ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προκήρυξη του LEADER στις Σέρρες για ιδιωτικά έργα ύψους 7,5 εκατ.

Το τοπικό πρόγραμμα παρουσίασε σήμερα ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας

 07/03/2019 18:06

Προκήρυξη του LEADER στις Σέρρες για ιδιωτικά έργα ύψους 7,5 εκατ.

Το τοπικό πρόγραμμα Leader του νομού Σερρών παρουσίασε ο  περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, με στόχο την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερομένων για να υλοποιηθεί εγκαίρως και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο η υποβολή των προτάσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στην ομιλία του, στη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ο περιφερειάρχης τόνισε ότι αυτή η πρώτη προκήρυξη του LEADER στις Σέρρες για ιδιωτικά έργα, είναι συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ επισήμανε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προκήρυξης των έργων δημόσιου χαρακτήρα, η οποία είχε ανοίξει στις 20 Απριλίου του 2018 και έκλεισε στις 9 Νοεμβρίου του2018 και κατά την οποία υποβλήθηκαν 49 προτάσεις προϋπολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ.

«Όλα αυτά τα έργα στις Σέρρες, όπως και τα αντίστοιχα έργα σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν σημαντικότατες παρεμβάσεις στην ύπαιθρο της περιοχής. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών είναι από τις πρώτες εταιρείες και συγκεκριμένα η δεύτερη εταιρεία που σε εθνικό επίπεδο που προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης. Με αφορμή το γεγονός αυτό και κυρίως, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, έχει σχεδιαστεί ένα πλάνο ενημερωτικών εκδηλώσεων το οποίο αρχίζει σήμερα εδώ, στο σπίτι της επιχειρηματικότητας, στο Επιμελητήριο Σερρών. Τα στελέχη της Αναπτυξιακής θα επισκεφθούν τις έδρες όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, επειδή ο στόχος είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των συμπολιτών μας», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναλύοντας τα στοιχεία του προγράμματος, που αφορά στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, εκτός της πόλης των Σερρών (λόγω του σχετικού κανονισμού), ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως: επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών και δασικών προϊόντων, οικοτεχνίες, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αναψυχής, βιοτεχνίες μεταποίησης – κατασκευών – ειδών διατροφής, επιχειρήσεις εμπορίου και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την κατηγορία, την «υποδράση» στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο. Ειδικά, το αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65%, αφορά σε συγκεκριμένες «υποδράσεις» του προγράμματος, στις οποίες τίθενται επιπλέον ειδικοί όροι και αφορούν στις νέο-ιδρυόμενες επιχειρήσεις και στη μικροεπιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης, δίνεται από το πρόγραμμα στην εισαγωγή καινοτομίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ενσωμάτωσή της στα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

Το τοπικό πρόγραμμα Leader του νομού Σερρών παρουσίασε ο  περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, με στόχο την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερομένων για να υλοποιηθεί εγκαίρως και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο η υποβολή των προτάσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στην ομιλία του, στη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ο περιφερειάρχης τόνισε ότι αυτή η πρώτη προκήρυξη του LEADER στις Σέρρες για ιδιωτικά έργα, είναι συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ επισήμανε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προκήρυξης των έργων δημόσιου χαρακτήρα, η οποία είχε ανοίξει στις 20 Απριλίου του 2018 και έκλεισε στις 9 Νοεμβρίου του2018 και κατά την οποία υποβλήθηκαν 49 προτάσεις προϋπολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ.

«Όλα αυτά τα έργα στις Σέρρες, όπως και τα αντίστοιχα έργα σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν σημαντικότατες παρεμβάσεις στην ύπαιθρο της περιοχής. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών είναι από τις πρώτες εταιρείες και συγκεκριμένα η δεύτερη εταιρεία που σε εθνικό επίπεδο που προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης. Με αφορμή το γεγονός αυτό και κυρίως, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, έχει σχεδιαστεί ένα πλάνο ενημερωτικών εκδηλώσεων το οποίο αρχίζει σήμερα εδώ, στο σπίτι της επιχειρηματικότητας, στο Επιμελητήριο Σερρών. Τα στελέχη της Αναπτυξιακής θα επισκεφθούν τις έδρες όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, επειδή ο στόχος είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των συμπολιτών μας», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναλύοντας τα στοιχεία του προγράμματος, που αφορά στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, εκτός της πόλης των Σερρών (λόγω του σχετικού κανονισμού), ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως: επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών και δασικών προϊόντων, οικοτεχνίες, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αναψυχής, βιοτεχνίες μεταποίησης – κατασκευών – ειδών διατροφής, επιχειρήσεις εμπορίου και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την κατηγορία, την «υποδράση» στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο. Ειδικά, το αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65%, αφορά σε συγκεκριμένες «υποδράσεις» του προγράμματος, στις οποίες τίθενται επιπλέον ειδικοί όροι και αφορούν στις νέο-ιδρυόμενες επιχειρήσεις και στη μικροεπιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης, δίνεται από το πρόγραμμα στην εισαγωγή καινοτομίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ενσωμάτωσή της στα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία