ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όγδοη η Ελλάδα στη διάθεση ανοικτών δεδομένων μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε.

Συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για την πολιτική ανοικτών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση

 14/11/2018 12:06

Όγδοη η Ελλάδα στη διάθεση ανοικτών δεδομένων μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε.

Φανή Σοβιτσλή

Την όγδοη θέση μεταξύ των 28 χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει η Ελλάδα αναφορικά με τη διάθεση των ανοικτών δεδομένων από φορείς του δημοσίου, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπουργεία κ.ά.

Αυτήν τη στιγμή μάλιστα στη χώρα μας, έχουν συγκεντρωθεί 8.700 δεδομένα, από 331 υπηρεσίες και φορείς, για 17 ομάδες δεδομένων και για 161 εφαρμογές, στοιχεία που θα γίνουν γνωστά μέσα από την έκθεση που αναμένεται να δημοσιεύσει, ενδεχομένως και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μελέτες έργων, Δελτία Τύπου, αναφορές, απολογισμούς, ισολογισμούς, στατιστικά στοιχεία, τα οποία με βάση το νόμο μπορούν πλέον να ζητούν οι πολίτες για να ενημερωθούν, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν σχετική αίτηση στο φορέα που τα έχει αναθέσει.

Μιλώντας σε συνάντηση εργασίας, με θέμα την δημόσια πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα που διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Nίκος Μιχαλόπουλος, η 8η θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. είναι πολύ τιμητική θέση, αν ληφθούν υπόψη οι υπόλοιπες θέσεις που κατέχουμε στην Ε.Ε. και στις αξιολογικές κρίσεις που κατά καιρούς δέχεται η χώρα μας.

Αναφερόμενος στα δεδομένα των δημόσιων φορέων, όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Μχαλόπουλος υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ότι «εφόσον σεβόμαστε τα προσωπικά και τα εθνικής φύσης δεδομένα, όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, τα οποία διαθέτει μια δημόσια υπηρεσία ή ένας δήμος είναι σε ανοιχτή διάθεση μετά από απόφαση και διαδικασία ανάρτησης στο data.gov.gr του υπουργείου μας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα δελτία τύπου, μελέτες πληροφορικής, μελέτες αναδιοργάνωσης, μελέτες απλούστευσης, το τεχνικό έργο, προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, στατιστικά στοιχεία της δημοτικής λειτουργίας, όλα τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία ενός δήμου ώστε ο δήμος να καθίσταται όλο και πιο διαφανής στην κοινωνία».

«Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε»

Για τα ανοιχτά δεδομένα, είπε, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τη μία έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ως χώρα, από την άλλη, σημείωσε, ο δρόμος που έχει διανύσει η Ελλάδα την κατατάσσει στους 8 πρώτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε

Ειδικότερα, ανέφερε ότι ανοιχτά δεδομένα συγκεντρώνουν ήδη οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι 12 από τις 13 περιφέρειες και πολλοί άλλοι φορείς. Μάλιστα ως παράδειγμα καλής πρακτικής παρουσίασε την περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο οποία, όπως τόνισε, έχει συμπεριλάβει στα ανοιχτά δεδομένα “πολύ ακριβά δεδομένα, τα οποία”, όπως είπε, “όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιήσει έχει τεράστιους πόρους στα χέρια του”. Αντίθετα, όπως τόνισε, οι μόνοι φορείς που δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου στην κατεύθυνση των ανοιχτών δεδομένων είναι οι ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης).

Δημοσιονομικά οφέλη από τη διαδικασία

Κληθείς από εκπροσώπους δήμων που συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας, να απαντήσει ποια είναι τα οφέλη από αυτήν τη διαδικασία, ο κ. Μιχαλόπουλος δήλωσε ότι είναι πάρα πολλά, πέρα από τα δημοσιονομικά τα οποία ήδη υπολογίζονται στο υπουργείο. «Σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, όπως η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες, πλέον καμία σχεδόν απόφαση δεν λαμβάνεται αν δεν έχει γίνει ανάλυση των ανοιχτών δεδομένων. Χρειάζεται ακόμη περισσότερη ενδυνάμωση η όλη πολιτική και περισσότερη ευαισθητοποίηση και των δημοτικών υπαλλήλων και των δημοτικών αρχόντων στα θέματα της ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων αλλά και των άλλων δημοσίων υπηρεσιών» επισήμανε.

Δεν έχουν όλοι οι δήμοι τις ίδιες δυνατότητες

Μιλώντας στη συνάντηση εργασίας ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου υπογράμμισε την ανάγκη να επιτραπεί η πρόσληψη κατάλληλων στελεχών των δήμων, προκειμένου να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, επειδή, όπως είπε, δεν έχουν όλοι οι δήμοι τις ίδιες δυνατότητες. «Το ζήτημα είναι να τρέξουμε με τον ίδιο βηματισμό» πρόσθεσε.

Την όγδοη θέση μεταξύ των 28 χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει η Ελλάδα αναφορικά με τη διάθεση των ανοικτών δεδομένων από φορείς του δημοσίου, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπουργεία κ.ά.

Αυτήν τη στιγμή μάλιστα στη χώρα μας, έχουν συγκεντρωθεί 8.700 δεδομένα, από 331 υπηρεσίες και φορείς, για 17 ομάδες δεδομένων και για 161 εφαρμογές, στοιχεία που θα γίνουν γνωστά μέσα από την έκθεση που αναμένεται να δημοσιεύσει, ενδεχομένως και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μελέτες έργων, Δελτία Τύπου, αναφορές, απολογισμούς, ισολογισμούς, στατιστικά στοιχεία, τα οποία με βάση το νόμο μπορούν πλέον να ζητούν οι πολίτες για να ενημερωθούν, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν σχετική αίτηση στο φορέα που τα έχει αναθέσει.

Μιλώντας σε συνάντηση εργασίας, με θέμα την δημόσια πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα που διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Nίκος Μιχαλόπουλος, η 8η θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. είναι πολύ τιμητική θέση, αν ληφθούν υπόψη οι υπόλοιπες θέσεις που κατέχουμε στην Ε.Ε. και στις αξιολογικές κρίσεις που κατά καιρούς δέχεται η χώρα μας.

Αναφερόμενος στα δεδομένα των δημόσιων φορέων, όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Μχαλόπουλος υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ότι «εφόσον σεβόμαστε τα προσωπικά και τα εθνικής φύσης δεδομένα, όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, τα οποία διαθέτει μια δημόσια υπηρεσία ή ένας δήμος είναι σε ανοιχτή διάθεση μετά από απόφαση και διαδικασία ανάρτησης στο data.gov.gr του υπουργείου μας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα δελτία τύπου, μελέτες πληροφορικής, μελέτες αναδιοργάνωσης, μελέτες απλούστευσης, το τεχνικό έργο, προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, στατιστικά στοιχεία της δημοτικής λειτουργίας, όλα τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία ενός δήμου ώστε ο δήμος να καθίσταται όλο και πιο διαφανής στην κοινωνία».

«Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε»

Για τα ανοιχτά δεδομένα, είπε, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τη μία έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ως χώρα, από την άλλη, σημείωσε, ο δρόμος που έχει διανύσει η Ελλάδα την κατατάσσει στους 8 πρώτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε

Ειδικότερα, ανέφερε ότι ανοιχτά δεδομένα συγκεντρώνουν ήδη οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι 12 από τις 13 περιφέρειες και πολλοί άλλοι φορείς. Μάλιστα ως παράδειγμα καλής πρακτικής παρουσίασε την περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο οποία, όπως τόνισε, έχει συμπεριλάβει στα ανοιχτά δεδομένα “πολύ ακριβά δεδομένα, τα οποία”, όπως είπε, “όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιήσει έχει τεράστιους πόρους στα χέρια του”. Αντίθετα, όπως τόνισε, οι μόνοι φορείς που δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου στην κατεύθυνση των ανοιχτών δεδομένων είναι οι ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης).

Δημοσιονομικά οφέλη από τη διαδικασία

Κληθείς από εκπροσώπους δήμων που συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας, να απαντήσει ποια είναι τα οφέλη από αυτήν τη διαδικασία, ο κ. Μιχαλόπουλος δήλωσε ότι είναι πάρα πολλά, πέρα από τα δημοσιονομικά τα οποία ήδη υπολογίζονται στο υπουργείο. «Σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, όπως η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες, πλέον καμία σχεδόν απόφαση δεν λαμβάνεται αν δεν έχει γίνει ανάλυση των ανοιχτών δεδομένων. Χρειάζεται ακόμη περισσότερη ενδυνάμωση η όλη πολιτική και περισσότερη ευαισθητοποίηση και των δημοτικών υπαλλήλων και των δημοτικών αρχόντων στα θέματα της ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων αλλά και των άλλων δημοσίων υπηρεσιών» επισήμανε.

Δεν έχουν όλοι οι δήμοι τις ίδιες δυνατότητες

Μιλώντας στη συνάντηση εργασίας ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου υπογράμμισε την ανάγκη να επιτραπεί η πρόσληψη κατάλληλων στελεχών των δήμων, προκειμένου να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, επειδή, όπως είπε, δεν έχουν όλοι οι δήμοι τις ίδιες δυνατότητες. «Το ζήτημα είναι να τρέξουμε με τον ίδιο βηματισμό» πρόσθεσε.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία