ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σταθερά… λιτότητα στους δήμους

Ίδια με αυτά της τρέχουσας χρονιάς αναμένονται τα έσοδα και το 2020, με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού

 28/10/2019 17:00

Σταθερά… λιτότητα στους δήμους

Φανή Σοβιτσλή

Πολιτική αυστηρής λιτότητας θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν οι δήμοι της χώρας και το 2020, στερώντας από τους πολίτες αναγκαία έργα και υπηρεσίες, καθώς σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για τα οικονομικά των ΟΤΑ, τα έσοδά τους θα είναι και πάλι… συμπιεσμένα.

Την ίδια ώρα, οι δήμοι θα πρέπει να ξεχάσουν αυτά που τους οφείλει το κράτος, αφού δεν γίνεται λόγος για την αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης, τα οποία σήμερα έχουν φτάσει στα 27,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις περίφημες επιχορηγήσεις, είναι επί της ουσίας οι θεσμοθετημένοι πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν έχουν καμία διαφορά από αυτούς του τρέχοντος έτους (2019), αφού σύμφωνα με τα στοιχεία παραμένουν σταθερά χαμηλοί και την επόμενη χρονιά. Και αυτό, παρά την πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για αύξηση των αποδιδόμενων πόρων στην αυτοδιοίκηση το 2020 σε σχέση με το 2019 κατά 234 εκατ. ευρώ.

Επίσης θηλιά για τους ΟΤΑ αποτελεί το γεγονός ότι περιορίζεται δραστικά το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και άρα η χρηματοδότηση των τεχνικών προγραμμάτων των δήμων.

Πολλοί δήμαρχοι υποστηρίζουν μάλιστα ότι το κράτος δεν θα αποδώσει, ούτε αυτή τη φορά, τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία, όπως λένε, έχει μετατρέψει σε βασική πηγή χρηματοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης.

Αυθαίρετη εφαρμογή των ΚΑΠ

Όπως αναφέρει σε έκθεσή της η ΚΕΔΕ, η οποία προχώρησε σε παρατηρήσεις επί του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού «συνεχίζεται η παράλογη απαίτηση δημιουργίας πλεονασμάτων που στο βασικό σενάριο ανέρχονται στα 49 εκατ. ευρώ και σε αυτό με ενσωματωμένες τις παρεμβάσεις 194 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: αφού οι επιχορηγήσεις δεν αυξάνουν, οι δαπάνες παραμένουν σχετικά σταθερές, πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα πλεονάσματα;».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας κάνει λόγο για συνέχιση της αυθαίρετης εφαρμογής των ΚΑΠ και ως προς τη σύνθεσή τους, όπως π.χ. με τη μη ένταξη σε αυτούς, των φορολογικών εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ).

Επίσης η ΚΕΔΕ καταγγέλλει ότι το ύψος των παρακρατηθέντων έχει ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης έναρξης των διαπραγματεύσεων με στόχο την αποπληρωμή τους.

Ειδικότερα στην έκθεσή της επί του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, η Κεντρική Ένωση Δήμων αναφέρει ότι:

*Δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές, σε σχέση με το 2019, στους ΚΑΠ.

*Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2019- 2020 που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή προβλέπεται ότι η αποδιδόμενοι πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αυξηθούν το 2020 κατά 234 εκατ. σε σχέση με αυτούς του 2019. Η αύξηση αυτή δεν εμπεριέχεται στο προσχέδιο.

*Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2020 δεν υπάρχει μνεία για την αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της Τ.Α. που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης.

*Η εκτέλεση του εθνικού σκέλους ΠΔΕ φέτος αναμένεται να είναι 20% μικρότερη από αυτήν που προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2019.

* Διατηρείται η υποχρέωση παραγωγής πλεονασμάτων από τους ΟΤΑ.

*Το ίδιο και ο Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου.

* Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν εντάσσεται στις αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Σε αυτές ανήκουν πολιτικές για την οικογένεια και την υπογεννητικότητα, για τα φυσικά πρόσωπα, για τις επιχειρήσεις, για την οικοδομική δραστηριότητα, με την ΚΕΔΕ να υπενθυμίζει ότι η απουσία της Τ.Α. από τους τομείς αυτούς αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία.

Το προτείνει η ΚΕΔΕ

- Πλήρη εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010.

- Άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων και πρόβλεψη στον ΚΠ 2020 κατανομής της πρώτης δόσης των παρακρατηθέντων.

- Εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισοσκελισμένους και όχι πλεονασματικούς προϋπολογισμούς των δήμων.

- Γενναία αύξηση του ΠΔΕ με συμμετοχή σε αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης ανάλογη με αυτή των ευρωπαϊκών κρατών.

- Συνεχής και επιτάχυνση διαδικασιών και ενίσχυση με νέους πόρους και αντικείμενα του προγράμματος Φιλόδημος.

- Μείωση των επιτοκίων δανεισμού των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 26-27 Οκτωβρίου 2019

Πολιτική αυστηρής λιτότητας θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν οι δήμοι της χώρας και το 2020, στερώντας από τους πολίτες αναγκαία έργα και υπηρεσίες, καθώς σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για τα οικονομικά των ΟΤΑ, τα έσοδά τους θα είναι και πάλι… συμπιεσμένα.

Την ίδια ώρα, οι δήμοι θα πρέπει να ξεχάσουν αυτά που τους οφείλει το κράτος, αφού δεν γίνεται λόγος για την αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης, τα οποία σήμερα έχουν φτάσει στα 27,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις περίφημες επιχορηγήσεις, είναι επί της ουσίας οι θεσμοθετημένοι πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν έχουν καμία διαφορά από αυτούς του τρέχοντος έτους (2019), αφού σύμφωνα με τα στοιχεία παραμένουν σταθερά χαμηλοί και την επόμενη χρονιά. Και αυτό, παρά την πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για αύξηση των αποδιδόμενων πόρων στην αυτοδιοίκηση το 2020 σε σχέση με το 2019 κατά 234 εκατ. ευρώ.

Επίσης θηλιά για τους ΟΤΑ αποτελεί το γεγονός ότι περιορίζεται δραστικά το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και άρα η χρηματοδότηση των τεχνικών προγραμμάτων των δήμων.

Πολλοί δήμαρχοι υποστηρίζουν μάλιστα ότι το κράτος δεν θα αποδώσει, ούτε αυτή τη φορά, τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία, όπως λένε, έχει μετατρέψει σε βασική πηγή χρηματοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης.

Αυθαίρετη εφαρμογή των ΚΑΠ

Όπως αναφέρει σε έκθεσή της η ΚΕΔΕ, η οποία προχώρησε σε παρατηρήσεις επί του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού «συνεχίζεται η παράλογη απαίτηση δημιουργίας πλεονασμάτων που στο βασικό σενάριο ανέρχονται στα 49 εκατ. ευρώ και σε αυτό με ενσωματωμένες τις παρεμβάσεις 194 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: αφού οι επιχορηγήσεις δεν αυξάνουν, οι δαπάνες παραμένουν σχετικά σταθερές, πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα πλεονάσματα;».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας κάνει λόγο για συνέχιση της αυθαίρετης εφαρμογής των ΚΑΠ και ως προς τη σύνθεσή τους, όπως π.χ. με τη μη ένταξη σε αυτούς, των φορολογικών εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ).

Επίσης η ΚΕΔΕ καταγγέλλει ότι το ύψος των παρακρατηθέντων έχει ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης έναρξης των διαπραγματεύσεων με στόχο την αποπληρωμή τους.

Ειδικότερα στην έκθεσή της επί του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, η Κεντρική Ένωση Δήμων αναφέρει ότι:

*Δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές, σε σχέση με το 2019, στους ΚΑΠ.

*Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2019- 2020 που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή προβλέπεται ότι η αποδιδόμενοι πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αυξηθούν το 2020 κατά 234 εκατ. σε σχέση με αυτούς του 2019. Η αύξηση αυτή δεν εμπεριέχεται στο προσχέδιο.

*Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2020 δεν υπάρχει μνεία για την αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της Τ.Α. που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης.

*Η εκτέλεση του εθνικού σκέλους ΠΔΕ φέτος αναμένεται να είναι 20% μικρότερη από αυτήν που προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2019.

* Διατηρείται η υποχρέωση παραγωγής πλεονασμάτων από τους ΟΤΑ.

*Το ίδιο και ο Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου.

* Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν εντάσσεται στις αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Σε αυτές ανήκουν πολιτικές για την οικογένεια και την υπογεννητικότητα, για τα φυσικά πρόσωπα, για τις επιχειρήσεις, για την οικοδομική δραστηριότητα, με την ΚΕΔΕ να υπενθυμίζει ότι η απουσία της Τ.Α. από τους τομείς αυτούς αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία.

Το προτείνει η ΚΕΔΕ

- Πλήρη εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010.

- Άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων και πρόβλεψη στον ΚΠ 2020 κατανομής της πρώτης δόσης των παρακρατηθέντων.

- Εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισοσκελισμένους και όχι πλεονασματικούς προϋπολογισμούς των δήμων.

- Γενναία αύξηση του ΠΔΕ με συμμετοχή σε αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης ανάλογη με αυτή των ευρωπαϊκών κρατών.

- Συνεχής και επιτάχυνση διαδικασιών και ενίσχυση με νέους πόρους και αντικείμενα του προγράμματος Φιλόδημος.

- Μείωση των επιτοκίων δανεισμού των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 26-27 Οκτωβρίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία