ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα της Πειραιώς για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής

Οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% στη διάρκεια της κρίσης όπως αναφέρθηκε σε ημερίδα για την αγροδιατροφή

 10/04/2019 12:17

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα της Πειραιώς για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής

Σοφία Χριστοφορίδου

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων στη διάρκεια της κρίσης όπως τονίστηκε στο πλαίσιο ημερίδας για την Αγροτοδιατροφή που συνδιοργάνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς, οι Σύνδεσμοι Εξαγωγέων και Βιομηχάνων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΑΠΘ.

"Χάρη στις εξαγωγές στεκόμαστε στα πόδια μας. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά περίπου 45% τα τελευταία χρόνια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων προχωρούν σε εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών, παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές, αφουγκράζονται τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στις αγορές, συνεργάζονται με τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο τα ελληνικά τρόφιμα έχουν πεδίο ανάπτυξης στο σύνολο της παγκόσμιας αγοράς και μάλιστα μεγάλες αγορές, στις οποίες οι έλληνες εξαγωγείς μπορεί να έχουν καλές προοπτικές, είναι η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία. «Δεν πρέπει να περιοριστούμε στους παραδοσιακούς μας πελάτες. Τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, συχνά καινοτόμα, έχουν δυνατότητες πωλήσεων ακόμη και σε κορεσμένες αγορές, για παράδειγμα πουλάμε ελιές, συσκευασμένες, στην Αίγυπτο, δηλαδή σε μία παραγωγό χώρα που εξάγει τεράστιες ποσότητες ελιάς σε bulk".

Ο κλάδος της αγροδιατροφής επηρεάζεται όχι μόνο από τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και την κλιματική αλλαγή, ενώ σημαντικός παράγοντας που θα διαμορφώσει τις εξελίξεις είναι και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε., αλλά και η αύξηση του πληθυσμού και η αυξημένη ζήτηση για τρόφιμα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ Μανώλης Βλαχονιάννης.

Τα χύδην προϊόντα τα εξάγουμε φθηνά και τα εισάγουμε, συχνά μεταποιημένα και σε πολύ υψηλότερες τιμές, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, είπε ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης τονίζοντας ότι ο κλάδος πρέπει να στραφεί στην εξαγωγή επώνυμων, επεξεργασμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ καθ. Περικλής Μήτκας, τόνισε ότι το "Αριστοτέλειο" είναι το πανεπιστήμιο που έχει εκπαιδεύσει τη συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων που στηρίζουν τον παραγωγό αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ έχουν σημαντική δραστηριότητα στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ.


Χρηματοδοτήσεις 1,5 δισ. στη συμβολαιακή γεωργία


Η συμβολαιακή τραπεζική πετυχαίνει ένα βασικό στόχο για την ανάπτυξη της ελληνικής Αγροτοδιατροφής, τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, γεωργών και κτηνοτρόφων, μεταποιητών και τραπεζών, τόνισε ο σύμβουλος διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς Χριστόδουλος Αντωνιάδης.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί στρατηγικό στόχο, τον οποίο προωθεί μέσω της συμβολαιακής γεωργίας για να επιτυγχάνεται η στοχευμένη και αποδοτικότερη χρήση πόρων, ενώ παράλληλα παραγωγοί και επιχειρήσεις μπορούν να οργανώνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους., τόνισε ο κ. Αντωνιάδης.

Μέχρι τώρα ο απολογισμός της συμβολαιακής τραπεζικής δίνει τα εξής νούμερα: Υπογράφηκαν 301 συμβόλαια με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που απασχολούν 14.500 εργαζομένους. Κάτω από τα συμβόλαια εντάσσονται 25.000 παραγωγοί που παράγουν 65 διαφορετικά προϊόντα. Αυτές οι σχέσεις έχουν ως αποτέλεσμα εξαγωγές 1,5 δισ. σε 55 χώρες.

Επίσης η "Πειραιώς" έχει διαθέσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις, ενώ προχρηματοδοτεί με 2,5 δισ. ευρώ την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ. Πέραν της συμβολαιακής τραπεζικής που ουσιαστικά είναι μία μορφή κεφαλαίου κίνησης, η Τράπεζα χρηματοδοτεί και επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων στη διάρκεια της κρίσης όπως τονίστηκε στο πλαίσιο ημερίδας για την Αγροτοδιατροφή που συνδιοργάνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς, οι Σύνδεσμοι Εξαγωγέων και Βιομηχάνων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΑΠΘ.

"Χάρη στις εξαγωγές στεκόμαστε στα πόδια μας. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά περίπου 45% τα τελευταία χρόνια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων προχωρούν σε εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών, παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές, αφουγκράζονται τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στις αγορές, συνεργάζονται με τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο τα ελληνικά τρόφιμα έχουν πεδίο ανάπτυξης στο σύνολο της παγκόσμιας αγοράς και μάλιστα μεγάλες αγορές, στις οποίες οι έλληνες εξαγωγείς μπορεί να έχουν καλές προοπτικές, είναι η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία. «Δεν πρέπει να περιοριστούμε στους παραδοσιακούς μας πελάτες. Τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, συχνά καινοτόμα, έχουν δυνατότητες πωλήσεων ακόμη και σε κορεσμένες αγορές, για παράδειγμα πουλάμε ελιές, συσκευασμένες, στην Αίγυπτο, δηλαδή σε μία παραγωγό χώρα που εξάγει τεράστιες ποσότητες ελιάς σε bulk".

Ο κλάδος της αγροδιατροφής επηρεάζεται όχι μόνο από τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και την κλιματική αλλαγή, ενώ σημαντικός παράγοντας που θα διαμορφώσει τις εξελίξεις είναι και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε., αλλά και η αύξηση του πληθυσμού και η αυξημένη ζήτηση για τρόφιμα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ Μανώλης Βλαχονιάννης.

Τα χύδην προϊόντα τα εξάγουμε φθηνά και τα εισάγουμε, συχνά μεταποιημένα και σε πολύ υψηλότερες τιμές, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, είπε ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης τονίζοντας ότι ο κλάδος πρέπει να στραφεί στην εξαγωγή επώνυμων, επεξεργασμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ καθ. Περικλής Μήτκας, τόνισε ότι το "Αριστοτέλειο" είναι το πανεπιστήμιο που έχει εκπαιδεύσει τη συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων που στηρίζουν τον παραγωγό αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ έχουν σημαντική δραστηριότητα στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ.


Χρηματοδοτήσεις 1,5 δισ. στη συμβολαιακή γεωργία


Η συμβολαιακή τραπεζική πετυχαίνει ένα βασικό στόχο για την ανάπτυξη της ελληνικής Αγροτοδιατροφής, τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, γεωργών και κτηνοτρόφων, μεταποιητών και τραπεζών, τόνισε ο σύμβουλος διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς Χριστόδουλος Αντωνιάδης.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί στρατηγικό στόχο, τον οποίο προωθεί μέσω της συμβολαιακής γεωργίας για να επιτυγχάνεται η στοχευμένη και αποδοτικότερη χρήση πόρων, ενώ παράλληλα παραγωγοί και επιχειρήσεις μπορούν να οργανώνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους., τόνισε ο κ. Αντωνιάδης.

Μέχρι τώρα ο απολογισμός της συμβολαιακής τραπεζικής δίνει τα εξής νούμερα: Υπογράφηκαν 301 συμβόλαια με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που απασχολούν 14.500 εργαζομένους. Κάτω από τα συμβόλαια εντάσσονται 25.000 παραγωγοί που παράγουν 65 διαφορετικά προϊόντα. Αυτές οι σχέσεις έχουν ως αποτέλεσμα εξαγωγές 1,5 δισ. σε 55 χώρες.

Επίσης η "Πειραιώς" έχει διαθέσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις, ενώ προχρηματοδοτεί με 2,5 δισ. ευρώ την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ. Πέραν της συμβολαιακής τραπεζικής που ουσιαστικά είναι μία μορφή κεφαλαίου κίνησης, η Τράπεζα χρηματοδοτεί και επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία