ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη: Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επίκεντρο ημερίδας της ΑΖΚ

Δράση ύψους 4 εκατ. ευρώ της ΠΚΜ που στοχεύει να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

 13/02/2020 19:15

Θεσσαλονίκη: Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επίκεντρο ημερίδας της ΑΖΚ

Του Στέφανου Μαχτσίρα

Η δράση τόνωσης της επιχειρηματικότητας, "Κουπόνια καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020 βρέθηκε σε πρώτο πλάνο εκδήλωσης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 4.000.000,00 ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 1.000,00 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 10.000,00 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για αγορά – λήψη υπηρεσίας, από φορέα καινοτομίας, για την εκπόνηση σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Η πρωτοβουλία της περιφέρειας φιλοδοξεί να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΠΚΜ για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά φορείς καινοτομίας με απώτερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους για την ορθή υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης παρείχε η υπεύθυνη δράσης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Καλλίνα Τσελεκίδου ενώ υπήρξαν παρεμβάσεις από τους φορείς καινοτομίας ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΠΕ, ΕΚΕΤΑ και τον γεωργικό οργανισμό «Δήμητρα». Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η υποβολή των αιτήσεων και για τη δράση ξεκίνησε στις 17/12/2019 ενώ η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28/2/2020. Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση έγινε αναφορά και στον Μηχανισμό Yποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ. Το One Stop Liaison Office θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εξασφαλίζοντας την αναγκαία δικτύωση των φορέων του οικοσυστήματος.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Κυριάκος Λουφάκης, πρόεδρος του δ.σ. της ΑΖΚ όπου στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να στραφούν σε προϊόντα που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Ο κ.Λουφάκης τόνισε πως «η προσπάθεια θα αποτύχει αν δεν υπάρξει ώσμωση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΜμΕ».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, εντεταλμένος σε θέματα καινοτομίας της ΠΚΜ, Νίκος Τζόλλας. Ο κ.Τζόλλας επεσήμανε πως η ιδιαιτερότητα αυτής της δράσης είναι «πως προσπαθούμε να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις με τα ερευνητικά ιδρύματα».

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν μεταξύ άλλων η ΑΖΚ, η ΠΚΜ, και η ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ.

Του Στέφανου Μαχτσίρα

Η δράση τόνωσης της επιχειρηματικότητας, "Κουπόνια καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020 βρέθηκε σε πρώτο πλάνο εκδήλωσης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 4.000.000,00 ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 1.000,00 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 10.000,00 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για αγορά – λήψη υπηρεσίας, από φορέα καινοτομίας, για την εκπόνηση σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Η πρωτοβουλία της περιφέρειας φιλοδοξεί να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΠΚΜ για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά φορείς καινοτομίας με απώτερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους για την ορθή υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης παρείχε η υπεύθυνη δράσης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Καλλίνα Τσελεκίδου ενώ υπήρξαν παρεμβάσεις από τους φορείς καινοτομίας ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΠΕ, ΕΚΕΤΑ και τον γεωργικό οργανισμό «Δήμητρα». Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η υποβολή των αιτήσεων και για τη δράση ξεκίνησε στις 17/12/2019 ενώ η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28/2/2020. Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση έγινε αναφορά και στον Μηχανισμό Yποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ. Το One Stop Liaison Office θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εξασφαλίζοντας την αναγκαία δικτύωση των φορέων του οικοσυστήματος.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Κυριάκος Λουφάκης, πρόεδρος του δ.σ. της ΑΖΚ όπου στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να στραφούν σε προϊόντα που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Ο κ.Λουφάκης τόνισε πως «η προσπάθεια θα αποτύχει αν δεν υπάρξει ώσμωση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΜμΕ».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, εντεταλμένος σε θέματα καινοτομίας της ΠΚΜ, Νίκος Τζόλλας. Ο κ.Τζόλλας επεσήμανε πως η ιδιαιτερότητα αυτής της δράσης είναι «πως προσπαθούμε να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις με τα ερευνητικά ιδρύματα».

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν μεταξύ άλλων η ΑΖΚ, η ΠΚΜ, και η ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία