ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα στο άγαλμα Βενιζέλου

 12/02/2019 08:17

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ στις 18.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας μονιμοποίηση συμβασιούχων. Η πρόταση που θα κατατεθεί στα πολιτικά κόμματα από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ομοσπονδιών και Σωματείων στην κατεύθυνση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, αναφέρει: «Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου».
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ στις 18.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας μονιμοποίηση συμβασιούχων. Η πρόταση που θα κατατεθεί στα πολιτικά κόμματα από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ομοσπονδιών και Σωματείων στην κατεύθυνση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, αναφέρει: «Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία