ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς διαβάζουμε ειδήσεις στο διαδίκτυο;

Ένα ερωτηματολόγιο για τις συνήθειες των αναγνωστών ενημερωτικών δημοσιευμάτων και τις διαδρομές που ακολουθούν για να φτάσουν σε αυτά

 06/07/2022 10:00

Πώς διαβάζουμε ειδήσεις στο διαδίκτυο;

Η «Μακεδονία Ενημέρωση», μαζί με το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ » και τον εκπαιδευτικό Οργανισμό IDEA, υλοποιούν το έργο Smart Media Dashboard (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0254725), στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους.

6-loghotipo-ghia-tin-perighrafi-praksis-el.jpg


Το έργο έχει ως στόχο έχει την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου για την καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση μετρικών στοιχείων που αποτυπώνουν την απήχηση και τη χρήση των δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, η γνώμη σας θα ήταν πολύ σημαντική, προκειμένου να αποτυπώσουμε τις συνήθειες των αναγνωστών ενημερωτικών δημοσιευμάτων και τις διαδρομές που ακολουθούν για να φτάσουν σε αυτά. Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, το οποίο διαμορφώσαμε ειδικά για αυτό τον σκοπό, διαρκεί 5' περίπου λεπτά.

Η φόρμα του ερωτηματολογίου

Η «Μακεδονία Ενημέρωση», μαζί με το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ » και τον εκπαιδευτικό Οργανισμό IDEA, υλοποιούν το έργο Smart Media Dashboard (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0254725), στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους.

6-loghotipo-ghia-tin-perighrafi-praksis-el.jpg


Το έργο έχει ως στόχο έχει την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου για την καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση μετρικών στοιχείων που αποτυπώνουν την απήχηση και τη χρήση των δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, η γνώμη σας θα ήταν πολύ σημαντική, προκειμένου να αποτυπώσουμε τις συνήθειες των αναγνωστών ενημερωτικών δημοσιευμάτων και τις διαδρομές που ακολουθούν για να φτάσουν σε αυτά. Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, το οποίο διαμορφώσαμε ειδικά για αυτό τον σκοπό, διαρκεί 5' περίπου λεπτά.

Η φόρμα του ερωτηματολογίου

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία