ΑΠΟΨΕΙΣ

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου (Πόσο επικίνδυνη υπόθεση μπορεί να αποδειχθεί;)

 29/12/2019 21:00

Προοίμιο

«Τους τα βρόντηξα κάτω κι έφυγα» αναφώνησε ο Κίμων (:Ορφέας Ζάχος) στον αδελφό του Φίλιππα (:Γιώργο Κωνσταντίνου) στη γνωστή ελληνική ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο». Ο Κίμων αναφερόταν στην παραίτησή του από την εργασία του, γιατί ο διευθυντής έκανε το λάθος να του πει: «κ. Αγγελούτσο, μου κατεβάζετε κάτω αυτόν το φάκελο;».

Η παραίτηση του Κίμωνα από την εργασία του ήταν απλούστατη όμως για την εργοδότρια. Ο Κίμωνας, πράγματι, έφυγε. Και η επιχείρηση ουδέν έπραξε. Και ουδέν όφειλε, τότε, να πράξει.

Τα πράγματα όμως δεν φαίνεται να είναι τόσο απλά σήμερα.

Η παραίτηση του εργαζομένου και οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Ο εργοδότης οφείλει, σε περίπτωση παραίτησης εργαζομένου του: α) Να την αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ μέσα σε τέσσερις, μόλις, μέρες από τότε που θα πραγματοποιηθεί και β) Να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα.

Ενδεχόμενη μη τήρηση (ή μη εμπρόθεσμη τήρηση) των συγκεκριμένων υποχρεώσεων του εργοδότη λειτουργεί ως τεκμήριο υπέρ του εργαζομένου, για να θεωρηθεί η οικειοθελής αποχώρησή του ως άτακτη καταγγελία από μέρους του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος θα δικαιούται να ζητήσει είτε αποζημίωση απολύσεως είτε μισθούς υπερημερίας(!).

Επιπρόσθετα: ο εργοδότης αντιμετωπίζει, κάποιες φορές, ειδικές δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ειδικά ως προς το σκέλος της εμπρόθεσμης αναγγελίας της παραίτησης εργαζομένου του.

Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο εργαζόμενος σταματήσει να προσέρχεται στην εργασία του χωρίς ειδοποίηση: Πότε ακριβώς θα μπορούσε να συμπεράνει ο εργοδότης πως ο εργαζόμενος σιωπηρά κατήγγειλε τη σύμβασή του; Μέσα σε ποια προθεσμία οφείλει ο εργοδότης να προβεί στη σχετική αναγγελία στο «ΕΡΓΑΝΗ»; Και τι συμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλεψη στη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου για τις μέρες που θα πρέπει να μεσολαβήσουν, για να θεωρηθεί πως οικειοθελώς αποχώρησε από την εργασία του;

Το γεγονός πως η αναγγελία της παραίτησης στο ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε συγκεκριμένες-ελάχιστες ημέρες δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του εργοδότη. Ο νόμος δεν βοηθά.

Και, περαιτέρω, πώς μπορεί να τηρηθεί ο νόμος (που επιβάλλει υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ της έκθεσης επίδοσης της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη στον εργαζόμενο την αμέσως επόμενη μέρα από την επίδοση), όταν σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις (λ.χ. θυροκόλληση, επίδοση ως αγνώστου διαμονής ή στο εξωτερικό) η διαδικασία διαρκεί περισσότερες μέρες;

Επίλογος

Ο νομοθέτης δεν οφείλει, άραγε, να μεριμνά για ορθές, νομοτεχνικά ρυθμίσεις; Κι όταν, πολύ περισσότερο, αποδεικνύονται προβληματικές, ο νομοθέτης πάλι δεν είναι εκείνος που οφείλει να μεριμνά για την τροποποίησή τους;

Το τεκμήριο της λύσης με άτακτη καταγγελία της σύμβασης εργαζομένου, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με την παραίτηση του πρώτου, είναι αδικαιολόγητα σκληρό για την επιχείρηση. Ωφελούμενος: ο κακόπιστος εργαζόμενος.

Και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εκδίδεται πρόσφατη (9/19) Υπουργική Απόφαση που, μη νομίμως και αδικαιολόγητα, συντέμνει την προθεσμία της ανάρτησης στο ΕΡΓΑΝΗ της έκθεσης επίδοσης που ορίζει ο νόμος.

Ένα είναι βέβαιο:

Η υποβοήθηση της ανάπτυξης δεν μπορεί να περνά μέσα από νομοθετικές ατραπούς που όχι μόνο δεν επιλύουν αλλά και δημιουργούν, επιπρόσθετα από τα ήδη υπάρχοντα, προβλήματα στις επιχειρήσεις.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 29 Δεκεμβρίου 2019 

Δημοφιλείς Απόψεις