ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφυγικές - Κοινωνικές οργανώσεις: «Το νομοσχέδιο φέρνει οπισθοδρόμηση»

Δεκαπέντε κοινωνικές οργανώσεις καλούν την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου για το άσυλο, πριν υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση

 31/10/2019 14:43

Προσφυγικές - Κοινωνικές οργανώσεις: «Το νομοσχέδιο φέρνει οπισθοδρόμηση»

Φανή Σοβιτσλή

Δραματική έκκληση στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου για το άσυλο, πριν υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση, απευθύνουν 15 κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται με το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα.

Υποστηρίζουν ότι το νέο νομοσχέδιο φέρνει σημαντική οπισθοδρόμηση ως προς τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, και θέτουν ως προαπαιτούμενο την ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς για το άσυλο πριν προχωρήσει σε ψηφοφορία.

Εκφράζουν μάλιστα φόβους ότι αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα έχουν σοβαρές συνέπειες στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, ενώ δεν διασφαλίζουν την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου αλλά ούτε και την βελτίωσή τους.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που απέστειλαν τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, υπόμνημα με τις υπογραφές τους σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» το οποίο συζητείται στη Βουλή, επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος το εν λόγω νομοσχέδιο να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του συστήματος υποδοχής και ασύλου δεδομένου ότι η ήδη υποστελεχωμένη διοίκηση καλείται να αναλάβει σημαντικές, επιπλέον, διαδικαστικές υποχρεώσεις.

Τι αναφέρουν στο υπόμνημα

Στο υπόμνημα προς τους βουλευτές, μεταξύ άλλων, τονίζουν ότι οι νέες διατάξεις που ενσωματώνουν εκ νέου τρεις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διεθνή προστασία, για την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων διεθνή προστασία, αποτελούν σημαντική οπισθοδρόμηση, καθώς αντικαθιστούν προηγούμενες διατάξεις που εξασφάλιζαν διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων, με κατώτερα πρότυπα που δε λαμβάνουν υπόψιν την πραγματικότητα στο πεδίο και μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

Επιπλέον αναφέρουν ότι ο περιορισμός των κατηγοριών ευάλωτων αιτούντων άσυλο, η εισαγωγή ασφυκτικών προθεσμιών, η μη ουσιαστική πρόσβαση στην διαδικασία προσφυγής και η αδικαιολόγητη διεύρυνση της κράτησης, είναι μερικά από τα νέα μέτρα που συρρικνώνουν τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία.

«Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα έχουν σοβαρές συνέπειες στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων ενώ δεν διασφαλίζουν την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου αλλά ούτε και την βελτίωσή τους.

Επίσης, η ψήφιση του νομοσχεδίου με τη διαδικασία του επείγοντος – με μόλις 5 ημέρες προθεσμία – δεν επέτρεψε την επαρκή μελέτη και υποβολή σχολίων, ενώ η κατάθεσή του στη Βουλή, αμέσως μετά το τέλος της προθεσμίας, ανέδειξε μια βιαστική επεξεργασία όσων σχολίων έγιναν, με πολλά να απορρίπτονται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση» υπογραμμίζουν στο υπόμνημα.

Για τους λόγους αυτούς οι 15 κοινωνικές οργανώσεις, καλούν τους βουλευτές να μην προχωρήσουν στην ψήφιση του νομοσχεδίου και την ελληνική κυβέρνηση σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς για το άσυλο.

Το υπόμνημα υπογράφουν οι: ActionAid Hellas, Arbeiter Samariter Bund (ASB), Γιατροί του Κόσμου, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Διοτίμα – Κέντρο Γυναικείων Μελετών, Defence for Children International, Έλιξ, Eλληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Generation 2.0 RED, HIAS Greece, International Rescue Committee Hellas, Praksis, Solidarity Now

Δραματική έκκληση στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου για το άσυλο, πριν υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση, απευθύνουν 15 κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται με το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα.

Υποστηρίζουν ότι το νέο νομοσχέδιο φέρνει σημαντική οπισθοδρόμηση ως προς τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, και θέτουν ως προαπαιτούμενο την ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς για το άσυλο πριν προχωρήσει σε ψηφοφορία.

Εκφράζουν μάλιστα φόβους ότι αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα έχουν σοβαρές συνέπειες στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, ενώ δεν διασφαλίζουν την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου αλλά ούτε και την βελτίωσή τους.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που απέστειλαν τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, υπόμνημα με τις υπογραφές τους σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» το οποίο συζητείται στη Βουλή, επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος το εν λόγω νομοσχέδιο να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του συστήματος υποδοχής και ασύλου δεδομένου ότι η ήδη υποστελεχωμένη διοίκηση καλείται να αναλάβει σημαντικές, επιπλέον, διαδικαστικές υποχρεώσεις.

Τι αναφέρουν στο υπόμνημα

Στο υπόμνημα προς τους βουλευτές, μεταξύ άλλων, τονίζουν ότι οι νέες διατάξεις που ενσωματώνουν εκ νέου τρεις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διεθνή προστασία, για την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων διεθνή προστασία, αποτελούν σημαντική οπισθοδρόμηση, καθώς αντικαθιστούν προηγούμενες διατάξεις που εξασφάλιζαν διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων, με κατώτερα πρότυπα που δε λαμβάνουν υπόψιν την πραγματικότητα στο πεδίο και μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

Επιπλέον αναφέρουν ότι ο περιορισμός των κατηγοριών ευάλωτων αιτούντων άσυλο, η εισαγωγή ασφυκτικών προθεσμιών, η μη ουσιαστική πρόσβαση στην διαδικασία προσφυγής και η αδικαιολόγητη διεύρυνση της κράτησης, είναι μερικά από τα νέα μέτρα που συρρικνώνουν τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία.

«Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα έχουν σοβαρές συνέπειες στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων ενώ δεν διασφαλίζουν την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου αλλά ούτε και την βελτίωσή τους.

Επίσης, η ψήφιση του νομοσχεδίου με τη διαδικασία του επείγοντος – με μόλις 5 ημέρες προθεσμία – δεν επέτρεψε την επαρκή μελέτη και υποβολή σχολίων, ενώ η κατάθεσή του στη Βουλή, αμέσως μετά το τέλος της προθεσμίας, ανέδειξε μια βιαστική επεξεργασία όσων σχολίων έγιναν, με πολλά να απορρίπτονται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση» υπογραμμίζουν στο υπόμνημα.

Για τους λόγους αυτούς οι 15 κοινωνικές οργανώσεις, καλούν τους βουλευτές να μην προχωρήσουν στην ψήφιση του νομοσχεδίου και την ελληνική κυβέρνηση σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς για το άσυλο.

Το υπόμνημα υπογράφουν οι: ActionAid Hellas, Arbeiter Samariter Bund (ASB), Γιατροί του Κόσμου, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Διοτίμα – Κέντρο Γυναικείων Μελετών, Defence for Children International, Έλιξ, Eλληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Generation 2.0 RED, HIAS Greece, International Rescue Committee Hellas, Praksis, Solidarity Now

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία