ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 120 θέσεις σε Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και τον ΟΑΕΔ

Δείτε ποιες θέσεις αφορά

 22/09/2021 12:00

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 120 θέσεις σε Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και τον ΟΑΕΔ
Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 8K/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον ΟΑΕΔ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Δείτε τις θέσεις της προκήρυξης:

Πίνακας Θέσεων

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 8K/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον ΟΑΕΔ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Δείτε τις θέσεις της προκήρυξης:

Πίνακας Θέσεων

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία