ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒΕ: Νέους ορίζοντες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ανοίγει το πρόγραμμα EXPOVET

Η δράση στοχεύει στην "σύνδεση" της αγοράς εργασίας με τις ΜμΕ εξαγωγικές εταιρείες και στην διεύρυνση και ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών

 26/03/2021 16:04

ΣΕΒΕ: Νέους ορίζοντες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ανοίγει το πρόγραμμα EXPOVET

Στέφανος Μαχτσίρας

Tα αποτελέσματα του προγράμματος EXPOVET κυριάρχησαν σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕΒΕ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της E.E. και από ίδιους πόρους. Στόχος του έργου είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία) με σκοπό την χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης με ενιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διακρατικής, ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στη διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων των φοιτητών που απαιτούνται για την εξαγωγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή εργαλείων μάθησης βασιζόμενη στην πρακτική άσκηση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Σίμος Διαμαντίδης, οικονομικός επόπτης του ΣΕΒΕ. Στάθηκε ιδιαίτερα στο υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, στα οφέλη της δράσης που «συνδέει» την ανώτατη εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και στην επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση, στην οποία συνέβαλε αποφασιστικά και η πανδημία, που συντελείται και πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν.

ignatiadis.jpg


«Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θέλει να βρει δουλειά σε μία εξαγωγική επιχείρηση καθώς ενδιαφέρονται να γνωρίσουν άλλες χώρες», ανέφερε ο Σπύρος Ιγνατιάδης, γενικός διευθυντής του ΣΕΒΕ κατά την παρουσίαση του EXPOVET.

.jpg


«Αυτοματοποίηση, ρομποτική, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες προκλήσεις και θα μας απασχολούν όλο και περισσότερο σε έναν κόσμο που αλλάζει», σημείωσε ο Λουκάς Ζαχείλας, Head of Department for VET Systems and Institutions του Cedefop. «Κάποιες έρευνες προβλέπουν πως τα ρομπότ θα μπορούν να κάνουν το 50% των εργασιών που τώρα γίνεται από ανθρώπους, από την άλλη πλευρά άλλες μελέτες κατεβάζουν αυτό το ποσοστό, το μόνο σίγουρο είναι πως οι δουλειές του μέλλοντος θα απαιτούν νέα προσόντα και δεξιότητες», υποστήριξε.

«Έχει φτάσει η ώρα πλέον που μπορούμε να μιλάμε για μία παγκόσμια, ιστορική ανακατανομή προς τα κάτω στην αγορά εργασίας», επεσήμανε ο κοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Άλλοι εταίροι του προγράμματος εκτός από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων είναι: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επικεφαλής εταίρος), το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εδρεύει στην Βόννη, η εταιρία συμβούλων Euricon ΕΠΕ, το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Σόφια της Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και η Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης. Το εν λόγω έργο έχει διάρκεια δύο ετών.

Tα αποτελέσματα του προγράμματος EXPOVET κυριάρχησαν σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕΒΕ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της E.E. και από ίδιους πόρους. Στόχος του έργου είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία) με σκοπό την χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης με ενιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διακρατικής, ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στη διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων των φοιτητών που απαιτούνται για την εξαγωγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή εργαλείων μάθησης βασιζόμενη στην πρακτική άσκηση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Σίμος Διαμαντίδης, οικονομικός επόπτης του ΣΕΒΕ. Στάθηκε ιδιαίτερα στο υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, στα οφέλη της δράσης που «συνδέει» την ανώτατη εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και στην επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση, στην οποία συνέβαλε αποφασιστικά και η πανδημία, που συντελείται και πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν.

ignatiadis.jpg


«Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θέλει να βρει δουλειά σε μία εξαγωγική επιχείρηση καθώς ενδιαφέρονται να γνωρίσουν άλλες χώρες», ανέφερε ο Σπύρος Ιγνατιάδης, γενικός διευθυντής του ΣΕΒΕ κατά την παρουσίαση του EXPOVET.

.jpg


«Αυτοματοποίηση, ρομποτική, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες προκλήσεις και θα μας απασχολούν όλο και περισσότερο σε έναν κόσμο που αλλάζει», σημείωσε ο Λουκάς Ζαχείλας, Head of Department for VET Systems and Institutions του Cedefop. «Κάποιες έρευνες προβλέπουν πως τα ρομπότ θα μπορούν να κάνουν το 50% των εργασιών που τώρα γίνεται από ανθρώπους, από την άλλη πλευρά άλλες μελέτες κατεβάζουν αυτό το ποσοστό, το μόνο σίγουρο είναι πως οι δουλειές του μέλλοντος θα απαιτούν νέα προσόντα και δεξιότητες», υποστήριξε.

«Έχει φτάσει η ώρα πλέον που μπορούμε να μιλάμε για μία παγκόσμια, ιστορική ανακατανομή προς τα κάτω στην αγορά εργασίας», επεσήμανε ο κοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Άλλοι εταίροι του προγράμματος εκτός από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων είναι: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επικεφαλής εταίρος), το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εδρεύει στην Βόννη, η εταιρία συμβούλων Euricon ΕΠΕ, το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Σόφια της Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και η Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης. Το εν λόγω έργο έχει διάρκεια δύο ετών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία