ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προσωρινός ανάδοχος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στην περιοχή του Φιλύρου

Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ με έκπτωση 42,67% επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό στον οποίο υποβλήθηκαν συνολικά 3 προσφορές

 21/07/2022 07:55

Προσωρινός ανάδοχος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στην περιοχή του Φιλύρου

Προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή των έργων υποδομής απέκτησε το project της κατασκευής νέου Νοσοκομείου Παίδων στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης.  Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ με έκπτωση 42,67% επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό στον οποίο υποβλήθηκαν συνολικά 3 προσφορές σύμφωνα με το ypodomes.com.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022. Το έργο αποτελεί σημαντικό συνοδό έργο για την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Παίδων στο Φίλυρο, το πρώτο στη Θεσσαλονίκη με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το έργο περιλαμβάνει την οδική πρόσβαση και άλλα αστικά έργα για να εξασφαλιστεί η ευχερής πρόσβαση και οι συνθήκες οδικής ασφάλειας. Για το έργο έχει δεσμευτεί κονδύλι ύψους 9,2 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη της χρηματοδότησης του έργου. Στο ποσό περιλαμβάνεται ποσό προαίρεσης 3 εκατ. ευρώ για εργασίες μεταβολών στο έργο εκ μέρους του δωρητή. Πλέον τα επόμενα βήματα είναι η σύμβαση να σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση και στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής.

Η ιστορία του έργου

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2028 κυρώθηκε με νόμο στη Βουλή η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης που εντάσσονται στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας του Ιδρύματος στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Μεταξύ των έργων αυτών περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου νοσοκομείου Παίδων. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο γενικών νοσοκομείων, ένα στην Κομοτηνή και ακόμα ένα στην Σπάρτη.

Στα πλαίσια του νόμου αυτού το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του δαπάνη και εντός των από κοινού συμφωνημένων χρονικών πλαισίων τα έργα υποδομής εκτός των ακινήτων που ενδέχεται να απαιτηθούν για την ομαλή λειτουργία των έργων.

Τον Ιούνιο του 2019 το υπουργείο ΥΠΟΜΕ προχώρησε στην πρόσληψη συμβούλου για το έργο της οδικής σύνδεσης του κυοφορούμενου νέου νοσοκομείου και τον Ιούνιο του 2021 περιλαμβάνεται κονδύλι 10 εκατ. ευρώ στο ΠΔΕ για το οδικό έργο σύνδεσης. Το έργο έχει εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή και βελτίωση της οδικής σύνδεσης με το νέο νοσοκομείο Παίδων στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης μήκους 4,51χλμ καθώς και συνοδά έργα υποδομής που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων, η βελτίωση υφιστάμενων κόμβων, η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου, σήμανση, έργα Η/Μ, έργα αποχέτευσης κ.α.

Για την κατασκευή των έργων απαιτούνται και απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύχθηκαν με απόφαση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ στις 25.11.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από τις 15.2.2019 στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

Πηγή: ypodomes.com

Προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή των έργων υποδομής απέκτησε το project της κατασκευής νέου Νοσοκομείου Παίδων στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης.  Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ με έκπτωση 42,67% επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό στον οποίο υποβλήθηκαν συνολικά 3 προσφορές σύμφωνα με το ypodomes.com.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022. Το έργο αποτελεί σημαντικό συνοδό έργο για την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Παίδων στο Φίλυρο, το πρώτο στη Θεσσαλονίκη με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το έργο περιλαμβάνει την οδική πρόσβαση και άλλα αστικά έργα για να εξασφαλιστεί η ευχερής πρόσβαση και οι συνθήκες οδικής ασφάλειας. Για το έργο έχει δεσμευτεί κονδύλι ύψους 9,2 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη της χρηματοδότησης του έργου. Στο ποσό περιλαμβάνεται ποσό προαίρεσης 3 εκατ. ευρώ για εργασίες μεταβολών στο έργο εκ μέρους του δωρητή. Πλέον τα επόμενα βήματα είναι η σύμβαση να σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση και στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής.

Η ιστορία του έργου

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2028 κυρώθηκε με νόμο στη Βουλή η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης που εντάσσονται στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας του Ιδρύματος στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Μεταξύ των έργων αυτών περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου νοσοκομείου Παίδων. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο γενικών νοσοκομείων, ένα στην Κομοτηνή και ακόμα ένα στην Σπάρτη.

Στα πλαίσια του νόμου αυτού το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του δαπάνη και εντός των από κοινού συμφωνημένων χρονικών πλαισίων τα έργα υποδομής εκτός των ακινήτων που ενδέχεται να απαιτηθούν για την ομαλή λειτουργία των έργων.

Τον Ιούνιο του 2019 το υπουργείο ΥΠΟΜΕ προχώρησε στην πρόσληψη συμβούλου για το έργο της οδικής σύνδεσης του κυοφορούμενου νέου νοσοκομείου και τον Ιούνιο του 2021 περιλαμβάνεται κονδύλι 10 εκατ. ευρώ στο ΠΔΕ για το οδικό έργο σύνδεσης. Το έργο έχει εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή και βελτίωση της οδικής σύνδεσης με το νέο νοσοκομείο Παίδων στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης μήκους 4,51χλμ καθώς και συνοδά έργα υποδομής που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων, η βελτίωση υφιστάμενων κόμβων, η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου, σήμανση, έργα Η/Μ, έργα αποχέτευσης κ.α.

Για την κατασκευή των έργων απαιτούνται και απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύχθηκαν με απόφαση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ στις 25.11.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από τις 15.2.2019 στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

Πηγή: ypodomes.com

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία