ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρατείνεται ως τον Ιούλιο ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για τη μαρίνα Αρετσούς

Η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί το δήμο Καλαμαριάς που φαίνεται να κερδίζει χρόνο, μετά και την άσκηση ένδικων μέσων για να παγώσει η διαγωνιστική διαδικασία

 11/05/2021 14:59

Παρατείνεται ως τον Ιούλιο ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για τη μαρίνα Αρετσούς

Φανή Σοβιτσλή

Παράταση παίρνει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά, καθώς όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως τις 14 Ιουλίου. Η αρχική ημερομηνία έληγε σήμερα 11 Μαίου στις 5 το απόγευμα, ωστόσο η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί τη δημοτική αρχή και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο, με την ομόφωνη απόφαση του οποίου ασκήθηκαν ένδικα μέσα, όπως ακυρωτικές πράξεις και εξώδικα σε μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος και ει δυνατόν να παγώσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Δήμος και φορείς της Καλαμαριάς διαφώνησαν εξαρχής με τη στάση του ΤΑΙΠΕΔ που τους αιφνιδίασε με την διενέργεια του διαγωνισμού για να βρεθεί ιδιώτης – επενδυτής στη μαρίνα, κυρίως όμως με τη θέση που διατύπωσε η διοίκηση του, η οποία ξεκαθάρισε στο δήμο Καλαμαριάς, ότι η συγκεκριμένη μαρίνα είναι “δύσκολη” περίπτωση και πως για να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών θα πρέπει να γίνουν όσα περίπου προβλέπει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), μεταξύ άλλων κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας και κατοικιών. Κοινώς το Ταμείο επιθυμεί μια επένδυση που θα δώσει έμφαση στο Real Estate και όχι τόσο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) (η «Πρόσκληση»), παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 3.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 14 Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00 το απόγευμα.

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00.

Στη μάχη για τη μαρίνα και βουλευτές της Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της μαρίνας είναι στις άμεσες προτεραιότητες της διοίκησης του δήμου Καλαμαριάς, καθώς όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, έχουν ήδη ασκηθεί όλα τα ένδικα μέσα, ακυρωτικές πράξεις, εξώδικα και άλλες σχετικές νομικές ενέργειες για να “παγώσει” η διαδικασία του διαγωνισμού που έβγαλε στον αέρα το ΤΑΙΠΕΔ από τον περασμένο Ιανουάριο για την αξιοποίηση της μαρίνας Αρετσούς από ιδιώτη επενδυτή.

Επιπλέον, ο δήμος και το νομικό του επιτελείο έχουν ετοιμαστεί να προβούν και σε αντίστοιχες νομικές κινήσεις, ακόμα και αν κυρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). «Έχουν κατατεθεί όλα τα ένδικα μέσα πριν το Π.Δ γιατί έχουμε και κάποια που έχουμε αποφασίσει σε περίπτωση που κυρωθεί ω μη γένοιτο η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» τόνισε ο δήμαρχος Καλαμαριάς, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που έθεσε η αντιπολίτευση.

Ο ίδιος, είπε ακόμη πως συνεχίζονται οι επαφές με βουλευτές της Θεσσαλονίκης που συντάχθηκαν με τη θέση του δήμου να αξιοποιηθεί τουριστικά και όχι να γίνει μέσω real estate η επένδυση στη μαρίνα, όπως προβλέπει η μελέτη, ενώ συναντήθηκαν ήδη πριν από το Πάσχα με κυβερνητικά στελέχη και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ζητώντας τους να προσυπογράψουν το κείμενο που συντάχθηκε από κοινού με το δήμο.

Οι τροποποιήσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς, με ημερομηνία 22.01.2021 (η «Πρόσκληση»), τροποποιείται ως εξής:

  1. Τροποποίηση της παραγράφου 3.2 («Φάση Α’ - Προεπιλογή») της Πρόσκλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.2 της Πρόσκλησης, τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής: − «Υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή μιας έγγραφης ΕΕ.
  2. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί κατά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (η “Ημερομηνία Υποβολής”) στα γραφεία του Ταμείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.2 κατωτέρω. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, κοινοπραξίες και συμπράξεις καλούνται εφεξής στην παρούσα ως “Κοινοπραξίες” ή “Κοινοπραξία”. Κάθε μέλος μιας Κοινοπραξίας θα αναφέρεται εφεξής στο παρόν ως “Μέλος Κοινοπραξίας”. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, καλούνται εφεξής στην παρούσα Πρόσκληση ως τα “Ενδιαφερόμενα Μέρη”, και καθένας εξ αυτών ως “Ενδιαφερόμενο Μέρος”.»

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω τροποποιήσεων, η από 22.01.2021 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί, 21PROC008578764 2021-05-10 ισχύει πλήρως κατά το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Το Ταμείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του για τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις όρων της Πρόσκλησης, που τυχόν κριθούν σκόπιμες ή αναγκαίες, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του Ταμείου.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com.

Παράταση παίρνει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά, καθώς όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως τις 14 Ιουλίου. Η αρχική ημερομηνία έληγε σήμερα 11 Μαίου στις 5 το απόγευμα, ωστόσο η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί τη δημοτική αρχή και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο, με την ομόφωνη απόφαση του οποίου ασκήθηκαν ένδικα μέσα, όπως ακυρωτικές πράξεις και εξώδικα σε μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος και ει δυνατόν να παγώσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Δήμος και φορείς της Καλαμαριάς διαφώνησαν εξαρχής με τη στάση του ΤΑΙΠΕΔ που τους αιφνιδίασε με την διενέργεια του διαγωνισμού για να βρεθεί ιδιώτης – επενδυτής στη μαρίνα, κυρίως όμως με τη θέση που διατύπωσε η διοίκηση του, η οποία ξεκαθάρισε στο δήμο Καλαμαριάς, ότι η συγκεκριμένη μαρίνα είναι “δύσκολη” περίπτωση και πως για να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών θα πρέπει να γίνουν όσα περίπου προβλέπει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), μεταξύ άλλων κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας και κατοικιών. Κοινώς το Ταμείο επιθυμεί μια επένδυση που θα δώσει έμφαση στο Real Estate και όχι τόσο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) (η «Πρόσκληση»), παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 3.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 14 Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00 το απόγευμα.

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00.

Στη μάχη για τη μαρίνα και βουλευτές της Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της μαρίνας είναι στις άμεσες προτεραιότητες της διοίκησης του δήμου Καλαμαριάς, καθώς όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, έχουν ήδη ασκηθεί όλα τα ένδικα μέσα, ακυρωτικές πράξεις, εξώδικα και άλλες σχετικές νομικές ενέργειες για να “παγώσει” η διαδικασία του διαγωνισμού που έβγαλε στον αέρα το ΤΑΙΠΕΔ από τον περασμένο Ιανουάριο για την αξιοποίηση της μαρίνας Αρετσούς από ιδιώτη επενδυτή.

Επιπλέον, ο δήμος και το νομικό του επιτελείο έχουν ετοιμαστεί να προβούν και σε αντίστοιχες νομικές κινήσεις, ακόμα και αν κυρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). «Έχουν κατατεθεί όλα τα ένδικα μέσα πριν το Π.Δ γιατί έχουμε και κάποια που έχουμε αποφασίσει σε περίπτωση που κυρωθεί ω μη γένοιτο η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» τόνισε ο δήμαρχος Καλαμαριάς, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που έθεσε η αντιπολίτευση.

Ο ίδιος, είπε ακόμη πως συνεχίζονται οι επαφές με βουλευτές της Θεσσαλονίκης που συντάχθηκαν με τη θέση του δήμου να αξιοποιηθεί τουριστικά και όχι να γίνει μέσω real estate η επένδυση στη μαρίνα, όπως προβλέπει η μελέτη, ενώ συναντήθηκαν ήδη πριν από το Πάσχα με κυβερνητικά στελέχη και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ζητώντας τους να προσυπογράψουν το κείμενο που συντάχθηκε από κοινού με το δήμο.

Οι τροποποιήσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς, με ημερομηνία 22.01.2021 (η «Πρόσκληση»), τροποποιείται ως εξής:

  1. Τροποποίηση της παραγράφου 3.2 («Φάση Α’ - Προεπιλογή») της Πρόσκλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.2 της Πρόσκλησης, τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής: − «Υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή μιας έγγραφης ΕΕ.
  2. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί κατά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (η “Ημερομηνία Υποβολής”) στα γραφεία του Ταμείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.2 κατωτέρω. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, κοινοπραξίες και συμπράξεις καλούνται εφεξής στην παρούσα ως “Κοινοπραξίες” ή “Κοινοπραξία”. Κάθε μέλος μιας Κοινοπραξίας θα αναφέρεται εφεξής στο παρόν ως “Μέλος Κοινοπραξίας”. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, καλούνται εφεξής στην παρούσα Πρόσκληση ως τα “Ενδιαφερόμενα Μέρη”, και καθένας εξ αυτών ως “Ενδιαφερόμενο Μέρος”.»

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω τροποποιήσεων, η από 22.01.2021 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί, 21PROC008578764 2021-05-10 ισχύει πλήρως κατά το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Το Ταμείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του για τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις όρων της Πρόσκλησης, που τυχόν κριθούν σκόπιμες ή αναγκαίες, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του Ταμείου.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία