ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα εφαρμοστούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της αγροδιατροφής

Ημερίδα του ΣΒΕ στο πλαίσιο του έργου EMBRACE

 19/07/2019 14:57

Πώς θα εφαρμοστούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της αγροδιατροφής

Τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς της οικονομίας στον μεσογειακό χώρο, το κρασί και διατροφή θα «διδάξει» σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και μικρομεσαίες επιχείρησες το έργο «EMBRACE». Στόχος του έργου είναι η διάχυση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Η δημιουργία εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς παράγοντες (μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη δημόσια διοίκηση (περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες) με τελικό στόχο την εισαγωγή εφικτών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στους δύο επιλεγμένους κλάδους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.

Για τα οφέλη που θ' αποκομίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 τις ώρες 18:00 – 21:00 στο ξενοδοχείο «Makedonia Palace», (Αιθ. Αλέξανδρος ΙΙ).

Τα θέματα που θ' απασχολήσουν τις εργασίες της ημερίδας είναι: η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο cluster επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου, οι καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, και, τέλος, η παρουσίαση ενός παραδείγματος επιχείρησης που εφαρμόζει την Κυκλική Οικονομία και στην πράξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:00 – 18:30 Προσέλευση/Εγγραφή

18:30 –18:45 Η σημασία του κλάδου της αγροδιατροφής στην ανάπτυξη
Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)

18:45 - 19:00 "Ολοκληρωμένη στρατηγική ενσωμάτωσης των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα μέσω του έργου Embrace"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ - Αναλυτής, Δ/νση Τεκμηρίωσης και Μελετών - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)

19:00– 19:15 "Πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής”
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19:15 -19:30 "Καλές Πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού”
Δρ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19:30 – 19:45 "Εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στο cluster επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου”
ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Μέλος ΔΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ – Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ

19:45 – 20:00 "Η Κυκλική Οικονομία στην πράξη: Το παράδειγμα της Biosolids S.A." ▪ Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Υπεύθυνος Παραγωγής - BIOSOLIDS AE

20:00 -21:00 Συζήτηση και Συμπεράσματα

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς της οικονομίας στον μεσογειακό χώρο, το κρασί και διατροφή θα «διδάξει» σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και μικρομεσαίες επιχείρησες το έργο «EMBRACE». Στόχος του έργου είναι η διάχυση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Η δημιουργία εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς παράγοντες (μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη δημόσια διοίκηση (περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες) με τελικό στόχο την εισαγωγή εφικτών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στους δύο επιλεγμένους κλάδους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.

Για τα οφέλη που θ' αποκομίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 τις ώρες 18:00 – 21:00 στο ξενοδοχείο «Makedonia Palace», (Αιθ. Αλέξανδρος ΙΙ).

Τα θέματα που θ' απασχολήσουν τις εργασίες της ημερίδας είναι: η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο cluster επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου, οι καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, και, τέλος, η παρουσίαση ενός παραδείγματος επιχείρησης που εφαρμόζει την Κυκλική Οικονομία και στην πράξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:00 – 18:30 Προσέλευση/Εγγραφή

18:30 –18:45 Η σημασία του κλάδου της αγροδιατροφής στην ανάπτυξη
Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)

18:45 - 19:00 "Ολοκληρωμένη στρατηγική ενσωμάτωσης των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα μέσω του έργου Embrace"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ - Αναλυτής, Δ/νση Τεκμηρίωσης και Μελετών - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)

19:00– 19:15 "Πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής”
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19:15 -19:30 "Καλές Πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού”
Δρ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19:30 – 19:45 "Εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στο cluster επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου”
ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Μέλος ΔΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ – Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ

19:45 – 20:00 "Η Κυκλική Οικονομία στην πράξη: Το παράδειγμα της Biosolids S.A." ▪ Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Υπεύθυνος Παραγωγής - BIOSOLIDS AE

20:00 -21:00 Συζήτηση και Συμπεράσματα

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία