ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι κανόνες και οι... εξαιρέσεις στην κυκλοφορία

Ποιοι εξαιρούνται από τον περιορισμό των μετακινήσεων;

 09/11/2020 14:35

Οι κανόνες και οι... εξαιρέσεις στην κυκλοφορία
Γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό «εξαιρούνται» του περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Εργασίας (απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β4899/6.11.2020). "Ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών (του άρθρου 8) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν αφορά επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους"

Γράμμα προς τον... ΕΟΔΥ


Οι εργαζόμενοι του "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" έθεταν ζήτημα ασφαλούς μετακίνησης τους και ζητούσαν τόσο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας όσο και από τους συναρμόδιους υπουργούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα σε επιστολή τους σημείωναν ότι "...με την επιβολή του lockdown στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και ενόψει γενικού lockdown, πλήθος υγειονομικών υπαλλήλων πολλοί εξ αυτών υπηρετούντες στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, που είτε γιατί διαμένουν εκτός έδρας Νοσοκομείου, είτε για πλείστους άλλους λόγους συνηθίζουν να μοιράζονται την μετακίνησή τους, από και προς την εργασία τους με κοινό όχημα, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης με τους γεωγραφικούς και αριθμητικούς περιορισμούς που προβλέπονται.

Το ζήτημα μάς ετεθη όχι απλά ως πρακτικό και οικονομικό θέμα, όσο ενδεχόμενης έκθεσης σε ασυμπτωματικούς και μη φορείς του SARS-CoV-2 λόγω της ευρύτατης διασποράς στην κοινότητα, αφού τελικά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τύπου ΚΤΕΛ
για μακρινές αποστάσεις με ενδεχόμενη παρατεταμένη έκθεση ή λόγω και της θέσης του νοσοκομείου στα όρια του αστικού ιστού, διάφορα/πολλαπλά αστικά λεωφορεία με πολλαπλάσιο κίνδυνο επιμόλυνσης.

Έτσι, εργαζόμενοι που γνωρίζουν πώς να προφυλάσσονται και εργάζονται καθημερινά στον ίδιο χώρο, ταλαιπωρούνται καθημερινά και... εκτίθενται ταυτόχρονα!

Αναλογιστείτε πως θα μπορούσε να καταστεί λειτουργική και ασφαλής η μετακίνηση και ο συντονισμός και των δικών σας κλιμακίων διεξαγωγής test που οργώνουν όλη την Επικράτεια σε αυτήν την καθημερινή κοινή μας μάχη, αν θα έπρεπε να διασπαρούν στα ποικίλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προκειμένου να φτάσουν στον πληθυσμό". 
Γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό «εξαιρούνται» του περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Εργασίας (απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β4899/6.11.2020). "Ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών (του άρθρου 8) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν αφορά επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους"

Γράμμα προς τον... ΕΟΔΥ


Οι εργαζόμενοι του "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" έθεταν ζήτημα ασφαλούς μετακίνησης τους και ζητούσαν τόσο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας όσο και από τους συναρμόδιους υπουργούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα σε επιστολή τους σημείωναν ότι "...με την επιβολή του lockdown στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και ενόψει γενικού lockdown, πλήθος υγειονομικών υπαλλήλων πολλοί εξ αυτών υπηρετούντες στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, που είτε γιατί διαμένουν εκτός έδρας Νοσοκομείου, είτε για πλείστους άλλους λόγους συνηθίζουν να μοιράζονται την μετακίνησή τους, από και προς την εργασία τους με κοινό όχημα, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης με τους γεωγραφικούς και αριθμητικούς περιορισμούς που προβλέπονται.

Το ζήτημα μάς ετεθη όχι απλά ως πρακτικό και οικονομικό θέμα, όσο ενδεχόμενης έκθεσης σε ασυμπτωματικούς και μη φορείς του SARS-CoV-2 λόγω της ευρύτατης διασποράς στην κοινότητα, αφού τελικά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τύπου ΚΤΕΛ
για μακρινές αποστάσεις με ενδεχόμενη παρατεταμένη έκθεση ή λόγω και της θέσης του νοσοκομείου στα όρια του αστικού ιστού, διάφορα/πολλαπλά αστικά λεωφορεία με πολλαπλάσιο κίνδυνο επιμόλυνσης.

Έτσι, εργαζόμενοι που γνωρίζουν πώς να προφυλάσσονται και εργάζονται καθημερινά στον ίδιο χώρο, ταλαιπωρούνται καθημερινά και... εκτίθενται ταυτόχρονα!

Αναλογιστείτε πως θα μπορούσε να καταστεί λειτουργική και ασφαλής η μετακίνηση και ο συντονισμός και των δικών σας κλιμακίων διεξαγωγής test που οργώνουν όλη την Επικράτεια σε αυτήν την καθημερινή κοινή μας μάχη, αν θα έπρεπε να διασπαρούν στα ποικίλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προκειμένου να φτάσουν στον πληθυσμό". 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία