ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοπ σε διακοπές ρεύματος λόγω μη πληρωμής της ρήτρας αναπροσαρμογής

Εναντίον του μέτρου είχαν προσφύγει δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην Αττική

 16/05/2022 11:13

Στοπ σε διακοπές ρεύματος λόγω μη πληρωμής της ρήτρας αναπροσαρμογής

Δυο προσωρινές διαταγές εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών με τις οποίες απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος σε ξενοδοχεία που δεν είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν την ρήτρα αναπροσαρμογής. Πρόκειται για τις πρώτες αποφάσεις που αφορούν επιχειρήσεις, καθώς μέχρι τώρα είχαν εκδοθεί αποφάσεις για φυσικά πρόσωπα. Οι προσωρινές διατάξεις εκδόθηκαν στις 11 και 13 Μαΐου 2022 από το Πρωτοδικείο Αθηνών και με αυτές απαγορεύεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων, όταν δεν καταβάλλεται από τον πελάτη ειδικά το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Δύο μεσαίας δυναμικότητας ξενοδοχειακές μονάδες σε προάστιο της Αθήνας προσέφυγαν κατά μεγάλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος είχε ενημερώσει τον Οκτώβριο 2021 για την ενσωμάτωση στην σύμβαση προμήθειας της νέας ρήτρας αναπροσαρμογής. Με την ρήτρα αυτήν, ο προμηθευτής είχε τρέψει την χρέωσή του σε κυμαινόμενη, συνδεόμενη με την Τιμή Εκκαθάριση της Αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η οποία οδήγησε σε τριπλασιασμό των χρεώσεων ενέργειας.

Τα ξενοδοχεία προσέφυγαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αμφισβητώντας, με δύο διαφορετικές αγωγές τους, το κύρος της ρήτρας αναπροσαρμογής και ζητώντας την παράλειψη εφαρμογής της από τους λογαριασμούς χρέωσής του στο μέλλον. Ειδικότερα, ισχυρίστηκαν ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία μεταξύ των μερών για την ενσωμάτωση μιας τέτοιας ρήτρας και ότι η μονομερής επιβολή της εις βάρος τους συνιστά αντισυμβατική, παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά του προμηθευτή, ο οποίος εκμεταλλεύεται την διαπραγματευτική και οικονομική ισχύ του στην επιβολή τέτοιου είδους αδιαφανών όρων.

-Με την πρώτη προσωρινή διάταξη που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών (11 Μαΐου 2022), το Δικαστήριο απαγόρευσε στον προμηθευτή την διακοπή της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου, εφ’ όσον ο πελάτης προβαίνει σε τακτικές μηνιαίες καταβολές συγκεκριμένου ποσού χωρίς την ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρι την συζήτηση της σχετικής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.

-Με την δεύτερη προσωρινή διάταξη, που εκδόθηκε στις 13 Μαΐου 2022, το Δικαστήριο διέταξε, επίσης, την απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου έως την συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του, χωρίς να επιβάλει ταυτόχρονα υποχρέωση στην εταιρία να καταβάλει κάποιο ποσό στον προμηθευτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις ως άνω προσωρινές διαταγές εξέδωσαν διαφορετικοί δικαστές.

Δυο προσωρινές διαταγές εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών με τις οποίες απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος σε ξενοδοχεία που δεν είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν την ρήτρα αναπροσαρμογής. Πρόκειται για τις πρώτες αποφάσεις που αφορούν επιχειρήσεις, καθώς μέχρι τώρα είχαν εκδοθεί αποφάσεις για φυσικά πρόσωπα. Οι προσωρινές διατάξεις εκδόθηκαν στις 11 και 13 Μαΐου 2022 από το Πρωτοδικείο Αθηνών και με αυτές απαγορεύεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων, όταν δεν καταβάλλεται από τον πελάτη ειδικά το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Δύο μεσαίας δυναμικότητας ξενοδοχειακές μονάδες σε προάστιο της Αθήνας προσέφυγαν κατά μεγάλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος είχε ενημερώσει τον Οκτώβριο 2021 για την ενσωμάτωση στην σύμβαση προμήθειας της νέας ρήτρας αναπροσαρμογής. Με την ρήτρα αυτήν, ο προμηθευτής είχε τρέψει την χρέωσή του σε κυμαινόμενη, συνδεόμενη με την Τιμή Εκκαθάριση της Αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η οποία οδήγησε σε τριπλασιασμό των χρεώσεων ενέργειας.

Τα ξενοδοχεία προσέφυγαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αμφισβητώντας, με δύο διαφορετικές αγωγές τους, το κύρος της ρήτρας αναπροσαρμογής και ζητώντας την παράλειψη εφαρμογής της από τους λογαριασμούς χρέωσής του στο μέλλον. Ειδικότερα, ισχυρίστηκαν ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία μεταξύ των μερών για την ενσωμάτωση μιας τέτοιας ρήτρας και ότι η μονομερής επιβολή της εις βάρος τους συνιστά αντισυμβατική, παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά του προμηθευτή, ο οποίος εκμεταλλεύεται την διαπραγματευτική και οικονομική ισχύ του στην επιβολή τέτοιου είδους αδιαφανών όρων.

-Με την πρώτη προσωρινή διάταξη που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών (11 Μαΐου 2022), το Δικαστήριο απαγόρευσε στον προμηθευτή την διακοπή της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου, εφ’ όσον ο πελάτης προβαίνει σε τακτικές μηνιαίες καταβολές συγκεκριμένου ποσού χωρίς την ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρι την συζήτηση της σχετικής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.

-Με την δεύτερη προσωρινή διάταξη, που εκδόθηκε στις 13 Μαΐου 2022, το Δικαστήριο διέταξε, επίσης, την απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου έως την συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του, χωρίς να επιβάλει ταυτόχρονα υποχρέωση στην εταιρία να καταβάλει κάποιο ποσό στον προμηθευτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις ως άνω προσωρινές διαταγές εξέδωσαν διαφορετικοί δικαστές.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία