ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σχέδιο για την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας πρότεινε η Οικολογία Πράσινη Λύση στην κεντρική Μακεδονία

Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία περιφερειακού συντονιστικού οργάνου, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και αγροτικών συλλόγων, με στόχο την προώθηση των προϊόντων της κεντρικής Μακεδονίας

 17/05/2022 00:04

Σχέδιο για την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας πρότεινε η Οικολογία Πράσινη Λύση στην κεντρική Μακεδονία
Φωτογραφία αρχείου

Την σημασία της βιολογικής γεωργίας για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία καταναλωτών και παραγωγών, ανέδειξαν οι ομιλητές στην εκδήλωση με θέμα "Η συμβολή της βιολογικής γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και τη κοινωνική συνοχή" που διοργάνωσε η αυτοδιοικητική παράταξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, "Οικολογία Πράσινη Λύση".

Την ανάγκη για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο του αγροτικού τομέα, όπου έχουν κεντρικό ρόλο η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, επισήμανε ο επικεφαλής παράταξης, Φίλιππος Γκανούλης.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία περιφερειακού συντονιστικού οργάνου, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και αγροτικών συλλόγων, με στόχο την προώθηση των προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, με προτεραιότητα στα βιολογικά.

Σταθερή ανοδική πορεία, η οποία ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω της προσπάθειας του κόσμου να στραφεί στην "καθαρή" τροφή, γνωρίζουν στη χώρα μας τα συνεργατικά κινήματα διατροφής, επισήμανε το μέλος του συνεταιρισμού και καταναλωτών "Το Κουκούλι", Νίκος Μυσιρλής. Σημείωσε ότι για να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνεταιρισμοί, είναι ανάγκη να εκσυγχρονισθούν, να αποκτήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα, να συμμετέχουν πιο ενεργά οι καταναλωτές και να στηριχθούν από την Πολιτεία.

Στη συμβολή του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) στη δημιουργία της πρώτης λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του φορέα, Νίκος Τσεμπερλίδης.

Επισήμανε ακόμη, ότι οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να προωθούν την πιστοποίηση, γιατί τυχόν περιστατικό παραπλάνησης των καταναλωτών, θα έχει αντίκτυπο συνολικά στον κλάδο.

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν τα τελευταία 20 χρόνια οι καλλιεργήσιμες βιολογικές εκτάσεις, καθώς από 11 εκ. εκτάρια το 1999, ανήλθαν στα 72 εκ., υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Biohellas, Κυριάκος Παλασίδης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου που ακολουθεί ο φορέας, αλλά και στις κυρώσεις σε περίπτωση παρατυπίας, οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να είναι από μια απλή προειδοποίηση, έως και την ολική διαγραφή του παραγωγού από το σύστημα πιστοποίησης.

Την εκτίμηση ότι χωρίς οικολογία δεν υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια διατύπωσε ο βιοκαλλιεργητής, Αργύρης Πέτκος. Πρόσθεσε δε, ότι την περίοδο της ευμάρειας θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί σχέδιο για βιώσιμες καλλιέργειες.

Την ανάγκη να διατεθούν περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση των βιοκαλλιεργητών, επισήμανε ο παραγωγός και μεταποιητής βιολογικών προϊόντων, Χαρίσης Αργυρόπουλος. Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, ο καλλιεργητής θα μπορέσει να φτάσει σε λύσεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα να παράγει οικονομικά και σωστά.

Την σημασία της βιολογικής γεωργίας για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία καταναλωτών και παραγωγών, ανέδειξαν οι ομιλητές στην εκδήλωση με θέμα "Η συμβολή της βιολογικής γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και τη κοινωνική συνοχή" που διοργάνωσε η αυτοδιοικητική παράταξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, "Οικολογία Πράσινη Λύση".

Την ανάγκη για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο του αγροτικού τομέα, όπου έχουν κεντρικό ρόλο η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, επισήμανε ο επικεφαλής παράταξης, Φίλιππος Γκανούλης.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία περιφερειακού συντονιστικού οργάνου, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και αγροτικών συλλόγων, με στόχο την προώθηση των προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, με προτεραιότητα στα βιολογικά.

Σταθερή ανοδική πορεία, η οποία ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω της προσπάθειας του κόσμου να στραφεί στην "καθαρή" τροφή, γνωρίζουν στη χώρα μας τα συνεργατικά κινήματα διατροφής, επισήμανε το μέλος του συνεταιρισμού και καταναλωτών "Το Κουκούλι", Νίκος Μυσιρλής. Σημείωσε ότι για να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνεταιρισμοί, είναι ανάγκη να εκσυγχρονισθούν, να αποκτήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα, να συμμετέχουν πιο ενεργά οι καταναλωτές και να στηριχθούν από την Πολιτεία.

Στη συμβολή του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) στη δημιουργία της πρώτης λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του φορέα, Νίκος Τσεμπερλίδης.

Επισήμανε ακόμη, ότι οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να προωθούν την πιστοποίηση, γιατί τυχόν περιστατικό παραπλάνησης των καταναλωτών, θα έχει αντίκτυπο συνολικά στον κλάδο.

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν τα τελευταία 20 χρόνια οι καλλιεργήσιμες βιολογικές εκτάσεις, καθώς από 11 εκ. εκτάρια το 1999, ανήλθαν στα 72 εκ., υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Biohellas, Κυριάκος Παλασίδης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου που ακολουθεί ο φορέας, αλλά και στις κυρώσεις σε περίπτωση παρατυπίας, οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να είναι από μια απλή προειδοποίηση, έως και την ολική διαγραφή του παραγωγού από το σύστημα πιστοποίησης.

Την εκτίμηση ότι χωρίς οικολογία δεν υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια διατύπωσε ο βιοκαλλιεργητής, Αργύρης Πέτκος. Πρόσθεσε δε, ότι την περίοδο της ευμάρειας θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί σχέδιο για βιώσιμες καλλιέργειες.

Την ανάγκη να διατεθούν περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση των βιοκαλλιεργητών, επισήμανε ο παραγωγός και μεταποιητής βιολογικών προϊόντων, Χαρίσης Αργυρόπουλος. Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, ο καλλιεργητής θα μπορέσει να φτάσει σε λύσεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα να παράγει οικονομικά και σωστά.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία