ΣΕΡΡΕΣ

Σέρρες: Έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας σε επιχειρήσεις scrap

Διαπιστώθηκαν παρατυπίες με τους εργαζόμενους και τα φορολογικά παραστατικά

 03/12/2022 15:44

Σέρρες: Έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας σε επιχειρήσεις scrap

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 1 έως 2 Δεκεμβρίου 2022, έλεγχοι σε επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και διάλυσης μεταχειρισμένων οχημάτων, για την τήρηση της ασφαλιστικής - εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής και των Σερρών. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι στην επιχείρηση της Αττικής απασχολούταν εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού, ενώ στην επιχείρηση των Σερρών απασχολούνταν 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και επίσης δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΣΕΠΕ και ΠΕΚΑ) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.


Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 1 έως 2 Δεκεμβρίου 2022, έλεγχοι σε επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και διάλυσης μεταχειρισμένων οχημάτων, για την τήρηση της ασφαλιστικής - εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής και των Σερρών. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι στην επιχείρηση της Αττικής απασχολούταν εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού, ενώ στην επιχείρηση των Σερρών απασχολούνταν 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και επίσης δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΣΕΠΕ και ΠΕΚΑ) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία