ΠΑΙΔΕΙΑ

Προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Από σήμερα έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου τίθεται προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

 13/02/2019 15:52

Προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Έλενα Αποστολίδου

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα το ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου που αφορά την ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Σχολές και τμήματα


α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες,
β) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,
γ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,
δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,
ε) Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,
η) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ) Ανατολικών Γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
δ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το
Διδυμότειχο.

δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
β) Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
γ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ε) Σπουδών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
β) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,

στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,
β) Χημείας, με έδρα την Καβάλα,
γ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,
δ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.

ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,
β) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,
γ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
δ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη


Το τελικό πόρισμα

Ο υπουργός Παιδείας στο μήνυμα του αναφέρει πως «τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας». Για το εν λόγω εγχείρημα της αναδιάρθρωσης των ως άνω Ιδρυμάτων συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Επιτροπή, στην οποία μετείχαν ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους και εκπρόσωποι των διοικήσεων των ιδρυμάτων. Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίσθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο ομόφωνο πόρισμα, το οποίο και αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του νομοσχεδίου".

Αντιδράσεις μέχρι την Παρασκευή

Όπως στο παρελθόν είχε αποκαλύψει το makthes.gr όλοι οι εμπλεκόμενοι περίμεναν το τελικό σχέδιο νόμου, προκειμένου να προχωρήσουν σε αλλαγές, που θα κάμψουν τυχόν αντιδράσεις, όπως έχει καταγραφεί με το τμήμα της Αισθητικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Εδώ και δυο εβδομάδες οι πρυτάνεις δήλωναν "έτοιμοι για την πανεπιστημιοποίηση τους  και για την ένταξη των  νέων τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019".

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε το τελικό πόρισμα και όπως σημειώνει "δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, και δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται ακόμη σε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00».

Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου εδώ

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα το ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου που αφορά την ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Σχολές και τμήματα


α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες,
β) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,
γ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,
δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,
ε) Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,
η) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ) Ανατολικών Γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
δ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το
Διδυμότειχο.

δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
β) Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
γ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ε) Σπουδών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
β) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,

στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,
β) Χημείας, με έδρα την Καβάλα,
γ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,
δ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.

ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,
β) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,
γ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
δ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη


Το τελικό πόρισμα

Ο υπουργός Παιδείας στο μήνυμα του αναφέρει πως «τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας». Για το εν λόγω εγχείρημα της αναδιάρθρωσης των ως άνω Ιδρυμάτων συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Επιτροπή, στην οποία μετείχαν ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους και εκπρόσωποι των διοικήσεων των ιδρυμάτων. Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίσθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο ομόφωνο πόρισμα, το οποίο και αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του νομοσχεδίου".

Αντιδράσεις μέχρι την Παρασκευή

Όπως στο παρελθόν είχε αποκαλύψει το makthes.gr όλοι οι εμπλεκόμενοι περίμεναν το τελικό σχέδιο νόμου, προκειμένου να προχωρήσουν σε αλλαγές, που θα κάμψουν τυχόν αντιδράσεις, όπως έχει καταγραφεί με το τμήμα της Αισθητικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Εδώ και δυο εβδομάδες οι πρυτάνεις δήλωναν "έτοιμοι για την πανεπιστημιοποίηση τους  και για την ένταξη των  νέων τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019".

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε το τελικό πόρισμα και όπως σημειώνει "δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, και δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται ακόμη σε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00».

Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου εδώ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία