ΑΠΟΨΕΙΣ

Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (DLT)

 13/10/2019 21:00

(επιχειρήσεις και καθημερινότητα)

Στο φύλλο της 29ης Σεπτεμβρίου αναφερθήκαμε στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στις τεχνολογίες που την απαρτίζουν, τις κοσμογονικές αλλαγές που τη συνοδεύουν. Ξεχωριστή θέση, μεταξύ των λοιπών, κατέχει η Τεχνολογία του Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology-DLT). Για τις εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα μπορούσαμε να αναφωνήσουμε «ὧν οὐκ ἔστιν αριθμός», αντιγράφοντας τμήμα χωρίου της Παλαιάς Διαθήκης (Ψαλ. 103,25). Ξεκινώντας από τη συγκεκριμένη παραδοχή, προφανώς και δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει κάποια, ικανοποιητική έστω, κάλυψή τους στο πλαίσιο ενός άρθρου -πολλώ δε μάλλον από έναν μη επαΐοντα.

Είναι αλήθεια όμως πως η συγκεκριμένη τεχνολογία, εφαρμογές και οφέλη της, δεν αφορά μόνο τους ειδικούς.

Η Τεχνολογία του Κατανεμημένου Καθολικού (DLT)

Η Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού είναι μία βάση δεδομένων, τα οποία, αντί να αποθηκεύονται σε μία κεντρική τοποθεσία, κατανέμονται σε δίκτυο περισσοτέρων υπολογιστών. Τα μέλη του δικτύου, ανάλογα με τις άδειες που τους έχουν δοθεί, έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες ή/και, κατά περίπτωση, να προσθέτουν δεδομένα. Ο περισσότερο κοινός τύπος τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού είναι η, ευρύτερα γνωστή, αλυσίδα συστοιχιών («blockchain»).

Δεδομένης της σοβαρότητας του όλου θέματος και της επέκτασης και αξιοποίησης των DLT σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά πυκνές.

Με την αξιοποίηση εφαρμογών DLT παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα· καθίσταται εφικτή η απομείωση του κόστους των συναλλαγών καθώς οι διαμεσολαβητές αποδεικνύονται περιττοί· βελτιώνεται η ασφάλεια των συναλλαγών· επιτυγχάνεται η μείωση της διαφθοράς κι ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής, διευκολύνονται πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· υποβοηθείται η ασφάλεια των δεδομένων· οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται δυσκολότερες καθώς θα πρέπει να στοχεύουν επιτυχώς σε απροσδιόριστα μεγάλο αριθμό αντιγράφων και όχι σε έναν, μόνο, server.

Οι Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (DLT) έχουν βρει, ήδη, πληθώρα εφαρμογών («ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός») σε περισσότερους τομείς της οικονομίας. Αναμένεται να επηρεασθεί, πιθανότατα, το σύνολο των τομέων της οικονομίας -αν όχι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους. Η τεχνολογία DLT είναι αξιοποιήσιμη (ή αξιοποιείται ήδη), μεταξύ άλλων, σε εφαρμογές φιλικές για την ενέργεια και το περιβάλλον· στις μεταφορές· στην υγειονομική περίθαλψη· στις αλυσίδες εφοδιασμού· στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση γνώσεων· στις δημιουργικές βιομηχανίες και στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)· στον χρηματοπιστωτικό τομέα· στις έξυπνες συμβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη (σχετική) εξοικείωση και εκπαίδευση των πολιτών. Το κράτος, οι επιχειρήσεις και οι συλλογικοί τους φορείς θα πρέπει, όσο ακόμα είναι καιρός, να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης των εφαρμογών DLT.

Εν κατακλείδι

Το παράδειγμα της Εσθονίας μπορεί να καταστεί, και για μας, φωτεινό.

Εκείνες από τις επιχειρήσεις, που θα αντιληφθούν (γρηγορότερα) τα νέα δεδομένα και θα αξιοποιήσουν τις σχετικές ευκαιρίες, θα αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.

Κι εμείς από τη μεριά μας, ως ενεργοί πολίτες, οφείλουμε να τείνουμε «ευήκοα ώτα» σε ό,τι αύριο θα καταστεί καθημερινότητά μας.

Όσοι από εμάς θα κλείσουμε αυτιά και μάτια στην «επόμενη μέρα», θα βρεθούμε, το δίχως άλλο, περιθωριοποιημένοι κι απομονωμένοι.

Οι πατέρες στο Άγιον Όρος το έχουν ήδη, συνειδητά, επιλέξει.

Εμείς οι υπόλοιποι;

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 13 Οκτωβρίου 2019


Δημοφιλείς Απόψεις