ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συντήρηση και καθαριότητα σε επαρχιακούς δρόμους ξεκινά η ΠΚΜ

Προβλέπονται έργα σήμανσης, επισκευές και βελτιώσεις του οδοστρώματος, καθαρισμοί, αντικαταστάσεις στηθαίων, πινακίδων κ. ά. στα ανατολικά

 12/09/2018 15:11

Συντήρηση και καθαριότητα σε επαρχιακούς δρόμους ξεκινά η ΠΚΜ

Φανή Σοβιτσλή

Στην επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ανατολικού τμήματος της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τους δρόμους για την ασφαλέστερη μετακίνηση των οδηγών.


Στο πλαίσιο των εργασιών που αναμένεται να αρχίσουν άμεσα, περιλαμβάνονται και έργα κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, ενώ εκτός από επισκευές και βελτιώσεις του οδοστρώματος, θα γίνουν καθαρισμοί, αποκατάσταση λακούβων, αντικαταστάσεις στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων, διαγραμμίσεις και αποψιλώσεις.

Οι εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εγκρίθηκαν στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμοδίων υπηρεσιών οι εργασίες θα γίνουν στις επαρχιακές οδούς των περιοχών Λαγκαδά, Σοχού, Όσσας, Νικόπολης, Λαχανά, Κολχικού, Βόλβης, Ρεντίνας, Βαγιοχωρίου, Ασκού, Πολυδενδρίου, Βαμβακιάς, Αρέθουσας, Στεφανινών, Λίμνης, Σκεπαστού, Φιλαδέλφειας, Λευκούδας, Αγίου Βασιλείου και Μαδύτου.

Η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε μάλιστα και την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

Ποια έργα θα γίνουν

Όπως ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση οι εργασίες θα γίνονται από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7.00 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, ενώ κατά τη διάρκεια γιορτών εορτών και άλλων ημερών που ορίζονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δεν θα εκτελούνται εργασίες, εκτός έκτακτων περιπτώσεων άμεσης επέμβασης.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

*Επισκευή και συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων και τροχοαυλακώσεων.

*Εφαρμογή της μεθόδου της αδροποίησης υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) για την αύξηση της αντιολισθηρότητάς τους

*Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος

*Πλήρης καθαρισμός οχετών ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 μ., και εκσκαφή τυχόν προσχώσεων με απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής

*Πλήρης καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής γενικά από φερτές ύλες και αντικείμενα ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία τους

*Κατασκευή - συμπλήρωση ερεισμάτων που παρουσιάζουν μεγάλη υψομετρική διαφορά από το οδόστρωμα ή έχουν φθορές (λακκούβες)

*Αποξήλωση των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και συγκέντρωση τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία

*Τοποθέτηση - αντικατάσταση νέων στηθαίων ασφαλείας

*Τοποθέτηση - αντικατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή κιγκλιδωμάτων από μεταλλικές σωλήνες σε τεχνικά και γέφυρες

*Τοποθέτηση - αντικατάσταση αρμών συστολής-διαστολής σε γέφυρες

*Αντικατάσταση κατεστραμμένων και η τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

*Επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου όπου η οριζόντια σήμανση έχει αποχρωματιστεί και η εκ νέου διαγράμμιση στα σημεία των νέων ασφαλτικών στρώσεων.

*Αποψίλωση και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση των υφιστάμενων θάμνων που βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος της οδού.

Στην επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ανατολικού τμήματος της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τους δρόμους για την ασφαλέστερη μετακίνηση των οδηγών.


Στο πλαίσιο των εργασιών που αναμένεται να αρχίσουν άμεσα, περιλαμβάνονται και έργα κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, ενώ εκτός από επισκευές και βελτιώσεις του οδοστρώματος, θα γίνουν καθαρισμοί, αποκατάσταση λακούβων, αντικαταστάσεις στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων, διαγραμμίσεις και αποψιλώσεις.

Οι εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εγκρίθηκαν στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμοδίων υπηρεσιών οι εργασίες θα γίνουν στις επαρχιακές οδούς των περιοχών Λαγκαδά, Σοχού, Όσσας, Νικόπολης, Λαχανά, Κολχικού, Βόλβης, Ρεντίνας, Βαγιοχωρίου, Ασκού, Πολυδενδρίου, Βαμβακιάς, Αρέθουσας, Στεφανινών, Λίμνης, Σκεπαστού, Φιλαδέλφειας, Λευκούδας, Αγίου Βασιλείου και Μαδύτου.

Η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε μάλιστα και την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

Ποια έργα θα γίνουν

Όπως ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση οι εργασίες θα γίνονται από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7.00 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, ενώ κατά τη διάρκεια γιορτών εορτών και άλλων ημερών που ορίζονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δεν θα εκτελούνται εργασίες, εκτός έκτακτων περιπτώσεων άμεσης επέμβασης.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

*Επισκευή και συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων και τροχοαυλακώσεων.

*Εφαρμογή της μεθόδου της αδροποίησης υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) για την αύξηση της αντιολισθηρότητάς τους

*Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος

*Πλήρης καθαρισμός οχετών ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 μ., και εκσκαφή τυχόν προσχώσεων με απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής

*Πλήρης καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής γενικά από φερτές ύλες και αντικείμενα ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία τους

*Κατασκευή - συμπλήρωση ερεισμάτων που παρουσιάζουν μεγάλη υψομετρική διαφορά από το οδόστρωμα ή έχουν φθορές (λακκούβες)

*Αποξήλωση των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και συγκέντρωση τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία

*Τοποθέτηση - αντικατάσταση νέων στηθαίων ασφαλείας

*Τοποθέτηση - αντικατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή κιγκλιδωμάτων από μεταλλικές σωλήνες σε τεχνικά και γέφυρες

*Τοποθέτηση - αντικατάσταση αρμών συστολής-διαστολής σε γέφυρες

*Αντικατάσταση κατεστραμμένων και η τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

*Επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου όπου η οριζόντια σήμανση έχει αποχρωματιστεί και η εκ νέου διαγράμμιση στα σημεία των νέων ασφαλτικών στρώσεων.

*Αποψίλωση και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση των υφιστάμενων θάμνων που βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος της οδού.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία