ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΚΜ: Αποδίδει 21.000 ευρώ από τις λαϊκές αγορές στις Ομοσπονδίες

Μετά από ομόφωνη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου

 17/09/2018 17:03

ΠΚΜ: Αποδίδει 21.000 ευρώ από τις λαϊκές αγορές στις Ομοσπονδίες

Φανή Σοβιτσλή

Στο ποσό των 21. 000 ευρώ ανέρχεται το ποσοστό από το ημερήσιο τέλος επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, το οποίο θα διαθέσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Σύλλογο Παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. Καθώς επίσης και στα Σωματεία Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών λαϊκών αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας και Θράκης.


Την απόφαση ενέκρινε σήμερα ομόφωνα στη διάρκεια συνεδρίασής του, το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστα Γιουτίκα. Όπως είπε ο ίδιος από το βήμα του συμβουλίου, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 5% του εισπραχθέντος ημερήσιου τέλος για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 και αφορά σε 21.000 ευρώ.

Για την Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης θα διατεθεί το ποσό των 6.106,82 ευρώ και για την Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλία-Θράκης θα διατεθεί το ποσό των 15.015,43 ευρώ.

Τα ποσά αυτά, όπως τόνισε ο κ. Γιουτίκας, διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ομοσπονδιών, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών. Το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση, μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή τους καθορίζεται στους έξι μήνες.

Μάλιστα απαντώντας σε ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου της παράταξης “Πολίτες Μπροστά” Νιόβης Παυλίδου, ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι η περιφέρεια έλαβε απόφαση για τον καθορισμό νέου ημερήσιου τέλους που είναι μειωμένο. Ωστόσο, όπως είπε, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και αναμένεται η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. «Έχουμε συμφωνήσει με τις ομοσπονδίες ότι δεν θα συνεισπράτουμε για λογαριασμό τους το τέλος αλλά αυτό θα εισπράττεται από τις ίδιες τις ομοσπονδίες και τα μέλη τους» ανέφερε ο κ. Γιουτίκας.

Στο ποσό των 21. 000 ευρώ ανέρχεται το ποσοστό από το ημερήσιο τέλος επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, το οποίο θα διαθέσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Σύλλογο Παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. Καθώς επίσης και στα Σωματεία Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών λαϊκών αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας και Θράκης.


Την απόφαση ενέκρινε σήμερα ομόφωνα στη διάρκεια συνεδρίασής του, το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστα Γιουτίκα. Όπως είπε ο ίδιος από το βήμα του συμβουλίου, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 5% του εισπραχθέντος ημερήσιου τέλος για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 και αφορά σε 21.000 ευρώ.

Για την Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης θα διατεθεί το ποσό των 6.106,82 ευρώ και για την Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλία-Θράκης θα διατεθεί το ποσό των 15.015,43 ευρώ.

Τα ποσά αυτά, όπως τόνισε ο κ. Γιουτίκας, διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ομοσπονδιών, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών. Το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση, μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή τους καθορίζεται στους έξι μήνες.

Μάλιστα απαντώντας σε ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου της παράταξης “Πολίτες Μπροστά” Νιόβης Παυλίδου, ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι η περιφέρεια έλαβε απόφαση για τον καθορισμό νέου ημερήσιου τέλους που είναι μειωμένο. Ωστόσο, όπως είπε, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και αναμένεται η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. «Έχουμε συμφωνήσει με τις ομοσπονδίες ότι δεν θα συνεισπράτουμε για λογαριασμό τους το τέλος αλλά αυτό θα εισπράττεται από τις ίδιες τις ομοσπονδίες και τα μέλη τους» ανέφερε ο κ. Γιουτίκας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία