ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σχολεία στους Αμπελόκηπους γίνονται… οικολογικά - Μπαίνουν φωτοβολταϊκά και υποδομές για ΑμεΑ

Ο δήμος προχωρά στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, ενώ ανακαινίζει όλους τους χώρους με πρόσβαση και για τα ΑμεΑ

 07/07/2022 14:17

Σχολεία στους Αμπελόκηπους γίνονται… οικολογικά  - Μπαίνουν φωτοβολταϊκά και υποδομές για ΑμεΑ

Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η εφαρμογή του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων (Εθνικής Αντιστάσεως 59).

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 412.098,79 ευρώ και περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων εξωτερικών κουφωμάτων την ενίσχυση της μόνωσης της ταράτσας, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων, την αντικατάσταση του φωτισμού του κτιρίου και την εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της θέρμανσης του κτηρίου ενώ η χρηματοδότησή του έχει εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία). Στην παρούσα φάση πραγματοποιείται η αντικατάσταση των κουφωμάτων και το έργο αναμένεται να παραδοθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2022-2023).

Παράλληλα συνεχίζονται και ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης της σχολικής αυλής του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57).

dsc-0068.JPG

Το έργο προϋπολογισμού 159.967,28 ευρώ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκειμένου: να καταστεί προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑμεΑ), να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές ως προς τις δυνατότητες άθλησης, να ενισχυθεί ο θεσμός του «ανοικτού σχολείου».

Τέλος ξεκίνησαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των διδακτηρίων των 1ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων (σχολικό συγκρότημα στο τέρμα της οδού Πλαστήρα).

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι αντίστοιχες με αυτές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων με προϋπολογισμό 434.800,78 Ευρώ και χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ Κεντρική Μακεδονία).

Τις εργασίες σε όλα τα διδακτήρια επιθεώρησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος και δήλωσε την ικανοποίηση του για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

dsc-0085.JPG


Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η εφαρμογή του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων (Εθνικής Αντιστάσεως 59).

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 412.098,79 ευρώ και περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων εξωτερικών κουφωμάτων την ενίσχυση της μόνωσης της ταράτσας, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων, την αντικατάσταση του φωτισμού του κτιρίου και την εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της θέρμανσης του κτηρίου ενώ η χρηματοδότησή του έχει εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία). Στην παρούσα φάση πραγματοποιείται η αντικατάσταση των κουφωμάτων και το έργο αναμένεται να παραδοθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2022-2023).

Παράλληλα συνεχίζονται και ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης της σχολικής αυλής του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57).

dsc-0068.JPG

Το έργο προϋπολογισμού 159.967,28 ευρώ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκειμένου: να καταστεί προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑμεΑ), να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές ως προς τις δυνατότητες άθλησης, να ενισχυθεί ο θεσμός του «ανοικτού σχολείου».

Τέλος ξεκίνησαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των διδακτηρίων των 1ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων (σχολικό συγκρότημα στο τέρμα της οδού Πλαστήρα).

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι αντίστοιχες με αυτές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων με προϋπολογισμό 434.800,78 Ευρώ και χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ Κεντρική Μακεδονία).

Τις εργασίες σε όλα τα διδακτήρια επιθεώρησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος και δήλωσε την ικανοποίηση του για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

dsc-0085.JPG


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία