ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Πάνω από 20 οχήματα ενισχύουν τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ

Πρόκειται για οχήματα τα οποία αποκτήθηκαν με συγχρηματοδότηση της ΕΕ

 17/03/2021 17:05

Πάνω από 20 οχήματα ενισχύουν τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ

Παρελήφθησαν 53 νέα φορτηγά οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για οχήματα, τα οποία αποκτήθηκαν με σύμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Παρελήφθησαν 53 νέα φορτηγά οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για οχήματα, τα οποία αποκτήθηκαν με σύμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία