ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι για την αγορά της Κομοτηνής

Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις του κέντρου κατέγραψαν μείωση του κύκλου εργασιών το 2020

 17/02/2021 11:44

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι για την αγορά της Κομοτηνής

Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του για την αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος για το παρελθόν έτος έδωσε στη δημοσιότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε γεωγραφική κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε δύο μεγάλες κατηγορίες ενώ προσδιορίστηκε και η επιμέρους κλαδική υποκατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, διαμορφώνοντας έτσι την κατηγορία των καταστημάτων της Περιφέρειας της Κομοτηνής με 16 κλάδους και την κατηγορία του Κέντρου με 14 επιμέρους κλάδους, ώστε να υπάρξει μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2020.

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά καθώς ο πλανήτης βρέθηκε αντιμέτωπος με την πανδημία του covid 19. Η πρωτόγνωρη αυτή συνθήκη δημιούργησε μεγάλα προβλήματα σε όλο των εμπορικό κόσμο καθώς κλήθηκε να αναστείλει την λειτουργιά των καταστημάτων τους για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη επιβολή δυο γενικευμένων lockdown, από τις 14 Μαρτίου 2020 έως τις 4 Μαΐου 2020 και από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 18 Ιανουαρίου 2021, ως μέτρο προστασίας για την εξάπλωση της πανδημίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στα ευρήματα της έρευνας. Επίσης οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να λειτουργήσουν με τη μέθοδο το click away άλλα και με τη χρήση του e-shop.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του για την αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος για το παρελθόν έτος έδωσε στη δημοσιότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε γεωγραφική κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε δύο μεγάλες κατηγορίες ενώ προσδιορίστηκε και η επιμέρους κλαδική υποκατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, διαμορφώνοντας έτσι την κατηγορία των καταστημάτων της Περιφέρειας της Κομοτηνής με 16 κλάδους και την κατηγορία του Κέντρου με 14 επιμέρους κλάδους, ώστε να υπάρξει μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2020.

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά καθώς ο πλανήτης βρέθηκε αντιμέτωπος με την πανδημία του covid 19. Η πρωτόγνωρη αυτή συνθήκη δημιούργησε μεγάλα προβλήματα σε όλο των εμπορικό κόσμο καθώς κλήθηκε να αναστείλει την λειτουργιά των καταστημάτων τους για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη επιβολή δυο γενικευμένων lockdown, από τις 14 Μαρτίου 2020 έως τις 4 Μαΐου 2020 και από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 18 Ιανουαρίου 2021, ως μέτρο προστασίας για την εξάπλωση της πανδημίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στα ευρήματα της έρευνας. Επίσης οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να λειτουργήσουν με τη μέθοδο το click away άλλα και με τη χρήση του e-shop.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία