ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΟΑΕΔ: 90 θέσεις στο Δήμο Κιλκίς

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

 18/02/2022 22:08

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΟΑΕΔ: 90 θέσεις στο Δήμο Κιλκίς


Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ‘’ Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων’’. Πρόκειται για πρόγραμμα οκτάμηνης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων το οποίο απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα συμμετέχει ο Δήμος Κιλκίς με 90 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Οικοδομικών Εργασιών: 3

Υ.Ε. Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού: 2

Υ.Ε. Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας: 24

Υ.Ε. Βοηθών Ελαιοχρωματιστών: 5

Υ.Ε. Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών: 1

Υ.Ε. Εργατών Πρασίνου: 4

Δ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων – Κοινωνικών Επιμελητών: 5

Δ.Ε. Διοικητικού/ Διοικητικού/ Λογιστικού/ Λογιστικής Οικονομικού: 3

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτηρίων Α’ Ειδικότητας: 2

Δ.Ε. Κηπουρών: 4

Δ.Ε. Κλητήρων – Οδηγών Β’ Κατηγορίας: 2

Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων: 2

Δ.Ε. Οδηγών με άδεια οδήγησης γ’ κατηγορίας: 4

Δ.Ε. Πληροφορικής: 1

Δ.Ε. Υδραυλικών: 2

Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων: 8

Τ.Ε. Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού: 3

Τ.Ε. Λογιστικής/ Οικονομικού/ Οικονομικού Λογιστικού: 1

Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών: 1

Τ.Ε. Πληροφορικής: 2

Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών: 2

Π.Ε. Αγγλικής Φιλολογίας: 1

Π.Ε. Γεωπόνων: 2

Π.Ε. Δασολόγων: 1

Π.Ε. Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού: 4

Π.Ε. Φυσικής Αγωγής: 1

Ο Δήμος Κιλκίς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις αιτήσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα είναι ανοιχτή έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα).Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ‘’ Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων’’. Πρόκειται για πρόγραμμα οκτάμηνης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων το οποίο απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα συμμετέχει ο Δήμος Κιλκίς με 90 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Οικοδομικών Εργασιών: 3

Υ.Ε. Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού: 2

Υ.Ε. Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας: 24

Υ.Ε. Βοηθών Ελαιοχρωματιστών: 5

Υ.Ε. Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών: 1

Υ.Ε. Εργατών Πρασίνου: 4

Δ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων – Κοινωνικών Επιμελητών: 5

Δ.Ε. Διοικητικού/ Διοικητικού/ Λογιστικού/ Λογιστικής Οικονομικού: 3

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτηρίων Α’ Ειδικότητας: 2

Δ.Ε. Κηπουρών: 4

Δ.Ε. Κλητήρων – Οδηγών Β’ Κατηγορίας: 2

Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων: 2

Δ.Ε. Οδηγών με άδεια οδήγησης γ’ κατηγορίας: 4

Δ.Ε. Πληροφορικής: 1

Δ.Ε. Υδραυλικών: 2

Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων: 8

Τ.Ε. Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού: 3

Τ.Ε. Λογιστικής/ Οικονομικού/ Οικονομικού Λογιστικού: 1

Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών: 1

Τ.Ε. Πληροφορικής: 2

Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών: 2

Π.Ε. Αγγλικής Φιλολογίας: 1

Π.Ε. Γεωπόνων: 2

Π.Ε. Δασολόγων: 1

Π.Ε. Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού: 4

Π.Ε. Φυσικής Αγωγής: 1

Ο Δήμος Κιλκίς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις αιτήσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα είναι ανοιχτή έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα).


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία