμενή εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού αποκτούν, μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αποκτήσουν επαφή με τον χώρο της εργασίας και να δοκιμάσουν στην πράξη τις θεωρητικές και επιστημονικές τους γνώσεις. Η εμπειρία των επιχειρήσεων από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και η ανάδειξη των κινήτρων και των τρόπων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα βρεθεί στο επίκεντρο συνεδρίου, που πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ), με τίτλο «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων «Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη» στο ΠΑ.ΜΑΚ, κατά τις ώρες 10.30-17.30. Διεξάγεται δε, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Hi.Ed.WEP), το οποίο υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ. Εισηγητές του συνεδρίου θα είναι πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετέχουν ως φορείς υποδοχής σε προγράμματα πρακτικής άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων.

«Η σημασία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης και των ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που αυτά προσφέρουν βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο των εθνικών, αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτικών» υπογραμμίζουν οι διοργανωτές και προσθέτουν πως «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σύγχρονης αγοράς εργασίας είναι η οικοδόμηση ενός συνεκτικού πλαισίου διασύνδεσης μεταξύ των χώρων της εκπαίδευσης και της εργασίας, με απώτερο στόχο την διασφάλιση αποτελεσματικότερων παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού και ειδικά των ατόμων νεότερης ηλικίας».

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα αναλυθούν σε κάθε συνεδρία της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθες: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων για την αγορά εργασίας: νέες προκλήσεις» (10.30-12.00), «Κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικά επιμελητήρια και πρακτική άσκηση: μια κριτική προσέγγιση» (12.30-14.30) και «Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών: οι Επιχειρήσεις ως Πλαίσιο Αναφοράς» (15.00-17.30). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://hiedwep.uom.gr/ Το συνέδριο θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube._

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία