ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Συνεχίζεται η συνεργασία δήμου Μαρώνειας – Σαπών με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής για τον βιολογικό

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ

 26/02/2021 18:06

Συνεχίζεται η συνεργασία δήμου Μαρώνειας – Σαπών με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής για τον βιολογικό

Ο δήμος Μαρωνείας – Σαπών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών» συνεχίζει να συνεργάζεται με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής στο μέτρο της παροχής υποστηρικτικών ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Ο δήμος Μαρωνείας – Σαπών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών» συνεχίζει να συνεργάζεται με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής στο μέτρο της παροχής υποστηρικτικών ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία