ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα χρονολογείται η οχύρωση της αρχαίας Ζώνης στη Θράκη

Η εισήγηση που άνοιξε επίσημα τις εργασίες της 32ης συνάντησης για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη

 14/03/2019 14:24

Θεσσαλονίκη: Στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα χρονολογείται η οχύρωση της αρχαίας Ζώνης στη Θράκη

Κυριακή Τσολάκη

Ένα από τα πρώτα μελήματα των παράκτιων αποικιών της Θράκης του Βόρειου Αιγαίου φαίνεται ότι ήταν η κατασκευή οχυρωματικού περιβόλου, σχεδόν ταυτόχρονα ή λίγο αργότερα από την άφιξη των αποίκων στα νέα εδάφη, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκατάστασή τους δεν έγινε με ειρηνικό τρόπο.

Το ίδιο και ο οχυρωματικός περίβολος της γνωστής αρχαίας Ζώνης στη Θράκη είναι σαφώς συνδεδεμένος με την κατοίκηση της πόλης από τους έλληνες αποίκους. Παρόλα αυτά, αν και η πόλη ιδρύθηκε στο α΄ μισό του 6ου αι π.Χ. διαθέτει τα χαρακτηριστικά της οχύρωσης μιας πόλης της κλασικής εποχής. Έτσι, συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα ιστορικά και ανασκαφικά στοιχεία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τειχών, μπορούμε να τοποθετήσουμε την ανέγερση της οχύρωσης της Ζώνης από τα μέσα του 5ου – α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.

Στα συμπεράσματα αυτά έχει καταλήξει η έρευνα ετών στον σημαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο όπως αναλύθηκαν από την αρχαιολόγο και προϊσταμένη κλασικών αρχαιοτήτων και μουσείων της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έβρου Χρυσαφένια Παρδαλίδου στο πλαίσιο της 32ης Συνάντησης για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, η οποία διεξάγεται σήμερα από το πρωί στην αίθουσα τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

«Η παραπάνω χρονολόγηση συνάδει με την εποχή κατά την οποία η Ζώνη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής της. Επομένως η πόλη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της και μετά ήταν ατείχιστη. Ενδεχομένως οι κάτοικοι της Σαμοθρακικής Περαίας να μην δέχθηκαν εχθρική αντιμετώπιση από τους Θράκες της περιοχής και η ειρηνική συνύπαρξή τους στην περιοχή της Ζώνης να ξεκίνησε αρκετά νωρίς», όπως σημειώνει η αρχαιολόγος.

synedrio-zonh-nnBuz.jpg

Η ίδια τονίζει ότι προφανώς ο φόβος και η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στους Έλληνες από την προηγούμενη εμπειρία των περσικών πολέμων και η περίοδος κυριαρχίας τους στη Θράκη, συντέλεσαν ως έναν βαθμό στην ανέγερση των τειχών. Τέλος, αναφέρει πως στον οχυρωματικό περίβολο της Ζώνης δεν έχουν βρεθεί ίχνη καταστροφής από επίθεση ή πολιορκία, ενώ πιθανόν αφέθηκε στην εγκατάλειψη όταν η ίδια η πόλη παρήκμασε και εγκαταλείφθηκε τον 3ο αι. π.Χ. λόγω αλλαγών των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών στην περιοχή και καταστράφηκε από φυσικά αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχαία Ζώνη είναι η σημαντικότερη και ακμαιότερη αποικία των Ελλήνων της Σαμοθράκης που αποτελούσε τμήμα της Περαίας της. Ιδρύθηκε στις αρχές του 6ου αιώνα και άκμασε κυρίως στους κλασικούς χρόνους.    

Με την εισήγηση αυτή με τίτλο «Οχυρωματικά έργα στην αρχαία Ζώνη» άνοιξε επίσημα τις εργασίες του το συνέδριο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει 17 εισηγήσεις και θα ολοκληρωθεί σήμερα μετά τις 8.30μμ.  

Ένα από τα πρώτα μελήματα των παράκτιων αποικιών της Θράκης του Βόρειου Αιγαίου φαίνεται ότι ήταν η κατασκευή οχυρωματικού περιβόλου, σχεδόν ταυτόχρονα ή λίγο αργότερα από την άφιξη των αποίκων στα νέα εδάφη, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκατάστασή τους δεν έγινε με ειρηνικό τρόπο.

Το ίδιο και ο οχυρωματικός περίβολος της γνωστής αρχαίας Ζώνης στη Θράκη είναι σαφώς συνδεδεμένος με την κατοίκηση της πόλης από τους έλληνες αποίκους. Παρόλα αυτά, αν και η πόλη ιδρύθηκε στο α΄ μισό του 6ου αι π.Χ. διαθέτει τα χαρακτηριστικά της οχύρωσης μιας πόλης της κλασικής εποχής. Έτσι, συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα ιστορικά και ανασκαφικά στοιχεία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τειχών, μπορούμε να τοποθετήσουμε την ανέγερση της οχύρωσης της Ζώνης από τα μέσα του 5ου – α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.

Στα συμπεράσματα αυτά έχει καταλήξει η έρευνα ετών στον σημαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο όπως αναλύθηκαν από την αρχαιολόγο και προϊσταμένη κλασικών αρχαιοτήτων και μουσείων της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έβρου Χρυσαφένια Παρδαλίδου στο πλαίσιο της 32ης Συνάντησης για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, η οποία διεξάγεται σήμερα από το πρωί στην αίθουσα τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

«Η παραπάνω χρονολόγηση συνάδει με την εποχή κατά την οποία η Ζώνη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής της. Επομένως η πόλη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της και μετά ήταν ατείχιστη. Ενδεχομένως οι κάτοικοι της Σαμοθρακικής Περαίας να μην δέχθηκαν εχθρική αντιμετώπιση από τους Θράκες της περιοχής και η ειρηνική συνύπαρξή τους στην περιοχή της Ζώνης να ξεκίνησε αρκετά νωρίς», όπως σημειώνει η αρχαιολόγος.

synedrio-zonh-nnBuz.jpg

Η ίδια τονίζει ότι προφανώς ο φόβος και η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στους Έλληνες από την προηγούμενη εμπειρία των περσικών πολέμων και η περίοδος κυριαρχίας τους στη Θράκη, συντέλεσαν ως έναν βαθμό στην ανέγερση των τειχών. Τέλος, αναφέρει πως στον οχυρωματικό περίβολο της Ζώνης δεν έχουν βρεθεί ίχνη καταστροφής από επίθεση ή πολιορκία, ενώ πιθανόν αφέθηκε στην εγκατάλειψη όταν η ίδια η πόλη παρήκμασε και εγκαταλείφθηκε τον 3ο αι. π.Χ. λόγω αλλαγών των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών στην περιοχή και καταστράφηκε από φυσικά αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχαία Ζώνη είναι η σημαντικότερη και ακμαιότερη αποικία των Ελλήνων της Σαμοθράκης που αποτελούσε τμήμα της Περαίας της. Ιδρύθηκε στις αρχές του 6ου αιώνα και άκμασε κυρίως στους κλασικούς χρόνους.    

Με την εισήγηση αυτή με τίτλο «Οχυρωματικά έργα στην αρχαία Ζώνη» άνοιξε επίσημα τις εργασίες του το συνέδριο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει 17 εισηγήσεις και θα ολοκληρωθεί σήμερα μετά τις 8.30μμ.  

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία