ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Συνεχώς ρυπασμένος ο ποταμός Έβρος

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια τρεις έρευνες στον Έβρο και διαπίστωσε ότι τα βαρέα μέταλλα, το οργανικό και το μικροβιολογικό φορτίο ήταν από τρεις έως πέντε φορές πάνω από τα διεθνή όρια

 26/05/2021 10:39

Συνεχώς ρυπασμένος ο ποταμός Έβρος

Το ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια τρεις έρευνες στον ποταμό Έβρο και στις τρεις διαπίστωσε ότι τα βαρέα μέταλλα, το οργανικό και το μικροβιολογικό φορτίο ήταν από τρεις έως πέντε φορές πάνω από τα διεθνή όρια.

Εντούτοις και παρά το γεγονός ότι απευθύνθηκε στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο ΠΕΝ το πρόβλημα –όπως διαπιστώνεται και από τα παρακάτω- παραμένει το ίδιο.

Το Δέλτα του Έβρου, που φιλοξενεί τουλάχιστον 324 είδη πτηνών, από τα συνολικά 456 που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της ευρύτερης περιοχής, ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των πουλιών, δυστυχώς, αντιμετωπίζει σοβαρά πρόβλημα ρύπανσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος BIOLEARN, επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea και του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα, μελέτησαν τα απορρίμματα της περιοχής, που σε αρκετά σημεία είναι ‘πνιγμένη’ στο πλαστικό, αλλά και την εκτεταμένη ρύπανση συνολικά του ποταμού από βαρέα μέταλλα, που σαφώς επηρεάζει και τη ζωή στον υγρότοπο.

Με στόχο την ανάλυση της ρύπανσης στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές πηγές δεδομένων και πληροφοριών. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι τύποι και οι ποσότητες των απορριμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές έρευνας, εξετάστηκαν δείγματα νερού και ιζήματος και διερευνήθηκε η αντίληψη και η γνώση της τοπικής κοινότητας μέσω ερωτηματολογίου. Επιπλέον, συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τα απορρίμματα του βυθού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψαρεύοντας Απορρίμματα». Όσον αφορά τη ρύπανση από βαρέα μέταλλα, περιλαμβάνονται επίσης δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο».

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Δέλτα του Έβρου και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των απορριμμάτων σε 22 περιοχές έρευνας με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους τύπους, τις ποσότητες και τις πιθανές πηγές των απορριμμάτων της περιοχής.

Τύποι και ποσότητες απορριμμάτων στο Δέλτα του Έβρου
Συνολικά, καταγράφηκαν 2.979 αντικείμενα, το 85% των οποίων ήταν πλαστικά (2.537 αντικείμενα), ακολουθούν τα αντικείμενα από χαρτί (165 αντικείμενα) με πολύ χαμηλότερο ποσοστό (5,5%). Το ποσοστό των γυάλινων/κεραμικών αντικειμένων, καθώς και αυτών από λάστιχο ήταν χαμηλό. Αυτά τα υλικά αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,8% (23 αντικείμενα) και 0,4% (12 αντικείμενα) αντίστοιχα, από το σύνολο των αντικειμένων που καταγράφηκαν. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πλαστικά αντικείμενα καταγράφηκαν σε όλες τις περιοχές έρευνας. Αντιθέτως, υφασμάτινα και χάρτινα αντικείμενα βρέθηκαν μόνο στο 50% των περιοχών.

Το πολυπληθέστερο και πιο συχνό αντικείμενο ήταν οι πλαστικές σακούλες αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 11% του συνόλου των απορριμμάτων που βρέθηκαν στην περιοχή. Τα πλαστικά μπουκάλια (9,13%) και τα σχοινάκια (8,15%) ακολουθούν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα αλιευτικά καταφύγια, η περιοχή με κάδους για φυτοφάρμακα και η κοντινότερη σε κατοικημένη περιοχή παραλία χαρακτηρίζονται ως πολύ βρώμικες περιοχές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν καλυμμένο με απορρίμματα. Αντιθέτως, μόνο το 23% από τις περιοχές που αξιολογήθηκαν χαρακτηρίζονται ως πολύ καθαρές, καθώς μόνο λίγα απορρίμματα (<10 αντικείμενα) βρέθηκαν στην επιφάνεια καταγραφής.

Απορρίμματα που σχετίζονται με το προσφυγικό
Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα Έβρου, καθώς και της διεθνούς πολιτικής κατάστασης, στην περιοχή καταγράφηκε ποσότητα απορριμμάτων που σχετίζονται με τη σύγχρονη ανθρωπιστική κρίση, τα αποτελέσματα της οποίας είναι έντονα στην περιοχή.

Κυρίως στις όχθες του ποταμού, καταγράφηκαν φουσκωτά, σωσίβια, είδη ρουχισμού, όπως παπούτσια και τσάντες, και πλαστικά δοχεία τροφίμων μιας χρήσης. Τέτοια αντικείμενα εγκαταλείπονται στα σημεία όπου φτάνουν οι άνθρωποι που διασχίζουν τα σύνορα προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου. Ρούχα και πλαστικά δοχεία μίας χρήσης παρατηρήθηκαν ακόμη και στις άκρες των δρόμων, αλλά σε μικρότερη συχνότητα. Είναι πιθανόν πολλά από αυτά τα αντικείμενα να υπάρχουν επίσης συγκεντρωμένα και σε απρόσιτες περιοχές με πυκνή βλάστηση, όπως πλημυρίζουσες ζώνες, όπου είναι αδύνατο να εντοπιστούν και να καταγραφούν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια τρεις έρευνες στον ποταμό Έβρο και στις τρεις διαπίστωσε ότι τα βαρέα μέταλλα, το οργανικό και το μικροβιολογικό φορτίο ήταν από τρεις έως πέντε φορές πάνω από τα διεθνή όρια.

Εντούτοις και παρά το γεγονός ότι απευθύνθηκε στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο ΠΕΝ το πρόβλημα –όπως διαπιστώνεται και από τα παρακάτω- παραμένει το ίδιο.

Το Δέλτα του Έβρου, που φιλοξενεί τουλάχιστον 324 είδη πτηνών, από τα συνολικά 456 που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της ευρύτερης περιοχής, ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των πουλιών, δυστυχώς, αντιμετωπίζει σοβαρά πρόβλημα ρύπανσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος BIOLEARN, επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea και του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα, μελέτησαν τα απορρίμματα της περιοχής, που σε αρκετά σημεία είναι ‘πνιγμένη’ στο πλαστικό, αλλά και την εκτεταμένη ρύπανση συνολικά του ποταμού από βαρέα μέταλλα, που σαφώς επηρεάζει και τη ζωή στον υγρότοπο.

Με στόχο την ανάλυση της ρύπανσης στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές πηγές δεδομένων και πληροφοριών. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι τύποι και οι ποσότητες των απορριμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές έρευνας, εξετάστηκαν δείγματα νερού και ιζήματος και διερευνήθηκε η αντίληψη και η γνώση της τοπικής κοινότητας μέσω ερωτηματολογίου. Επιπλέον, συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τα απορρίμματα του βυθού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψαρεύοντας Απορρίμματα». Όσον αφορά τη ρύπανση από βαρέα μέταλλα, περιλαμβάνονται επίσης δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο».

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Δέλτα του Έβρου και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των απορριμμάτων σε 22 περιοχές έρευνας με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους τύπους, τις ποσότητες και τις πιθανές πηγές των απορριμμάτων της περιοχής.

Τύποι και ποσότητες απορριμμάτων στο Δέλτα του Έβρου
Συνολικά, καταγράφηκαν 2.979 αντικείμενα, το 85% των οποίων ήταν πλαστικά (2.537 αντικείμενα), ακολουθούν τα αντικείμενα από χαρτί (165 αντικείμενα) με πολύ χαμηλότερο ποσοστό (5,5%). Το ποσοστό των γυάλινων/κεραμικών αντικειμένων, καθώς και αυτών από λάστιχο ήταν χαμηλό. Αυτά τα υλικά αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,8% (23 αντικείμενα) και 0,4% (12 αντικείμενα) αντίστοιχα, από το σύνολο των αντικειμένων που καταγράφηκαν. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πλαστικά αντικείμενα καταγράφηκαν σε όλες τις περιοχές έρευνας. Αντιθέτως, υφασμάτινα και χάρτινα αντικείμενα βρέθηκαν μόνο στο 50% των περιοχών.

Το πολυπληθέστερο και πιο συχνό αντικείμενο ήταν οι πλαστικές σακούλες αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 11% του συνόλου των απορριμμάτων που βρέθηκαν στην περιοχή. Τα πλαστικά μπουκάλια (9,13%) και τα σχοινάκια (8,15%) ακολουθούν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα αλιευτικά καταφύγια, η περιοχή με κάδους για φυτοφάρμακα και η κοντινότερη σε κατοικημένη περιοχή παραλία χαρακτηρίζονται ως πολύ βρώμικες περιοχές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν καλυμμένο με απορρίμματα. Αντιθέτως, μόνο το 23% από τις περιοχές που αξιολογήθηκαν χαρακτηρίζονται ως πολύ καθαρές, καθώς μόνο λίγα απορρίμματα (<10 αντικείμενα) βρέθηκαν στην επιφάνεια καταγραφής.

Απορρίμματα που σχετίζονται με το προσφυγικό
Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα Έβρου, καθώς και της διεθνούς πολιτικής κατάστασης, στην περιοχή καταγράφηκε ποσότητα απορριμμάτων που σχετίζονται με τη σύγχρονη ανθρωπιστική κρίση, τα αποτελέσματα της οποίας είναι έντονα στην περιοχή.

Κυρίως στις όχθες του ποταμού, καταγράφηκαν φουσκωτά, σωσίβια, είδη ρουχισμού, όπως παπούτσια και τσάντες, και πλαστικά δοχεία τροφίμων μιας χρήσης. Τέτοια αντικείμενα εγκαταλείπονται στα σημεία όπου φτάνουν οι άνθρωποι που διασχίζουν τα σύνορα προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου. Ρούχα και πλαστικά δοχεία μίας χρήσης παρατηρήθηκαν ακόμη και στις άκρες των δρόμων, αλλά σε μικρότερη συχνότητα. Είναι πιθανόν πολλά από αυτά τα αντικείμενα να υπάρχουν επίσης συγκεντρωμένα και σε απρόσιτες περιοχές με πυκνή βλάστηση, όπως πλημυρίζουσες ζώνες, όπου είναι αδύνατο να εντοπιστούν και να καταγραφούν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ. 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία