ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΚΜ: Βάζει τάξη στην ανάδειξη μνημείων και της τουριστικής ζώνης της Μηχανιώνας

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ενέκρινε μελέτη ώστε να αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η άναρχη δόμηση

 04/10/2018 15:46

ΠΚΜ: Βάζει τάξη στην ανάδειξη μνημείων και της τουριστικής ζώνης της Μηχανιώνας

Φανή Σοβιτσλή

Τάξη στην άναρχη δόμηση και στο υποβαθμισμένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Μηχανιώνας θα επιχειρήσει να βάλει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.


Στόχος είναι να αναδειχθούν εμβληματικά κτίρια και τοποθεσίες στην περιοχή, που περιλαμβάνονται στη μελέτη, όπως το Διεθνές Πανεπιστήμιο, μια ζώνη τουρισμού και αναψυχής, μια περιοχή αναψυχής κοντά στην αρχαία πόλη που εντοπίστηκε βορειοδυτικά της Nέας Mηχανιώνας, αλλά ακόμη οι αλυκές, ο φάρος και το οχυρό του μεγάλου Καραμπουρνού στο Αγγελοχώρι καθώς και οι λιμενικές εγκαταστάσεις.

Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασής της, η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της μελέτης, η εφαρμογή της οποίας έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της άναρχης δόμησης.

Όπως έγινε γνωστό από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στο σχέδιο αυτό γίνονται προτάσεις που αφορούν τον καθορισμό των όρων και των περιορισμών δόμησης αλλά και των χρήσεων γης, ενώ παράλληλα διατυπώνονται και προτάσεις για την οριοθέτηση των ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας και την χωροθέτηση έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής.

Μεταξύ άλλων, στις ιδιαίτερες χρήσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται ο αρχαιολογικός χώρος “Τούμπα Τάμπια”, η περιοχή του βοτανικού πάρκου, δυτικά της Τούμπας, για την ανάδειξη της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής μελέτης το αλιευτικό καταφύγιο στο οποίο θα εγκατασταθεί χώρος φορτοεκφόρτωσης καθώς και η περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από την Αλυκή.

Στη εισήγηση μάλιστα της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Μηχανιώνας γίνεται λόγος για την περιβαλλοντική ταυτότητα της Μηχανιώνας, η οποία, όπως φαίνεται, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον υγρότοπο της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου. Παράλληλα στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί έντεκα τύποι οικοτόπων ενώ στις περιοχές προστασίας και οικοανάπτυξης συγκαταλέγονται, εκτός από τις Αλυκές και κάποια βόρεια απόκρημνα παράκτια τμήματα της Μηχανιώνας.

Η μελέτη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, καθώς η αντιπολίτευση έκανε λόγο για πολυετείς διαδικασίες που σχετίζονται με τη εν λόγω μελέτη, καθώς και για χωρικό σχεδιασμό που υπηρετεί την ανάπτυξη αλλά με γνώμονα την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.Τάξη στην άναρχη δόμηση και στο υποβαθμισμένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Μηχανιώνας θα επιχειρήσει να βάλει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.


Στόχος είναι να αναδειχθούν εμβληματικά κτίρια και τοποθεσίες στην περιοχή, που περιλαμβάνονται στη μελέτη, όπως το Διεθνές Πανεπιστήμιο, μια ζώνη τουρισμού και αναψυχής, μια περιοχή αναψυχής κοντά στην αρχαία πόλη που εντοπίστηκε βορειοδυτικά της Nέας Mηχανιώνας, αλλά ακόμη οι αλυκές, ο φάρος και το οχυρό του μεγάλου Καραμπουρνού στο Αγγελοχώρι καθώς και οι λιμενικές εγκαταστάσεις.

Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασής της, η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της μελέτης, η εφαρμογή της οποίας έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της άναρχης δόμησης.

Όπως έγινε γνωστό από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στο σχέδιο αυτό γίνονται προτάσεις που αφορούν τον καθορισμό των όρων και των περιορισμών δόμησης αλλά και των χρήσεων γης, ενώ παράλληλα διατυπώνονται και προτάσεις για την οριοθέτηση των ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας και την χωροθέτηση έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής.

Μεταξύ άλλων, στις ιδιαίτερες χρήσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται ο αρχαιολογικός χώρος “Τούμπα Τάμπια”, η περιοχή του βοτανικού πάρκου, δυτικά της Τούμπας, για την ανάδειξη της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής μελέτης το αλιευτικό καταφύγιο στο οποίο θα εγκατασταθεί χώρος φορτοεκφόρτωσης καθώς και η περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από την Αλυκή.

Στη εισήγηση μάλιστα της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Μηχανιώνας γίνεται λόγος για την περιβαλλοντική ταυτότητα της Μηχανιώνας, η οποία, όπως φαίνεται, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον υγρότοπο της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου. Παράλληλα στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί έντεκα τύποι οικοτόπων ενώ στις περιοχές προστασίας και οικοανάπτυξης συγκαταλέγονται, εκτός από τις Αλυκές και κάποια βόρεια απόκρημνα παράκτια τμήματα της Μηχανιώνας.

Η μελέτη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, καθώς η αντιπολίτευση έκανε λόγο για πολυετείς διαδικασίες που σχετίζονται με τη εν λόγω μελέτη, καθώς και για χωρικό σχεδιασμό που υπηρετεί την ανάπτυξη αλλά με γνώμονα την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία