ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΚΜ: Αποστολή στο CERN, στοχεύοντας στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων

Επιχειρηματική αποστολή στις εγκαταστάσεις του πειράματος στη Γενεύη

 28/11/2018 16:17

ΠΚΜ: Αποστολή στο CERN, στοχεύοντας στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων

Δήμητρα Μακρή

Μια αποστολή στο CERN με στόχο τη γνώση του πειράματος αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων των επιχειρήσεων με αυτό διοργανώνεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, καθώς και άλλων φορέων της περιοχής.

Η επιχειρηματική αποστολή είναι προγραμματισμένη για τις 10 και 11 Ιανουαρίου 2019 και γίνεται στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας το οποίο υπέγραψε πέρσι ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας με τον ερευνητικό οργανισμό CERN στη Γενεύη και έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις, τον περιορισμό της "φυγής εγκεφάλων" και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN.

Στόχος της φετινής αποστολής είναι η παρουσίαση των επιλεγμένων επιχειρήσεων, η καθοδήγησή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού και τις προδιαγραφές υπηρεσιών και αγαθών που θέτει, προκειμένου οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να εγγραφούν στον κατάλογο των πιστοποιημένων προμηθευτών του Οργανισμού. Στη διάρκειά της οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών για τις άμεσες ή μεσοπρόθεσμες ανάγκες του CERN, ώστε μέσα από στοχευμένες Β2Β συναντήσεις να δημιουργηθούν γέφυρες εμπορικής συνεργασίας. Η επιχειρηματική αποστολή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο CERN θα είναι διήμερη.

Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική αποστολή μπορεί να επικοινωνήσετε με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης με την κ. Στέλλα Κανάκη (τηλ. 2310-365120, email: kanaki@technopolis.gr ).

Μια αποστολή στο CERN με στόχο τη γνώση του πειράματος αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων των επιχειρήσεων με αυτό διοργανώνεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, καθώς και άλλων φορέων της περιοχής.

Η επιχειρηματική αποστολή είναι προγραμματισμένη για τις 10 και 11 Ιανουαρίου 2019 και γίνεται στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας το οποίο υπέγραψε πέρσι ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας με τον ερευνητικό οργανισμό CERN στη Γενεύη και έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις, τον περιορισμό της "φυγής εγκεφάλων" και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN.

Στόχος της φετινής αποστολής είναι η παρουσίαση των επιλεγμένων επιχειρήσεων, η καθοδήγησή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού και τις προδιαγραφές υπηρεσιών και αγαθών που θέτει, προκειμένου οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να εγγραφούν στον κατάλογο των πιστοποιημένων προμηθευτών του Οργανισμού. Στη διάρκειά της οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών για τις άμεσες ή μεσοπρόθεσμες ανάγκες του CERN, ώστε μέσα από στοχευμένες Β2Β συναντήσεις να δημιουργηθούν γέφυρες εμπορικής συνεργασίας. Η επιχειρηματική αποστολή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο CERN θα είναι διήμερη.

Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική αποστολή μπορεί να επικοινωνήσετε με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης με την κ. Στέλλα Κανάκη (τηλ. 2310-365120, email: kanaki@technopolis.gr ).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία