ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με αυτισμό υλοποιεί το ΠΑΜΑΚ

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και να εμβαθύνουν σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης, υποστήριξης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους

 04/12/2019 12:42

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με αυτισμό υλοποιεί το ΠΑΜΑΚ
Φωτογραφία αρχείου

Αναγνώριση των χαρακτηριστικών αυτισμού σε παιδιά, εφήβους ενήλικες, απόκτηση γνώσεων για εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, για τα μέσα και το λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αυτισμό και πρόσβαση στα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα και τη βιβλιογραφία προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, που διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα "Εκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων με διαταραχές φάσματος αυτισμού" απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς παιδιών με αυτισμό, γιατρούς και παιδίατρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 420 ωρών είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις από τη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία και να εμβαθύνουν σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης, υποστήριξης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον αυτισμό" τόνισε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χριστίνα Συριοπούλου - Δελλή, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τον αυτισμό.

Ειδικά θέματα εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με αυτισμό, όπως η επικοινωνία, η πρόκληση της επικοινωνίας, η δημιουργία περιβάλλοντος που την καλλιεργεί και την αυξάνει, η διαχείριση των στερεοτυπιών των ατόμων με αυτισμό περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε, η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις συμπεριφορές, τα ξεσπάσματα θυμού και κρίσης στο σχολικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευόμενοι θα διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε θέματα που αφορούν το αναλυτικό πρόγραμμα για τον αυτισμό, τις βασικές ψυχοπαιδαγωγικές αρχές εκπαίδευσης, τις στρατηγικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις, τη δημιουργία κινήτρων, τη συμβουλευτική οικογένειας ατόμων με αυτισμό και την υποστηρικτική τεχνολογία (συσκευές και λογισμικό κατάλληλες για διδακτικές ενότητες, καλλιέργεια δεξιοτήτων σε ειδικούς τομείς, υποστήριξη σε καθημερινές ανάγκες διαβίωσης).

Το πρόγραμμα υλοποιείται με εξ αποστάσεως - σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, η παρακολούθηση του μοριοδοτείται και οι συμμετέχοντες για την απόκτηση του πιστοποιητικού θα πρέπει να εκπονήσουν ερευνητική εργασία, που θα έχει τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης με την επίβλεψη διδάσκοντα. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έως τις 6 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναγνώριση των χαρακτηριστικών αυτισμού σε παιδιά, εφήβους ενήλικες, απόκτηση γνώσεων για εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, για τα μέσα και το λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αυτισμό και πρόσβαση στα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα και τη βιβλιογραφία προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, που διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα "Εκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων με διαταραχές φάσματος αυτισμού" απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς παιδιών με αυτισμό, γιατρούς και παιδίατρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 420 ωρών είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις από τη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία και να εμβαθύνουν σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης, υποστήριξης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον αυτισμό" τόνισε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χριστίνα Συριοπούλου - Δελλή, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τον αυτισμό.

Ειδικά θέματα εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με αυτισμό, όπως η επικοινωνία, η πρόκληση της επικοινωνίας, η δημιουργία περιβάλλοντος που την καλλιεργεί και την αυξάνει, η διαχείριση των στερεοτυπιών των ατόμων με αυτισμό περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε, η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις συμπεριφορές, τα ξεσπάσματα θυμού και κρίσης στο σχολικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευόμενοι θα διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε θέματα που αφορούν το αναλυτικό πρόγραμμα για τον αυτισμό, τις βασικές ψυχοπαιδαγωγικές αρχές εκπαίδευσης, τις στρατηγικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις, τη δημιουργία κινήτρων, τη συμβουλευτική οικογένειας ατόμων με αυτισμό και την υποστηρικτική τεχνολογία (συσκευές και λογισμικό κατάλληλες για διδακτικές ενότητες, καλλιέργεια δεξιοτήτων σε ειδικούς τομείς, υποστήριξη σε καθημερινές ανάγκες διαβίωσης).

Το πρόγραμμα υλοποιείται με εξ αποστάσεως - σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, η παρακολούθηση του μοριοδοτείται και οι συμμετέχοντες για την απόκτηση του πιστοποιητικού θα πρέπει να εκπονήσουν ερευνητική εργασία, που θα έχει τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης με την επίβλεψη διδάσκοντα. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έως τις 6 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία