ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συστάθηκε Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας Θράκης

Στόχος της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού είναι η παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στην ΠΑΜΘ, αλλά και στους τοπικούς φορείς

 30/06/2022 23:04

Συστάθηκε Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας Θράκης
Φωτογραφία αρχείου του περιφερειάρχη ΑΜΘ

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», συστάθηκε μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης και του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Στόχος της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού είναι η παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στην ΠΑΜΘ, αλλά και στους τοπικούς φορείς για την εφαρμογή της αναπτυξιακής της πολιτικής σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της, όπως η εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση δημοσίων έργων, η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.

Μέτοχοι στον Αναπτυξιακό Οργανισμό με έδρα την Κομοτηνή, είναι η Περιφέρεια ΑΜΘ, η οποία συμμετέχει με πόρους 700.000 ευρώ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ που συμμετέχει με πόρους 672.500 ευρώ.

Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού απαρτίζουν οι: πρόεδρος Βασίλης Γαλάνης γιατρός, αντιπρόεδρος Σωκράτης Ξυνίδης δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος Απόστολος Παυλίδης πολιτικός μηχανικός, Μιχάλης Αμοιρίδης πολιτικός μηχανικός, Σεμπαετίν Γκασήλ γιατρός, Ευαγγελία Δίνα οικονομολόγος, Γιώργος Κουκουράβας πολιτικός μηχανικός, Θάνος Παπανικολάου οικονομολόγος, Βασίλης Ποζατζίδης χημικός.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», συστάθηκε μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης και του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Στόχος της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού είναι η παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στην ΠΑΜΘ, αλλά και στους τοπικούς φορείς για την εφαρμογή της αναπτυξιακής της πολιτικής σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της, όπως η εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση δημοσίων έργων, η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.

Μέτοχοι στον Αναπτυξιακό Οργανισμό με έδρα την Κομοτηνή, είναι η Περιφέρεια ΑΜΘ, η οποία συμμετέχει με πόρους 700.000 ευρώ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ που συμμετέχει με πόρους 672.500 ευρώ.

Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού απαρτίζουν οι: πρόεδρος Βασίλης Γαλάνης γιατρός, αντιπρόεδρος Σωκράτης Ξυνίδης δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος Απόστολος Παυλίδης πολιτικός μηχανικός, Μιχάλης Αμοιρίδης πολιτικός μηχανικός, Σεμπαετίν Γκασήλ γιατρός, Ευαγγελία Δίνα οικονομολόγος, Γιώργος Κουκουράβας πολιτικός μηχανικός, Θάνος Παπανικολάου οικονομολόγος, Βασίλης Ποζατζίδης χημικός.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία