ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα

Μεταπτυχιακή εργασία φοιτητών του ΠΑΜΑΚ για τις δυνατότητες αναζήτησης μέσω κώδικα σε πύλες ανοιχτών δεδομένων

 07/06/2019 18:08

Πώς μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα
Τις δυνατότητες που παρέχει η διαδικτυακή αναζήτηση μέσω κώδικα σε πύλες ανοιχτών δεδομένων, αναδεικνύει εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΑΜΑΚ, που έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος “Καινοτόμα συστήματα η-Επιχειρείν”.

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διαδικτυακών αναζητήσεων γίνεται μέσα από τις περίφημες μηχανές αναζήτησης και κυρίως μέσω της Google, παρουσιάζει ενδιαφέρον η άντληση πληροφοριών που γίνεται χωρίς την παρέμβαση των αλγόριθμων που χρησιμοποιούν οι μηχανές. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης που στηρίζεται στην ανάπτυξη κώδικα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, στοιχείο εξαιρετικά χρήσιμο καθώς εξασφαλίζει την εμφάνιση των αποτελεσμάτων – απαντήσεων που οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Με την ανάπτυξη κώδικα και χρησιμοποιώντας στην συγκεκριμένη περίπτωση την πύλη ανοικτών δεδομένων Wikidata  οι φοιτητές αναζήτησαν πληροφορίες για την τέχνη και πιο συγκεκριμένα για τη ζωγραφική .

Έτσι βρήκαν για παράδειγμα τους πίνακες όσων ζωγράφων έχουν συνεργαστεί με το Μουσείο Μπόιμανς - φαν Μπέουνινγκεν (Ολλανδία), και έχουν γεννηθεί από το έτος 1850 έως το 1900!

Η παρουσίαση των φοιτητών

 Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του μαθήματος “Καινοτόμα συστήματα η-Επιχειρείν” παρουσιάζουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η γλώσσα SPARQL μέσω του endpoint wikidata και εξάγουμε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα με κεντρικό θέμα τις εικαστικές τέχνες. Για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων που βρήκαμε, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος πως λειτουργεί η συγκεκριμένη βάση δεδομένων.  Το Wikidata είναι ένα κεντρικό αποθετήριο στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι. Το περιεχόμενο το οποίο φορτώνεται δυναμικά δεν χρειάζεται να διατηρείται σε κάθε μεμονωμένο wiki project. Για παράδειγμα, στατιστικά στοιχεία, ημερομηνίες, τοποθεσίες και άλλα κοινά δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν στο Wikidata. Τα στοιχεία και τα δεδομένα των στοιχείων είναι διασυνδεδεμένα. Το αποθετήριο αποτελείται κυρίως από αντικείμενα, καθένα από τα οποία έχει ετικέτα, περιγραφή και οποιοδήποτε αριθμό ψευδώνυμων. Τα στοιχεία προσδιορίζονται με μοναδικό τρόπο από ένα Q που ακολουθείται από έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα ο Douglas Adams έχει (Q42). Οι δηλώσεις περιγράφουν λεπτομερή χαρακτηριστικά ενός στοιχείου και αποτελούνται από μια ιδιότητα και μια αξία. Οι ιδιότητες στο Wikidata έχουν ένα P ακολουθούμενο από έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα η έκφραση “φοίτησε στο” έχει (P69). Έτσι λοιπόν, τα χαρακτηριστικά P και Q βοηθούν στην συμπλήρωση του κώδικα για να εξαχθούν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε.

 Παρακάτω υπάρχει η ανάλυση δύο οπτικοποιήσεων που με τις οποίες ασχοληθήκαμε στην εργασίας μας. Συγκεκριμένα στην πρώτη οπτικοποίηση εμφανίζονται τα έργα του ζωγράφου παγκόσμιας εμβέλειας Peter Paul Rubens και o τύπος του συγκεκριμένου έργου που συνήθιζε να δημιουργεί. Μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα πως τα περισσότερα έργα του ήταν με θρησκευτικό περιεχόμενο και με μυθολογικό χαρακτήρα ενώ οι θεματολογίες με πορτρέτα, γυμνό, εσωτερικές θέες, έργα με αλληγορικό περιεχόμενο και κλασσική τέχνη είχαν μικρότερη επιρροή.

pamak-ergasia-1.jpg

Στην δεύτερη οπτικοποίηση, εμφανίζονται οι  συντεταγμένες των πινάκων όσων ζωγράφων έχουν συνεργαστεί με το Μουσείο Μπόιμανς - φαν Μπέουνινγκεν (Ολλανδία), με τον περιορισμό εμφάνισης όσους γεννηθεί από το έτος 1850 έως το1900.

pamak-ergasia-2.jpg

Για την εκπόνηση της εργασίας ασχολήθηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές: Γερογιάννης Μιχάλης, Παυλόπουλος Σωτήρης, Σιδέρης Αλέξανδρος, Τζελέπη Ιωάννα, Χαλκίδης Ευάγγελος.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εργασία μας, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο μας: https://uomarts.science.blog/

Τις δυνατότητες που παρέχει η διαδικτυακή αναζήτηση μέσω κώδικα σε πύλες ανοιχτών δεδομένων, αναδεικνύει εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΑΜΑΚ, που έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος “Καινοτόμα συστήματα η-Επιχειρείν”.

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διαδικτυακών αναζητήσεων γίνεται μέσα από τις περίφημες μηχανές αναζήτησης και κυρίως μέσω της Google, παρουσιάζει ενδιαφέρον η άντληση πληροφοριών που γίνεται χωρίς την παρέμβαση των αλγόριθμων που χρησιμοποιούν οι μηχανές. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης που στηρίζεται στην ανάπτυξη κώδικα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, στοιχείο εξαιρετικά χρήσιμο καθώς εξασφαλίζει την εμφάνιση των αποτελεσμάτων – απαντήσεων που οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Με την ανάπτυξη κώδικα και χρησιμοποιώντας στην συγκεκριμένη περίπτωση την πύλη ανοικτών δεδομένων Wikidata  οι φοιτητές αναζήτησαν πληροφορίες για την τέχνη και πιο συγκεκριμένα για τη ζωγραφική .

Έτσι βρήκαν για παράδειγμα τους πίνακες όσων ζωγράφων έχουν συνεργαστεί με το Μουσείο Μπόιμανς - φαν Μπέουνινγκεν (Ολλανδία), και έχουν γεννηθεί από το έτος 1850 έως το 1900!

Η παρουσίαση των φοιτητών

 Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του μαθήματος “Καινοτόμα συστήματα η-Επιχειρείν” παρουσιάζουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η γλώσσα SPARQL μέσω του endpoint wikidata και εξάγουμε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα με κεντρικό θέμα τις εικαστικές τέχνες. Για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων που βρήκαμε, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος πως λειτουργεί η συγκεκριμένη βάση δεδομένων.  Το Wikidata είναι ένα κεντρικό αποθετήριο στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι. Το περιεχόμενο το οποίο φορτώνεται δυναμικά δεν χρειάζεται να διατηρείται σε κάθε μεμονωμένο wiki project. Για παράδειγμα, στατιστικά στοιχεία, ημερομηνίες, τοποθεσίες και άλλα κοινά δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν στο Wikidata. Τα στοιχεία και τα δεδομένα των στοιχείων είναι διασυνδεδεμένα. Το αποθετήριο αποτελείται κυρίως από αντικείμενα, καθένα από τα οποία έχει ετικέτα, περιγραφή και οποιοδήποτε αριθμό ψευδώνυμων. Τα στοιχεία προσδιορίζονται με μοναδικό τρόπο από ένα Q που ακολουθείται από έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα ο Douglas Adams έχει (Q42). Οι δηλώσεις περιγράφουν λεπτομερή χαρακτηριστικά ενός στοιχείου και αποτελούνται από μια ιδιότητα και μια αξία. Οι ιδιότητες στο Wikidata έχουν ένα P ακολουθούμενο από έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα η έκφραση “φοίτησε στο” έχει (P69). Έτσι λοιπόν, τα χαρακτηριστικά P και Q βοηθούν στην συμπλήρωση του κώδικα για να εξαχθούν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε.

 Παρακάτω υπάρχει η ανάλυση δύο οπτικοποιήσεων που με τις οποίες ασχοληθήκαμε στην εργασίας μας. Συγκεκριμένα στην πρώτη οπτικοποίηση εμφανίζονται τα έργα του ζωγράφου παγκόσμιας εμβέλειας Peter Paul Rubens και o τύπος του συγκεκριμένου έργου που συνήθιζε να δημιουργεί. Μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα πως τα περισσότερα έργα του ήταν με θρησκευτικό περιεχόμενο και με μυθολογικό χαρακτήρα ενώ οι θεματολογίες με πορτρέτα, γυμνό, εσωτερικές θέες, έργα με αλληγορικό περιεχόμενο και κλασσική τέχνη είχαν μικρότερη επιρροή.

pamak-ergasia-1.jpg

Στην δεύτερη οπτικοποίηση, εμφανίζονται οι  συντεταγμένες των πινάκων όσων ζωγράφων έχουν συνεργαστεί με το Μουσείο Μπόιμανς - φαν Μπέουνινγκεν (Ολλανδία), με τον περιορισμό εμφάνισης όσους γεννηθεί από το έτος 1850 έως το1900.

pamak-ergasia-2.jpg

Για την εκπόνηση της εργασίας ασχολήθηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές: Γερογιάννης Μιχάλης, Παυλόπουλος Σωτήρης, Σιδέρης Αλέξανδρος, Τζελέπη Ιωάννα, Χαλκίδης Ευάγγελος.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εργασία μας, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο μας: https://uomarts.science.blog/

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία