ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Remake στην περιοχή του Ιπποκρατείου – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων, προϋπολογισμού 1,9 εκατ. ευρώ, η περιοχή αυτή πρόκειται να αποκτήσει νέα όψη

 11/02/2022 12:39

Θεσσαλονίκη: Remake στην περιοχή του Ιπποκρατείου – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται ο σχεδιασμός της Διοίκησης του Κωνσταντίνου Ζέρβα για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού. Μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων, προϋπολογισμού 1,9 εκατ. ευρώ, η περιοχή αυτή πρόκειται να αποκτήσει νέα όψη, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινότητα των χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών της.

Η περιοχή όπου θα εξελιχθούν τα έργα ανάπλασης βρίσκεται τα όρια της Δ΄ και της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας και περιλαμβάνει την οδό Κωνσταντινουπόλεως (Κρίτωνος – Κλεάνθους), τις οδούς Βαρόνου Χιρς και Μιαούλη (Κωνσταντινουπόλεως – Γαριβάλδη), την Κλεάνθους (Κωνσταντινουπόλεως – Σόλωνος), την οδό Σταματοπούλου καθώς και το αδιάνοικτο τμήμα της Σόλωνος στην συμβολή με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Για την υλοποίηση του έργου υπάρχει στενή συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η χρηματοδότηση της παρέμβασης καλύπτεται από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της ΠΚΜ.

Ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων

Η ανάπλαση της πυκνοδομημένης και κυκλοφοριακά επιβαρυμένης σήμερα περιοχής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας αλλά και της αισθητικής του αστικού χώρου καθώς και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Ορισμένες από τις κυριότερες παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί αφορούν τα ακόλουθα:

- Τη μείωση των επιπέδων θορύβου και συγχρόνως την ενίσχυση του αστικού πρασίνου με τη δημιουργία εκτενών χώρων πρασίνου κατά μήκος της περίφραξης του νοσοκομείου, οι οποίοι θα λειτουργούν ως φράχτης ηχοπροστασίας.

- Τη βελτίωση του μικροκλίματος -πέραν της πρόβλεψης για εκτενείς ζώνες πρασίνου κατά μήκος της περίφραξης του νοσοκομείου- με την ενίσχυση και συμπλήρωση των υφιστάμενων δενδροστοιχιών και τη δημιουργία νέων αλλά και με την τοποθέτηση πρασίνου στους διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους.

- Τη διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους με τη δημιουργία ευδιάκριτων ζωνών κίνησης και στάσης πεζών και με τη λήψη μέτρων που επιτρέπουν την αυτόνομη, ανεξάρτητη και ασφαλή διέλευση των εμποδιζόμενων ατόμων.

- Τη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής με την επιλογή ανάλογων υλικών επίστρωσης και στοιχείων αστικού εξοπλισμού, με αναπλάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και με τη διαμόρφωση -εκτός από πράσινο- και καθιστικών.

- Την αναδιάταξη και οργάνωση των στάσεων της αστικής συγκοινωνίας και της πιάτσας ταξί, ώστε να προκύψουν ευδιάκριτες διαδρομές, με στόχο τη διευκόλυνση των επισκεπτών και των εργαζόμενων του νοσοκομείου αλλά και των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

- Την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας με τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και κατ’ επέκταση του θορύβου.

- Την απελευθέρωση-ανάκτηση χώρων που έχουν καταληφθεί από την παράνομη στάθμευση με τη διευθέτηση της στάθμευσης (αυτοκινήτων, δικύκλων) και την πρόβλεψη για θέσεις φορτοεκφόρτωσης και γενικές θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, Ακόμη, προβλέπεται η διαμόρφωση σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σταματοπούλου.

- Την αναβάθμιση του φωτισμού με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED σε όλη την περιοχή επέμβασης.

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται ο σχεδιασμός της Διοίκησης του Κωνσταντίνου Ζέρβα για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού. Μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων, προϋπολογισμού 1,9 εκατ. ευρώ, η περιοχή αυτή πρόκειται να αποκτήσει νέα όψη, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινότητα των χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών της.

Η περιοχή όπου θα εξελιχθούν τα έργα ανάπλασης βρίσκεται τα όρια της Δ΄ και της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας και περιλαμβάνει την οδό Κωνσταντινουπόλεως (Κρίτωνος – Κλεάνθους), τις οδούς Βαρόνου Χιρς και Μιαούλη (Κωνσταντινουπόλεως – Γαριβάλδη), την Κλεάνθους (Κωνσταντινουπόλεως – Σόλωνος), την οδό Σταματοπούλου καθώς και το αδιάνοικτο τμήμα της Σόλωνος στην συμβολή με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Για την υλοποίηση του έργου υπάρχει στενή συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η χρηματοδότηση της παρέμβασης καλύπτεται από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της ΠΚΜ.

Ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων

Η ανάπλαση της πυκνοδομημένης και κυκλοφοριακά επιβαρυμένης σήμερα περιοχής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας αλλά και της αισθητικής του αστικού χώρου καθώς και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Ορισμένες από τις κυριότερες παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί αφορούν τα ακόλουθα:

- Τη μείωση των επιπέδων θορύβου και συγχρόνως την ενίσχυση του αστικού πρασίνου με τη δημιουργία εκτενών χώρων πρασίνου κατά μήκος της περίφραξης του νοσοκομείου, οι οποίοι θα λειτουργούν ως φράχτης ηχοπροστασίας.

- Τη βελτίωση του μικροκλίματος -πέραν της πρόβλεψης για εκτενείς ζώνες πρασίνου κατά μήκος της περίφραξης του νοσοκομείου- με την ενίσχυση και συμπλήρωση των υφιστάμενων δενδροστοιχιών και τη δημιουργία νέων αλλά και με την τοποθέτηση πρασίνου στους διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους.

- Τη διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους με τη δημιουργία ευδιάκριτων ζωνών κίνησης και στάσης πεζών και με τη λήψη μέτρων που επιτρέπουν την αυτόνομη, ανεξάρτητη και ασφαλή διέλευση των εμποδιζόμενων ατόμων.

- Τη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής με την επιλογή ανάλογων υλικών επίστρωσης και στοιχείων αστικού εξοπλισμού, με αναπλάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και με τη διαμόρφωση -εκτός από πράσινο- και καθιστικών.

- Την αναδιάταξη και οργάνωση των στάσεων της αστικής συγκοινωνίας και της πιάτσας ταξί, ώστε να προκύψουν ευδιάκριτες διαδρομές, με στόχο τη διευκόλυνση των επισκεπτών και των εργαζόμενων του νοσοκομείου αλλά και των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

- Την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας με τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και κατ’ επέκταση του θορύβου.

- Την απελευθέρωση-ανάκτηση χώρων που έχουν καταληφθεί από την παράνομη στάθμευση με τη διευθέτηση της στάθμευσης (αυτοκινήτων, δικύκλων) και την πρόβλεψη για θέσεις φορτοεκφόρτωσης και γενικές θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, Ακόμη, προβλέπεται η διαμόρφωση σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σταματοπούλου.

- Την αναβάθμιση του φωτισμού με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED σε όλη την περιοχή επέμβασης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία