ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην τελική ευθεία το έργο πράσινου δώματος στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Το έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ θα αρχίσει το καλοκαίρι, αμέσως μετά το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, ενώ θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021

 27/01/2020 13:34

Στην τελική ευθεία το έργο πράσινου δώματος στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Στη δημοπράτηση του έργου που αφορά στη «Δημιουργία πράσινου δώματος στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης» προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, προχωρά ο δήμος Παύλου Μελά. Οι εργασίες, μετά τη δημοπράτηση και με βάση τα χρονοδιαγράμματα, αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι, αμέσως μετά το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, ενώ το έργο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021.

Τα έργο πράσινου δώματος είναι ενταγμένο στο «ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5034585, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι παρεμβάσεις στα δώματα του σχολικού συγκροτήματος περιλαμβάνουν εργασίες στεγάνωσης των δωμάτων, διαμόρφωση υποστρώματος, προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού υλικού και συστήματος αυτόματης άρδευσης καθώς και τοποθέτηση συστήματος κάθετων τοίχων δηλαδή εγκατάσταση υποδομής που φέρει ενσωματωμένο σύστημα άρδευσης και αποστράγγισης, τη στερέωση-κούμπωμα των φυτοδοχείων καθώς και τη φύτευση των φυτών.

01-epal1-jan2020.jpg

Η κατασκευή του πράσινου δώματος θα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο μέσω της μείωσης των ενεργειακών απωλειών και των θερμικών ανταλλαγών με το περιβάλλον.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την αναβάθμιση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής υποδομής, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών με κτίρια πιο φιλικά προς το περιβάλλον, θα είναι πολλά, καθώς στόχος είναι να γίνει ο δήμος πράσινος και ανθεκτικός.

Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παύλου Μελά, αποφάσισε ομόφωνα με την 225/20-3-2019 να αποδεχτεί την ένταξη της Πράξης.

Περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη

Η εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων και των πράσινων τοίχων εκτιμάται ότι θα προσφέρει πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ένα από τα μεγαλύτερα της Θεσσαλονίκης τόσο ως προς την έκταση των κτιριακών υποδομών του όσο και ως προς το πλήθος των χρηστών καθώς εκτιμάται ότι σε καθημερινή βάση μαθητές, διδακτικό προσωπικό και επισκέπτες ανέρχονται στα 1.586 άτομα και σε εβδομαδιαία βάση οι χρήστες των κτιρίων ανέρχονται στα 7.930 άτομα!

Στο Σχολικό Συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, συστεγάζονται 4 σχολεία, το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, καθώς και το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Το συγκρότημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακριτών και Θράκης, στην περιοχή Τερψιθέας της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης του δήμου. Χωροθετείται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 11.050,14 τ.μ. και η συνολική κτισμένη επιφάνεια του οικοδομήματος είναι 11.918,00 τ.μ.. Οι επιφάνειες επιστέγασης του κτίσματος ανέρχονται σε 6.042,00 τ.μ., οι οποίες μοιράζονται στα διάφορης ογκομετρίας κτίσματα του συγκροτήματος. Το κτίσμα δεν εφάπτεται σε άλλα και γενικά δεν σκιάζεται από πουθενά, γεγονός που σημαίνει ότι στο δώμα αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες. Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει έντονα αστικά χαρακτηριστικά, με μεγάλες πυκνότητες

πληθυσμού και μικρά ποσοστά πρασίνου.

Στην περιοχή Τερψιθέας παρουσιάζεται έλλειψη παρουσίας πρασίνου κυρίως λόγω παρουσίας εκτεταμένων αδιαμόρφωτων – χωρίς πράσινο χώρων σε άμεση γειτνίαση με το σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ.

Στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής περιλαμβάνονται διάσπαρτοι μικροί χώροι πρασίνου, με κυριότερους το πάρκο Ρόδων, την πλατεία Εδέσσης και τους

κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κατά μήκος της οδού Ιατρού Γωγούση.

Με βάση όσα περιγράφονται παραπάνω και αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με το οικιστικό περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές πιέσεις στο Δήμο Παύλου Μελά διαπιστώνεται ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων που πρέπει να περιλαμβάνουν:

α)διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου,

β)λειτουργική αξιοποίηση – ανάπλαση υφιστάμενων χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων,

γ)δημιουργία πράσινων διαδρομών,

δ)αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους

προκειμένου να υπάρξει σημαντική επαύξηση πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Οι αναγκαίες αυτές ενέργειες είχαν περιληφθεί στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Παύλου Μελά 2015 – 2019 στον άξονα με τίτλο «προστασία και βελτίωση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Στη δημοπράτηση του έργου που αφορά στη «Δημιουργία πράσινου δώματος στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης» προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, προχωρά ο δήμος Παύλου Μελά. Οι εργασίες, μετά τη δημοπράτηση και με βάση τα χρονοδιαγράμματα, αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι, αμέσως μετά το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, ενώ το έργο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021.

Τα έργο πράσινου δώματος είναι ενταγμένο στο «ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5034585, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι παρεμβάσεις στα δώματα του σχολικού συγκροτήματος περιλαμβάνουν εργασίες στεγάνωσης των δωμάτων, διαμόρφωση υποστρώματος, προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού υλικού και συστήματος αυτόματης άρδευσης καθώς και τοποθέτηση συστήματος κάθετων τοίχων δηλαδή εγκατάσταση υποδομής που φέρει ενσωματωμένο σύστημα άρδευσης και αποστράγγισης, τη στερέωση-κούμπωμα των φυτοδοχείων καθώς και τη φύτευση των φυτών.

01-epal1-jan2020.jpg

Η κατασκευή του πράσινου δώματος θα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο μέσω της μείωσης των ενεργειακών απωλειών και των θερμικών ανταλλαγών με το περιβάλλον.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την αναβάθμιση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής υποδομής, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών με κτίρια πιο φιλικά προς το περιβάλλον, θα είναι πολλά, καθώς στόχος είναι να γίνει ο δήμος πράσινος και ανθεκτικός.

Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παύλου Μελά, αποφάσισε ομόφωνα με την 225/20-3-2019 να αποδεχτεί την ένταξη της Πράξης.

Περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη

Η εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων και των πράσινων τοίχων εκτιμάται ότι θα προσφέρει πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ένα από τα μεγαλύτερα της Θεσσαλονίκης τόσο ως προς την έκταση των κτιριακών υποδομών του όσο και ως προς το πλήθος των χρηστών καθώς εκτιμάται ότι σε καθημερινή βάση μαθητές, διδακτικό προσωπικό και επισκέπτες ανέρχονται στα 1.586 άτομα και σε εβδομαδιαία βάση οι χρήστες των κτιρίων ανέρχονται στα 7.930 άτομα!

Στο Σχολικό Συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, συστεγάζονται 4 σχολεία, το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, καθώς και το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Το συγκρότημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακριτών και Θράκης, στην περιοχή Τερψιθέας της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης του δήμου. Χωροθετείται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 11.050,14 τ.μ. και η συνολική κτισμένη επιφάνεια του οικοδομήματος είναι 11.918,00 τ.μ.. Οι επιφάνειες επιστέγασης του κτίσματος ανέρχονται σε 6.042,00 τ.μ., οι οποίες μοιράζονται στα διάφορης ογκομετρίας κτίσματα του συγκροτήματος. Το κτίσμα δεν εφάπτεται σε άλλα και γενικά δεν σκιάζεται από πουθενά, γεγονός που σημαίνει ότι στο δώμα αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες. Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει έντονα αστικά χαρακτηριστικά, με μεγάλες πυκνότητες

πληθυσμού και μικρά ποσοστά πρασίνου.

Στην περιοχή Τερψιθέας παρουσιάζεται έλλειψη παρουσίας πρασίνου κυρίως λόγω παρουσίας εκτεταμένων αδιαμόρφωτων – χωρίς πράσινο χώρων σε άμεση γειτνίαση με το σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ.

Στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής περιλαμβάνονται διάσπαρτοι μικροί χώροι πρασίνου, με κυριότερους το πάρκο Ρόδων, την πλατεία Εδέσσης και τους

κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κατά μήκος της οδού Ιατρού Γωγούση.

Με βάση όσα περιγράφονται παραπάνω και αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με το οικιστικό περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές πιέσεις στο Δήμο Παύλου Μελά διαπιστώνεται ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων που πρέπει να περιλαμβάνουν:

α)διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου,

β)λειτουργική αξιοποίηση – ανάπλαση υφιστάμενων χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων,

γ)δημιουργία πράσινων διαδρομών,

δ)αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους

προκειμένου να υπάρξει σημαντική επαύξηση πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Οι αναγκαίες αυτές ενέργειες είχαν περιληφθεί στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Παύλου Μελά 2015 – 2019 στον άξονα με τίτλο «προστασία και βελτίωση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία