ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θα διαθέτει και πνευμονολόγο πλέον το δημοτικό ιατρείο Θεσσαλονίκης

Η υπηρεσία παρέχεται σε κατοίκους/δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανασφάλιστους ή δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

 21/08/2019 11:13

Θα διαθέτει και πνευμονολόγο πλέον το δημοτικό ιατρείο Θεσσαλονίκης

Και πνευμονολογικό ιατρείο θα λειτουργεί πλέον στο δήμο Θεσσαλονίκης. Το ιατρείο θα λειτουργεί με εθελοντή ιατρό Πνευμονολόγο στο χώρο των Δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Καραϊσκάκη 4 Τριανδρία), κατόπιν ραντεβού στα τηλ: 2313318644, 2313318643.

Η υπηρεσία παρέχεται σε κατοίκους/δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανασφάλιστους ή δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Και πνευμονολογικό ιατρείο θα λειτουργεί πλέον στο δήμο Θεσσαλονίκης. Το ιατρείο θα λειτουργεί με εθελοντή ιατρό Πνευμονολόγο στο χώρο των Δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Καραϊσκάκη 4 Τριανδρία), κατόπιν ραντεβού στα τηλ: 2313318644, 2313318643.

Η υπηρεσία παρέχεται σε κατοίκους/δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανασφάλιστους ή δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία