ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε εξέλιξη ενημερωτική συνάντηση των νεοεκλεγέντων στη Θεσσαλονίκη

Στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανταποκρίθηκαν οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι

 10/07/2019 11:26

Σε εξέλιξη ενημερωτική συνάντηση των νεοεκλεγέντων στη Θεσσαλονίκη

Θεολόγος Ηλιού

Δήμαρχοι που αναλαμβάνουν πρώτη φορά καθήκοντα αλλά και επανεκλεγέντες έχουν συγκεντρωθεί στο Grand Hotel Palace και θα ενημερωθούν από το όργανο της ΠΕΔΚΜ και την ΕΕΤΑΑ για το πολιτικό προσωπικό των δήμων. Συγκεκριμένα θα συζητηθεί το σύστημα Διακυβέρνησης(συγκρότηση – αρμοδιότητες οργάνων, ενδοδημοτική αποκέντρωση), η εποπτεία ΟΤΑ (περιεχόμενο εποπτείας, υποχρεωτικός έλεγχος, αστική πειθαρχική Ευθύνη), τα οικονομικά και η οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ (Οικονομικά των ΟΤΑ - Κατάρτιση προϋπολογισμού – Διενέργεια Δαπανών - Όργανα & Διαδικασίες), ο στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός, οι εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η οργάνωση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στη ενημερωτική συνάντηση εκτός των δημάρχων συμμετέχουν και επικεφαλής των υπολοίπων παρατάξεων των νέων δημοτικών συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και νέοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Δήμαρχοι που αναλαμβάνουν πρώτη φορά καθήκοντα αλλά και επανεκλεγέντες έχουν συγκεντρωθεί στο Grand Hotel Palace και θα ενημερωθούν από το όργανο της ΠΕΔΚΜ και την ΕΕΤΑΑ για το πολιτικό προσωπικό των δήμων. Συγκεκριμένα θα συζητηθεί το σύστημα Διακυβέρνησης(συγκρότηση – αρμοδιότητες οργάνων, ενδοδημοτική αποκέντρωση), η εποπτεία ΟΤΑ (περιεχόμενο εποπτείας, υποχρεωτικός έλεγχος, αστική πειθαρχική Ευθύνη), τα οικονομικά και η οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ (Οικονομικά των ΟΤΑ - Κατάρτιση προϋπολογισμού – Διενέργεια Δαπανών - Όργανα & Διαδικασίες), ο στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός, οι εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η οργάνωση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στη ενημερωτική συνάντηση εκτός των δημάρχων συμμετέχουν και επικεφαλής των υπολοίπων παρατάξεων των νέων δημοτικών συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και νέοι δημοτικοί σύμβουλοι.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία