ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερες από 300 προσλήψεις με μισθό άνω των 600 ευρώ στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Μιλώντας στο makthes.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης, υποστηρίζει ότι ήδη έχουν κατατεθεί περίπου 100 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους

 22/10/2019 14:37

Περισσότερες από 300 προσλήψεις με μισθό άνω των 600 ευρώ στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Βαγγέλης Στολάκης

Σε ανοικτό κάλεσμα για να προσλάβει οδηγούς που θα πραγματοποιούν δρομολόγια αστικών λεωφορείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η “ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.”.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία μέσω facebook ζητά να προσλάβει οδηγούς που θα πραγματοποιούν τα δρομολόγια που θα πραγματοποιεί η εταιρία μετά την συμφωνία με το αρμόδιο Υπουργείο. Πρόκειται για 25 δρομολόγια που μέχρι σήμερα πραγματοποιεί ο ΟΑΣΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους

β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Οι έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα.

Επίσης:

α. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. D , Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ και κάρτα ταχογράφου.

β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλότητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη.

“Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς φωτοτυπίες Αδειας Οδήγησης και Κάρτας Ταχογράφου, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2019 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30- 14:00), με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. οδός Λαγκαδά 16, 3ος όροφος, Περιοχή Πλ.Δημοκρατίας (Βαρδάρη), καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο "ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ" στο ktel2310@gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310-510.835” αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μιλώντας στο makthes.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης υποστηρίζει ότι ήδη έχουν κατατεθεί περίπου 100 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με τον ίδιο η εταιρία θα δέχεται αιτήσεις για τον επόμενο μήνα, ενώ ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων θα είναι 300. “Θα συγκεντρώσουμε πολλές αιτήσεις, καθώς θα πρέπει στην συνέχεια να δούμε ποιοι από τους ενδιαφερόμενους όντως κάνουν για οδηγοί” αναφέρει. Συμπληρώνει πως ο μισθός θα είναι άνω των 600 ευρώ, καθώς θα συνυπολογιστεί η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, τα νυχτερινά και οι αργίες.

Σε ανοικτό κάλεσμα για να προσλάβει οδηγούς που θα πραγματοποιούν δρομολόγια αστικών λεωφορείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η “ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.”.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία μέσω facebook ζητά να προσλάβει οδηγούς που θα πραγματοποιούν τα δρομολόγια που θα πραγματοποιεί η εταιρία μετά την συμφωνία με το αρμόδιο Υπουργείο. Πρόκειται για 25 δρομολόγια που μέχρι σήμερα πραγματοποιεί ο ΟΑΣΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους

β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Οι έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα.

Επίσης:

α. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. D , Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ και κάρτα ταχογράφου.

β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλότητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη.

“Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς φωτοτυπίες Αδειας Οδήγησης και Κάρτας Ταχογράφου, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2019 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30- 14:00), με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. οδός Λαγκαδά 16, 3ος όροφος, Περιοχή Πλ.Δημοκρατίας (Βαρδάρη), καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο "ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ" στο ktel2310@gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310-510.835” αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μιλώντας στο makthes.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης υποστηρίζει ότι ήδη έχουν κατατεθεί περίπου 100 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με τον ίδιο η εταιρία θα δέχεται αιτήσεις για τον επόμενο μήνα, ενώ ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων θα είναι 300. “Θα συγκεντρώσουμε πολλές αιτήσεις, καθώς θα πρέπει στην συνέχεια να δούμε ποιοι από τους ενδιαφερόμενους όντως κάνουν για οδηγοί” αναφέρει. Συμπληρώνει πως ο μισθός θα είναι άνω των 600 ευρώ, καθώς θα συνυπολογιστεί η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, τα νυχτερινά και οι αργίες.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία