ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

Ποια είναι η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ.) είναι μια ομάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.

 07/06/2021 16:30

Ποια είναι η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων


Σκοπός της είναι η εθελοντική προσφορά βοήθειας στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση από μαζικές καταστροφές όπως σεισμοί, εκτεταμένες πλημμύρες, θεομηνίες, δασοπυροσβέσεις κ.ά., στην έρευνα και διάσωση ατόμων από αεροπορικά, ορειβατικά, ναυτικά και άλλα εν γένει ατυχήματα. Επίσης η Ο.ΔΙ.Κ. συμβάλει στην παροχή εφοδίων σε δύσβατες και απομονωμένες περιοχές, όπου και όταν χρειαστεί ανάγκη. Παράλληλα, σταθερά και με συνέπεια η Ο.ΔΙ.Κ. φροντίζει για την παροχή ή και τη διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της καθημερινά σε οποιονδήποτε τομέα χρειαστεί.

Απαρτίζεται από ευαισθητοποιημένους ειδικούς και εκπαιδευμένους εθελοντές που είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να μεταβούν σε οποιαδήποτε περιοχή, εντός ή εκτός συνόρων, έχει πληγεί από καταστροφή με ετοιμότητα μίας ώρας. Τα μέλη της Ο.ΔI.Κ. εκπαιδεύονται συνεχώς σε ενότητες Ά βοηθειών, απεγκλωβισμού ατόμων από ερείπια, αντιμετώπισης πάσης φύσεως καταστροφών, δασοπυρόσβεση, τηλεπικοινωνίες, ορεινή διάσωση, διάσωση σε υγρό στοιχείο κ.ά., από επαγγελματίες στους αντίστοιχους χώρους αλλά και από κρατικούς φορείς.

Ο βασικός κορμός της ομάδας αποτελείται από παλαιούς και έμπειρους πιστοποιημένους διασώστες με 18ετη τουλάχιστον εμπειρία, με πλούσια βιογραφικά αποστολών και εκπαιδεύσεων. Η ομάδα μας έχει σήμερα πάνω από 400 πιστοποιημένα μέλη, 53 πιστοποιημένους εκπαιδευτές BLS/AED από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, 35 πιστοποιημένους εθελοντές στην αντιμετώπιση πολυτραυματία, 31 πιστοποιημένους εθελοντές στο αθλητικό τραύμα, έξι πιστοποιημένους εθελοντές στο P.H.T.L.S. και έναν εκπαιδευτή εκπαιδευτών, οι οποίοι διοργανώνουν συνεχώς εκπαιδευτικές ημερίδες και πιστοποιούν πολίτες, εθελοντικές ομάδες, νοσηλευτές, ιατρούς, οργανισμούς, επιχειρήσεις, Σώματα Ασφαλείας κ.ά.

http://www.odik.gr


Σκοπός της είναι η εθελοντική προσφορά βοήθειας στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση από μαζικές καταστροφές όπως σεισμοί, εκτεταμένες πλημμύρες, θεομηνίες, δασοπυροσβέσεις κ.ά., στην έρευνα και διάσωση ατόμων από αεροπορικά, ορειβατικά, ναυτικά και άλλα εν γένει ατυχήματα. Επίσης η Ο.ΔΙ.Κ. συμβάλει στην παροχή εφοδίων σε δύσβατες και απομονωμένες περιοχές, όπου και όταν χρειαστεί ανάγκη. Παράλληλα, σταθερά και με συνέπεια η Ο.ΔΙ.Κ. φροντίζει για την παροχή ή και τη διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της καθημερινά σε οποιονδήποτε τομέα χρειαστεί.

Απαρτίζεται από ευαισθητοποιημένους ειδικούς και εκπαιδευμένους εθελοντές που είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να μεταβούν σε οποιαδήποτε περιοχή, εντός ή εκτός συνόρων, έχει πληγεί από καταστροφή με ετοιμότητα μίας ώρας. Τα μέλη της Ο.ΔI.Κ. εκπαιδεύονται συνεχώς σε ενότητες Ά βοηθειών, απεγκλωβισμού ατόμων από ερείπια, αντιμετώπισης πάσης φύσεως καταστροφών, δασοπυρόσβεση, τηλεπικοινωνίες, ορεινή διάσωση, διάσωση σε υγρό στοιχείο κ.ά., από επαγγελματίες στους αντίστοιχους χώρους αλλά και από κρατικούς φορείς.

Ο βασικός κορμός της ομάδας αποτελείται από παλαιούς και έμπειρους πιστοποιημένους διασώστες με 18ετη τουλάχιστον εμπειρία, με πλούσια βιογραφικά αποστολών και εκπαιδεύσεων. Η ομάδα μας έχει σήμερα πάνω από 400 πιστοποιημένα μέλη, 53 πιστοποιημένους εκπαιδευτές BLS/AED από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, 35 πιστοποιημένους εθελοντές στην αντιμετώπιση πολυτραυματία, 31 πιστοποιημένους εθελοντές στο αθλητικό τραύμα, έξι πιστοποιημένους εθελοντές στο P.H.T.L.S. και έναν εκπαιδευτή εκπαιδευτών, οι οποίοι διοργανώνουν συνεχώς εκπαιδευτικές ημερίδες και πιστοποιούν πολίτες, εθελοντικές ομάδες, νοσηλευτές, ιατρούς, οργανισμούς, επιχειρήσεις, Σώματα Ασφαλείας κ.ά.

http://www.odik.gr

Επιλέξτε Κατηγορία