ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη Διαύγεια η απόφαση για περίθαλψη των πολιτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Το δικαίωμα αγγίζει και τα μέλη των οικογενειών τους - Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 24/11/2022 21:28

Στη Διαύγεια η απόφαση για περίθαλψη των πολιτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής στα στρατιωτικά νοσοκομεία
Φωτογραφία αρχείου

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία (ΣΝ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στους πολιτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και στα μέλη των οικογενειών τους.

Ως μέλη οικογένειας των δικαιούχων θεωρούνται η/ο σύζυγος, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας δεκατεσσάρων έως δεκαοκτώ ετών, καθώς και τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε ενταγμένες σε βαθμίδα τυπικής εκπαίδευσης σχολές εσωτερικού ή αντίστοιχες αναγνωρισμένες του εξωτερικού.

Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης βαρύνει:

α. Τους ασφαλιστικούς φορείς των δικαιούχων, για όσους είναι ασφαλισμένοι και εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τους φορείς αυτούς,

β. Τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, εφόσον η δαπάνη δεν δικαιολογείται από τους ασφαλιστικούς φορείς,

γ. Τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εφόσον είναι ανασφάλιστοι.

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία (ΣΝ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στους πολιτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και στα μέλη των οικογενειών τους.

Ως μέλη οικογένειας των δικαιούχων θεωρούνται η/ο σύζυγος, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας δεκατεσσάρων έως δεκαοκτώ ετών, καθώς και τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε ενταγμένες σε βαθμίδα τυπικής εκπαίδευσης σχολές εσωτερικού ή αντίστοιχες αναγνωρισμένες του εξωτερικού.

Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης βαρύνει:

α. Τους ασφαλιστικούς φορείς των δικαιούχων, για όσους είναι ασφαλισμένοι και εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τους φορείς αυτούς,

β. Τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, εφόσον η δαπάνη δεν δικαιολογείται από τους ασφαλιστικούς φορείς,

γ. Τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εφόσον είναι ανασφάλιστοι.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία