ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Easy Education, ξεκινούν τη χρονιά με καινούρια προγράμματα

Νέος κύκλος εξ αποστάσεως επιμορφώσεις 400 ωρών για μοριοδότηση σε δομές εκπαίδευσης

 31/07/2019 16:30

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Easy Education, ξεκινούν τη χρονιά με καινούρια προγράμματα

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348, διοργανώνουν εξ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 400 ωρών.

Έναρξη τμημάτων: 2/9/2019

Εγγραφές έως: 30/08/2019

Προσφορά στα 240 ευρώ για εγγραφές μέχρι τις 30/08/2019

Παρακολουθήστε επιμορφώσεις που σας μοριοδοτούν σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και διεκδικήστε μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία μέσω του διαρκώς αναπτυσσόμενου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα σεμινάρια γενικής μοριοδότησης έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
2. Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
3. Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης
4. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
5. Σχολική Ψυχολογία
6. Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring
7. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
8. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
9. Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα σεμινάρια που μοριοδοτούνται στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

1. Ειδική Αγωγή 

2Φύλαξη Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων

  3. Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών

  4. Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας

  5. Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

  6. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

  7. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων

  8. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

  9. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

  10. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

  Δείτε εδώ όλους τους θεματικούς τίτλους που αντιστοιχούν σε ειδικότητες επαγγελμάτων.

  Πραγματοποιώντας εγγραφή σε περισσότερα από ένα σεμινάριο ταυτόχρονα, ωφελείστε συνδυαστικής έκπτωσης. Μάθετε για την εκπτωτική πολιτική επιβράβευσης των μαθητών μας, εδώ.

  Αξιοποιήστε ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και σε νομικά επαγγέλματα καταλαμβάνοντας θέσεις σε δύο ειδικευμένες νομικές επιμορφώσεις:

  1.Το θεσμικό πλαίσιο στον κλάδο του τουρισμού, τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία
  2.Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης Νομικών Επαγγελμάτων

  Έναρξη νέου κύκλου: 2 Σεπτεμβρίου 2019.

  Επιπλέον, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, με στόχο να παράσχουν στους υποψήφιους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης σε ΚΔΒΜ σίγουρη μοριοδότηση, υλοποποιούν και διεξάγουν δύο νέα σεμινάρια 400 ωρών:

  1. Σχεδιασμός & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

  2. Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση

  Πραγματοποιήστε εγγραφή στα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια και αξιοποιήστε σημαντικές ευκαιρίες για μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία.

  Πληροφορίες:

  Τηλ: 23111 10186

  www.easy-education.gr,

  Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 17:00 μ.μ

  Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348, διοργανώνουν εξ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 400 ωρών.

  Έναρξη τμημάτων: 2/9/2019

  Εγγραφές έως: 30/08/2019

  Προσφορά στα 240 ευρώ για εγγραφές μέχρι τις 30/08/2019

  Παρακολουθήστε επιμορφώσεις που σας μοριοδοτούν σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και διεκδικήστε μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία μέσω του διαρκώς αναπτυσσόμενου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

  Τα σεμινάρια γενικής μοριοδότησης έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

  1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  2. Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
  3. Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης
  4. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  5. Σχολική Ψυχολογία
  6. Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring
  7. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
  8. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  9. Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  Τα σεμινάρια που μοριοδοτούνται στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

  1. Ειδική Αγωγή 

  2Φύλαξη Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων

   3. Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών

   4. Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας

   5. Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

   6. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

   7. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων

   8. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

   9. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

   10. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

   Δείτε εδώ όλους τους θεματικούς τίτλους που αντιστοιχούν σε ειδικότητες επαγγελμάτων.

   Πραγματοποιώντας εγγραφή σε περισσότερα από ένα σεμινάριο ταυτόχρονα, ωφελείστε συνδυαστικής έκπτωσης. Μάθετε για την εκπτωτική πολιτική επιβράβευσης των μαθητών μας, εδώ.

   Αξιοποιήστε ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και σε νομικά επαγγέλματα καταλαμβάνοντας θέσεις σε δύο ειδικευμένες νομικές επιμορφώσεις:

   1.Το θεσμικό πλαίσιο στον κλάδο του τουρισμού, τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία
   2.Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης Νομικών Επαγγελμάτων

   Έναρξη νέου κύκλου: 2 Σεπτεμβρίου 2019.

   Επιπλέον, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, με στόχο να παράσχουν στους υποψήφιους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης σε ΚΔΒΜ σίγουρη μοριοδότηση, υλοποποιούν και διεξάγουν δύο νέα σεμινάρια 400 ωρών:

   1. Σχεδιασμός & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

   2. Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση

   Πραγματοποιήστε εγγραφή στα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια και αξιοποιήστε σημαντικές ευκαιρίες για μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία.

   Πληροφορίες:

   Τηλ: 23111 10186

   www.easy-education.gr,

   Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 17:00 μ.μ

   ΣΧΟΛΙΑ

   Επιλέξτε Κατηγορία