ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, πόλη πρότυπο στον τομέα της κινητικότητας

Άρθρο του Γιάννη Ξιφαρά, Γενικού Γραμματέα Μεταφορών

 01/11/2021 15:17

Θεσσαλονίκη, πόλη πρότυπο στον τομέα της κινητικότητας
ksifaras.jpg


Του Γιάννη Ξιφαρά, Γενικού Γραμματέα Μεταφορών


Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, παρουσιάζουν φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης με σχετικά όμοια συχνότητα αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Σύμφωνα με μελέτη που περιλαμβάνει 417 διαφορετικές πόλεις ανά τον κόσμο, ο μ.ο. συμφόρησης* στην Αθήνα για το 2019 (έτος αναφοράς χωρίς πανδημία) είναι γύρω στο 43% ενώ για τη Θεσσαλονίκη ανέρχεται στο 30%. Έτσι, σε αυτή την έρευνα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σχεδόν 120 θέσεις πιο πίσω από την Αθήνα σε επίπεδα κίνησης.

Για την αντιμετώπιση της υπέρμετρης κυκλοφορίας των οχημάτων, τα τυπικά μέτρα που λαμβάνονται σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με την αύξηση του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, αύξηση της μικρο-κινητικότητας, υλοποίηση έργων υποδομής για τις μεταφορές και, όπου απαιτείται, έλεγχο της κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζονται όλα εκείνα τα θετικά χαρακτηριστικά μιας πόλης που αντιμετωπίζει σταδιακά και στοχευμένα το ζήτημα της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η κατασκευή του FlyOver, η ενίσχυση των οδικών αστικών συγκοινωνιών με διπλασιασμό του ενεργού στόλου των λεωφορείων, η ολοκλήρωση των έργων για το μετρό και η κατασκευή προαστιακού σιδηροδρόμου αποτελούν μια σειρά από ενέργειες που είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την αναβάθμιση των μεταφορών και της κινητικότητας.

Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι το παραλιακό μέτωπο της πόλης έχει αποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο για την αύξηση της μικρο-κινητικότητας. Το δίκτυο του ποδηλατοδρόμου της Θεσσαλονίκης κατά μήκος της παραλίας έχει στρέψει τον κόσμο στη χρήση ποδηλάτου, ηλεκτρικών σκούτερς αλλά και στην πεζοπορία. Έτσι, η Θεσσαλονίκη μπορεί σύντομα να γίνει η πρώτη μεγάλη ελληνική πόλη (υπάρχουν παραδείγματα σε μικρότερες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα) με πραγματικά εκτεταμένη χρήση της μικρο-κινητικότητας, αντίστοιχη με τα επίπεδα των ευρωπαϊκών πόλεων.

Το σχέδιο υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής μεταφορών και ενίσχυσης των συγκοινωνιών για τη Θεσσαλονίκη είναι ήδη σε εφαρμογή. Έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς αλλά υπάρχει ακόμα ένα κενό που θα καλυφθεί με τα νέα έργα και την προμήθεια των ηλεκτρικών και υβριδικών λεωφορείων που είναι σε εξέλιξη. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη ανάπτυξη της μικρο-κινητικότητας, αποτελούν ουσιαστικό τεκμήριο ότι η Θεσσαλονίκη σύντομα θα είναι μια πόλη πρότυπο στον τομέα της κινητικότητας.

Στον τομέα των μεταφορών, η συμφόρηση συνήθως σχετίζεται με την περίσσεια οχημάτων σε ένα τμήμα του δρόμου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή με αποτέλεσμα ταχύτητες που είναι πιο αργές.

*Η έρευνα πραγματοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια λαμβάνοντας πραγματικά real-time δεδομένα κίνησης από την Tom Tom.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία της Κυριακής" στις 31 Οκτωβρίου 2021 

ksifaras.jpg


Του Γιάννη Ξιφαρά, Γενικού Γραμματέα Μεταφορών


Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, παρουσιάζουν φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης με σχετικά όμοια συχνότητα αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Σύμφωνα με μελέτη που περιλαμβάνει 417 διαφορετικές πόλεις ανά τον κόσμο, ο μ.ο. συμφόρησης* στην Αθήνα για το 2019 (έτος αναφοράς χωρίς πανδημία) είναι γύρω στο 43% ενώ για τη Θεσσαλονίκη ανέρχεται στο 30%. Έτσι, σε αυτή την έρευνα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σχεδόν 120 θέσεις πιο πίσω από την Αθήνα σε επίπεδα κίνησης.

Για την αντιμετώπιση της υπέρμετρης κυκλοφορίας των οχημάτων, τα τυπικά μέτρα που λαμβάνονται σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με την αύξηση του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, αύξηση της μικρο-κινητικότητας, υλοποίηση έργων υποδομής για τις μεταφορές και, όπου απαιτείται, έλεγχο της κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζονται όλα εκείνα τα θετικά χαρακτηριστικά μιας πόλης που αντιμετωπίζει σταδιακά και στοχευμένα το ζήτημα της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η κατασκευή του FlyOver, η ενίσχυση των οδικών αστικών συγκοινωνιών με διπλασιασμό του ενεργού στόλου των λεωφορείων, η ολοκλήρωση των έργων για το μετρό και η κατασκευή προαστιακού σιδηροδρόμου αποτελούν μια σειρά από ενέργειες που είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την αναβάθμιση των μεταφορών και της κινητικότητας.

Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι το παραλιακό μέτωπο της πόλης έχει αποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο για την αύξηση της μικρο-κινητικότητας. Το δίκτυο του ποδηλατοδρόμου της Θεσσαλονίκης κατά μήκος της παραλίας έχει στρέψει τον κόσμο στη χρήση ποδηλάτου, ηλεκτρικών σκούτερς αλλά και στην πεζοπορία. Έτσι, η Θεσσαλονίκη μπορεί σύντομα να γίνει η πρώτη μεγάλη ελληνική πόλη (υπάρχουν παραδείγματα σε μικρότερες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα) με πραγματικά εκτεταμένη χρήση της μικρο-κινητικότητας, αντίστοιχη με τα επίπεδα των ευρωπαϊκών πόλεων.

Το σχέδιο υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής μεταφορών και ενίσχυσης των συγκοινωνιών για τη Θεσσαλονίκη είναι ήδη σε εφαρμογή. Έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς αλλά υπάρχει ακόμα ένα κενό που θα καλυφθεί με τα νέα έργα και την προμήθεια των ηλεκτρικών και υβριδικών λεωφορείων που είναι σε εξέλιξη. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη ανάπτυξη της μικρο-κινητικότητας, αποτελούν ουσιαστικό τεκμήριο ότι η Θεσσαλονίκη σύντομα θα είναι μια πόλη πρότυπο στον τομέα της κινητικότητας.

Στον τομέα των μεταφορών, η συμφόρηση συνήθως σχετίζεται με την περίσσεια οχημάτων σε ένα τμήμα του δρόμου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή με αποτέλεσμα ταχύτητες που είναι πιο αργές.

*Η έρευνα πραγματοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια λαμβάνοντας πραγματικά real-time δεδομένα κίνησης από την Tom Tom.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία της Κυριακής" στις 31 Οκτωβρίου 2021 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία