ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

Ωτίτιδα: Μία «αθόρυβη» ασθένεια

Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος-παιδοωτορινολαρυγγολόγος Κωνσταντίνος Σ. Κανιούρας Dr Med γράφει για την εκκριτική μέση ωτίτιδα, την πιο συχνή πάθηση των μικρών παιδιών

 12/11/2019 14:20

Ωτίτιδα: Μία «αθόρυβη» ασθένεια

Η εκκριτική ωτίτιδα είναι η πιο συχνή ΩΡΛ πάθηση σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια πάθηση, στην οποία υπάρχει συλλογή άσηπτου μη μικροβιακή μόλυνση, συλλογή υγρού στο μέσο αυτί (ανατομική περιοχή πίσω από την τυμπανική μεμβράνη).

Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη, γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα μάθησης (μειωμένη απόδοση στο σχολείο) προβλήματα αναπαραγωγής λόγου αλλά και συμπεριφοράς -όπως ανεξήγητος εκνευρισμός, ανάρμοστη συμπεριφορά και άλλα.

Η μέση ωτίτιδα με υγρό ανήκει σε μια ασυνήθιστη κατηγορία ασθενειών, καθώς τα παιδιά που προσβάλλονται απ’ αυτήν συνήθως δεν διαμαρτύρονται . Έτσι, είναι καθοριστικός ο ρόλος των γονέων και των δασκάλων ,για να αντιληφθούν το πρόβλημα, ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Καλό είναι το παιδί με τέτοια συμπτώματα να παραπέμπεται στον ειδικό παιδο-ωτορινολαρυγγολόγο.

1. Κατά την επίσκεψη στον ειδικό αρχικά θα δοθούν σημαντικές πληροφορίες με το λεπτομερές ιστορικό του παιδιού. Στη συνέχεια με τη κλινική εξέταση του παιδιού, η οποία πρέπει να γίνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με μικροσκόπιο και με τη βοήθεια ειδικών συστημάτων τυμπανογράφο κτλ.) εμπεδώνεται η διάγνωση της εκκριτικής ωτίτιδας -η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από άλλες μορφές μέσης ωτίτιδας. Για τη σωστή αντιμετώπιση της εκκριτικής ωτίτιδας στο πλαίσιο της εξέτασης του παιδιού θα πρέπει να διερευνάται και η πιθανή αιτία.

Γι’ αυτό ίσως χρειαστούν κάποιες επιπλέον εξετάσεις όπως:

Ενδοσκόπηση μύτης και ρινοφάρυγγα. Γίνεται συνήθως με λεπτό εύκαμπτο ενδοσκόπιο, που είναι ανεκτό από τα παιδιά ή ευθύ λεπτό ενδοσκόπιο. Οι ακτινογραφίες αποφεύγονται λόγω ακτινοβολίας

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) συνήθως είναι υπεύθυνες για την εκκριτική ωτίτιδα αλλά και για άλλα προβλήματα (ρινίτιδες, ροχαλητό και άπνοιας στον ύπνο) στα παιδιά.

Συμπερασματικά, η μέση ωτίτιδα με υγρό είναι μια πάθηση με ήπια συμπτωματολογία που θεραπεύεται εύκολα και γρήγορα, αρκεί να γίνει γρήγορα η διάγνωση, κύριος παράγοντας διάγνωσης είναι η υποψία των γονέων και του περιβάλλοντος του παιδιού.

Η εκκριτική ωτίτιδα είναι η πιο συχνή ΩΡΛ πάθηση σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια πάθηση, στην οποία υπάρχει συλλογή άσηπτου μη μικροβιακή μόλυνση, συλλογή υγρού στο μέσο αυτί (ανατομική περιοχή πίσω από την τυμπανική μεμβράνη).

Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη, γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα μάθησης (μειωμένη απόδοση στο σχολείο) προβλήματα αναπαραγωγής λόγου αλλά και συμπεριφοράς -όπως ανεξήγητος εκνευρισμός, ανάρμοστη συμπεριφορά και άλλα.

Η μέση ωτίτιδα με υγρό ανήκει σε μια ασυνήθιστη κατηγορία ασθενειών, καθώς τα παιδιά που προσβάλλονται απ’ αυτήν συνήθως δεν διαμαρτύρονται . Έτσι, είναι καθοριστικός ο ρόλος των γονέων και των δασκάλων ,για να αντιληφθούν το πρόβλημα, ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Καλό είναι το παιδί με τέτοια συμπτώματα να παραπέμπεται στον ειδικό παιδο-ωτορινολαρυγγολόγο.

1. Κατά την επίσκεψη στον ειδικό αρχικά θα δοθούν σημαντικές πληροφορίες με το λεπτομερές ιστορικό του παιδιού. Στη συνέχεια με τη κλινική εξέταση του παιδιού, η οποία πρέπει να γίνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με μικροσκόπιο και με τη βοήθεια ειδικών συστημάτων τυμπανογράφο κτλ.) εμπεδώνεται η διάγνωση της εκκριτικής ωτίτιδας -η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από άλλες μορφές μέσης ωτίτιδας. Για τη σωστή αντιμετώπιση της εκκριτικής ωτίτιδας στο πλαίσιο της εξέτασης του παιδιού θα πρέπει να διερευνάται και η πιθανή αιτία.

Γι’ αυτό ίσως χρειαστούν κάποιες επιπλέον εξετάσεις όπως:

Ενδοσκόπηση μύτης και ρινοφάρυγγα. Γίνεται συνήθως με λεπτό εύκαμπτο ενδοσκόπιο, που είναι ανεκτό από τα παιδιά ή ευθύ λεπτό ενδοσκόπιο. Οι ακτινογραφίες αποφεύγονται λόγω ακτινοβολίας

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) συνήθως είναι υπεύθυνες για την εκκριτική ωτίτιδα αλλά και για άλλα προβλήματα (ρινίτιδες, ροχαλητό και άπνοιας στον ύπνο) στα παιδιά.

Συμπερασματικά, η μέση ωτίτιδα με υγρό είναι μια πάθηση με ήπια συμπτωματολογία που θεραπεύεται εύκολα και γρήγορα, αρκεί να γίνει γρήγορα η διάγνωση, κύριος παράγοντας διάγνωσης είναι η υποψία των γονέων και του περιβάλλοντος του παιδιού.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία