ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Δράσεις υπέρ των αστέγων και των απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Ημερίδα δράσης και κινητοποίησης διοργανώνει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού την Παρασκευή 19 Ιουλίου

 17/07/2019 17:24

Θεσσαλονίκη: Δράσεις υπέρ των αστέγων και των απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
Φωτογραφία αρχείου

Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης, στο πλαίσιο του υποέργου «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», διοργανώνει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στις 10:00 π.μ στο Ξενοδοχείο Βεργίνα, στην προσπάθειά του να εξαλείψει τις διακρίσεις και να προωθήσει ίσες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης.

Στην ημερίδα θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:

Παρουσίαση του αντικειμένου και των στόχων της Δράσης, από την εκπρόσωπο του ΚΜΟΠ κυρία Σούρδα Κατερίνα

Παρουσίαση των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, από την υπεύθυνη της Δομής Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, κύρια Φιλίππου Ράνια

Παρουσίαση των Δράσεων Επιμόρφωσης από την υπεύθυνη κατάρτισης, κυρία Λαμπρινούδη Νατάσα

Η Πράξη «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων –απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» περιλαμβάνει σειρά ενεργειών διαφορετικού χαρακτήρα, με στόχο την άρση των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τους άστεγους και όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Υποέργο εντάσσονται σε τρεις δράσεις και περιλαμβάνουν: (α) Συμβουλευτική Υποστήριξη και δια βίου μάθηση, (β) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου αλλά και της κοινής γνώμης, εργοδοτικών φορέων και δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και (γ) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων και υπηρεσιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες για την ημερίδα και το έργο στο τηλέφωνο 2310 534322 κα Φιλίππου Ράνια ή κα Σούρδα Κατερίνα-Δομή Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης ΚΜΟΠ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης 3 και Οδυσσέως ΤΚ 54629 ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης, στο πλαίσιο του υποέργου «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», διοργανώνει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στις 10:00 π.μ στο Ξενοδοχείο Βεργίνα, στην προσπάθειά του να εξαλείψει τις διακρίσεις και να προωθήσει ίσες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης.

Στην ημερίδα θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:

Παρουσίαση του αντικειμένου και των στόχων της Δράσης, από την εκπρόσωπο του ΚΜΟΠ κυρία Σούρδα Κατερίνα

Παρουσίαση των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, από την υπεύθυνη της Δομής Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, κύρια Φιλίππου Ράνια

Παρουσίαση των Δράσεων Επιμόρφωσης από την υπεύθυνη κατάρτισης, κυρία Λαμπρινούδη Νατάσα

Η Πράξη «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων –απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» περιλαμβάνει σειρά ενεργειών διαφορετικού χαρακτήρα, με στόχο την άρση των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τους άστεγους και όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Υποέργο εντάσσονται σε τρεις δράσεις και περιλαμβάνουν: (α) Συμβουλευτική Υποστήριξη και δια βίου μάθηση, (β) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου αλλά και της κοινής γνώμης, εργοδοτικών φορέων και δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και (γ) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων και υπηρεσιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες για την ημερίδα και το έργο στο τηλέφωνο 2310 534322 κα Φιλίππου Ράνια ή κα Σούρδα Κατερίνα-Δομή Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης ΚΜΟΠ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης 3 και Οδυσσέως ΤΚ 54629 ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία