ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΚΜ: Καθαρίζει τα φράγματα Αξιού και Αλιάκμονα για να έχει νερό ο κάμπος και η Θεσσαλονίκη

Τα συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν τη δεκαετία του ΄60 και ως εκ τούτου απαιτείται να γίνουν επείγουσες εργασίες

 19/02/2020 13:44

ΠΚΜ: Καθαρίζει τα φράγματα Αξιού και Αλιάκμονα για να έχει νερό ο κάμπος και η Θεσσαλονίκη

Φανή Σοβιτσλή

Σε εκτεταμένες συντηρήσεις στα δυο μεγάλα φράγματα του Αξιού και του Αλιάκμονα, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν τη δεκαετία του ΄60 και ως εκ τούτου απαιτείται να γίνουν επείγουσες εργασίες και για την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τους εξοπλισμού.

Επιπλέον, οι συντηρήσεις κρίνονται αναγκαίες, επειδή από το πρώτο φράγμα αρδεύεται ο κάμπος της Θεσσαλονίκης και από το δεύτερο αρδεύεται ο κάμπος των Γιαννιτσών, ενώ υδρεύεται και η Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για δαπάνες προμήθειας, παραλαβής, ενσωμάτωσης, ανάλωσης υλικών και παροχής υπηρεσιών, για την ετήσια συντήρηση και λειτουργία των φραγμάτων και των υδροληψιών Αξιού και Αλιάκμονα, υπηρεσιακοί παράγοντες των Τεχνικών Υπηρεσιών, επισήμαναν ότι στα φράγματα αυτά, είναι απαραίτητο να γίνουν και εργασίες καθαρισμού της λεκάνης όπου συγκεντρώνονται οι υδάτινοι πόροι, με τη βοήθεια των φραγμάτων.

“Ειδικά στο φράγμα του Αξιού πρέπει η λεκάνη που μαζεύει το νερό να καθαρίζεται από φερτά υλικά. Μια τέτοια εργολαβία εκτελέστηκε πέρσι, ωστόσο αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται με συνέπεια, καθώς αν γεμίσουν οι λεκάνες αυτές από φερτά υλικά, δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό που χρειάζεται για την άρδευση” ανέφερε χαρακτηριστικά η

αναπληρώτρια προϊσταμένη της υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δέσποινα Ανταβαλίδου.

Εξήγησε ακόμη ότι η σημασία αυτών των δυο φραγμάτων είναι πολύ μεγάλη, ενώ σημείωσε πως οι συγκεκριμένες συντηρήσεις αφορούν περιορισμένες παρεμβάσεις, ωστόσο , είπε ότι για την επισκευή των φραγμάτων έχουν συνταχθεί μελέτες και θα γίνουν μεγάλες δημοπρασίες.

Συντήρηση χρειάζεται το φράγμα της Κερκίνης

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΚΜ αντίστοιχες είναι και οι ανάγκες του φράγματος της Κερκίνης, το οποίο, ωστόσο διαχειρίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι προσπάθειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία της κοίτης του ποταμού Αξιού από πλημμύρες, αλλά και από καταπατήσεις ενώ διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας ενός συνολικού διαχειριστικού σχεδίου φερτών υλικών για τον Αξιό.

Το όφελος από τη δημιουργία του σχεδίου αυτού εκτιμάται ότι θα είναι η πρόληψη της συγκέντρωσης υλικών στις εκβολές αλλά και ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων από τα οποία μπορούν να γίνονται αμμοληψίες, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα διάβρωσης σε αναχώματα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Σε εκτεταμένες συντηρήσεις στα δυο μεγάλα φράγματα του Αξιού και του Αλιάκμονα, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν τη δεκαετία του ΄60 και ως εκ τούτου απαιτείται να γίνουν επείγουσες εργασίες και για την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τους εξοπλισμού.

Επιπλέον, οι συντηρήσεις κρίνονται αναγκαίες, επειδή από το πρώτο φράγμα αρδεύεται ο κάμπος της Θεσσαλονίκης και από το δεύτερο αρδεύεται ο κάμπος των Γιαννιτσών, ενώ υδρεύεται και η Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για δαπάνες προμήθειας, παραλαβής, ενσωμάτωσης, ανάλωσης υλικών και παροχής υπηρεσιών, για την ετήσια συντήρηση και λειτουργία των φραγμάτων και των υδροληψιών Αξιού και Αλιάκμονα, υπηρεσιακοί παράγοντες των Τεχνικών Υπηρεσιών, επισήμαναν ότι στα φράγματα αυτά, είναι απαραίτητο να γίνουν και εργασίες καθαρισμού της λεκάνης όπου συγκεντρώνονται οι υδάτινοι πόροι, με τη βοήθεια των φραγμάτων.

“Ειδικά στο φράγμα του Αξιού πρέπει η λεκάνη που μαζεύει το νερό να καθαρίζεται από φερτά υλικά. Μια τέτοια εργολαβία εκτελέστηκε πέρσι, ωστόσο αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται με συνέπεια, καθώς αν γεμίσουν οι λεκάνες αυτές από φερτά υλικά, δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό που χρειάζεται για την άρδευση” ανέφερε χαρακτηριστικά η

αναπληρώτρια προϊσταμένη της υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δέσποινα Ανταβαλίδου.

Εξήγησε ακόμη ότι η σημασία αυτών των δυο φραγμάτων είναι πολύ μεγάλη, ενώ σημείωσε πως οι συγκεκριμένες συντηρήσεις αφορούν περιορισμένες παρεμβάσεις, ωστόσο , είπε ότι για την επισκευή των φραγμάτων έχουν συνταχθεί μελέτες και θα γίνουν μεγάλες δημοπρασίες.

Συντήρηση χρειάζεται το φράγμα της Κερκίνης

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΚΜ αντίστοιχες είναι και οι ανάγκες του φράγματος της Κερκίνης, το οποίο, ωστόσο διαχειρίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι προσπάθειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία της κοίτης του ποταμού Αξιού από πλημμύρες, αλλά και από καταπατήσεις ενώ διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας ενός συνολικού διαχειριστικού σχεδίου φερτών υλικών για τον Αξιό.

Το όφελος από τη δημιουργία του σχεδίου αυτού εκτιμάται ότι θα είναι η πρόληψη της συγκέντρωσης υλικών στις εκβολές αλλά και ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων από τα οποία μπορούν να γίνονται αμμοληψίες, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα διάβρωσης σε αναχώματα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία