ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πότε ξανανοίγει το Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Είχε κλείσει λόγω εργασιών ανάπλασης και ανάδειξης του χώρου

 30/09/2022 17:16

Πότε ξανανοίγει το Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Κυριακή Τσολάκη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ενημερώνει το κοινό ότι το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί στις 22-08-2022 λόγω της εκτέλεσης στον αρχαιολογικό χώρο προγραμματισμένων εργασιών στο πλαίσιο του έργου "Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς" Θεσσαλονίκης (Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020"), θα ανοίξει για το κοινό στις 15-10-2022.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ενημερώνει το κοινό ότι το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί στις 22-08-2022 λόγω της εκτέλεσης στον αρχαιολογικό χώρο προγραμματισμένων εργασιών στο πλαίσιο του έργου "Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς" Θεσσαλονίκης (Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020"), θα ανοίξει για το κοινό στις 15-10-2022.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία